Mike Quinsey- kanaliserande sitt Högre Själv, 31 augusti 2018

Mike Quinsey- kanaliserande sitt Högre Själv

31 augusti 2018

 

De mörka har tillbringat många, många år med att etablera sig på höga positioner vilket givit dem ett starkt grepp över händelser vilka möjliggjort för dem att styra kursen för mänskligheten för deras egna syften. Det kan vara svårt för människor att acceptera att de låg bakom båda Världskrigen, såtillvida att de fick igång våldet och blodbadet för sina egna ambitioner. Genom dessa hade de som mål att drastiskt reducera den mänskliga befolkningen, och störa alla försök att få slut på krigen. De har varit framgångsrika förutom att på senare tid har deras dominans brutits, och de har inte längre makten att diktera hur händelser framskrider, händelser som nu tillhandahåller förutsättningar för fred i världen. En massiv rensning sker och många nyckelfigurer i illuminati har tagits bort från makten, det har brutit deras grepp om den och Ljuset börjar bli den dominerande kraften.

Att säga att ni hållits i mörkret är inte på något sätt en överdrift, och under många år har ni levt ett liv där människor har haft konstant brist på basala saker som tillförsäkrar en rimlig levnadsstandard. Brist på mat och medicinsk vård har resulterat i tusentals för tidiga dödsfall, trots hjälp från grupper som specialiserat sig på att hjälpa sådana människor. Sakta men säkert förändras läget men så fort ett problem har lösts tar ett annat dess plats. Det målar en bild av hänsynslös hunger och brist som inte är hjälpt av konstanta problem på grund av otillräckliga medel att bekämpa dem. Det är dags att adressera problemen så att världens välstånd inte förslösas utan riktas till dem i störst nöd. Då krigen upphör kan pengarna som skulle gått till att hålla igång dem riktas till dem i nöd, och slutligen höja levnadsstandarden. Det är en skrämmande uppgift men ni har förutsättningarna att vinna striden om ni gör det på rätt sätt.

Jämmer och elände är inget trevligt diskussionsämne så låt oss byta till ett som kommer att glädja människors hjärtan. St. Germain väntar på rätt tid att använda de enorma fonder han samlat på sig, som sparats för upplyftande och framåtskridande av Mänskligheten. Så framtiden är mycket ljus och det kommer att finnas obegränsade medel för att tillförsäkra att ”pengar är inget problem”. Människan måste dock först visa sin avsikt att vända sig till Ljuset och det betyder att permanent stoppa undan alla krigsvapen. De första ostadiga stegen tas nu, och välgörande förändringar sker till människors stora glädje och förvåning. Vet att ni kan bygga på detta för Mänskligheten känner att det är dags för fredliga sätt och samarbete. De Mörka som inte kommer eller inte kan ge upp sina ondskefulla planer bidrar nu till sitt frånfälle, och deras tid är snart ute. Vägdelningen har redan börjat med det oundvikliga resultatet då vibrationerna fortsätter att stiga.

Mycket har planerats för ert upplyftande och ni har mycket att ta igen på grund av allt det som hållits borta från er. Ni använder fortfarande teknologier som nu är föråldrade, även om vissa framsteg gjorts, såsom fiberoptik och nano-teknik. Dessa är bara toppen av isberget och ni måste gottgöra förlusten av tid och möjlighet för att åstadkomma förändringar som ger er ett stort steg framåt.

För att tillförsäkra att ert framskridande in i Ljuset är ett resultat av er egen förmåga har de som gladeligen skulle hjälpt er hållits tillbaka. Ni vinner inget på att andra, även om intentionerna är goda, blandar sig i er utveckling, speciellt om ni skulle få för mycket information på för kort tid. Er utveckling som den Mänskliga rasen måste framskrida i enlighet med er förmåga att smälta allt som är nytt för er, och införlivas i er historia. Emellertid kan hjälp ges när ni väl börjar vakna upp till de större sanningarna så att de kan spridas ibland er. Förlora aldrig siktet på att ni alla är Ett, ni påverkar varandra mer eller mindre beroende på er förmåga att sprida den nya informationen.

Det finns en plan som tillåter er att få hjälp om ni ”fastnar”, så att ni kan gå vidare. Även i det fallet är det ni som måste göra jobbet i anslutning till det då ni inte kommer att lära er något om allt serveras er på silverfat. Utveckling består av att uppleva det som är nytt för er så att det blir inbäddat i ert minne. På det sättet kan ni i er tur hjälpa andra att utvecklas, och helt klart blir det lättare för alla inblandade. Det är möjligt att påskynda saker och sådana steg tas så att ni utvecklas såsom avsikten är. Det finns markörer längs vägen och mänskligheten både förväntas och hjälps nå vissa nyckelpositioner i tid. Faktiskt är det så att mycket uppmärksamhet läggs på att tillförsäkra att framsteg görs enligt planen för er utveckling.

Ni må förlåtas för tanken att kaoset på Jorden inte tillåter tankar på organiserade framsteg, men trots den yttre bilden sker detta. Det måste vara på det viset annars skulle Mänskligheten som helhet bli kvar i kaotiskt tillstånd under mycket längre tid. Det hjälper inte till att de Mörka gör några sista desperata försök att stoppa upp och de kan tillfälligt fördröja saker och ting. Dock, de har snart förlorat men kommer inte att erkänna sig besegrade och slåss in i det sista. Ljuset blir faktiskt starkare nu då Moder Jord reser djupare in i de nya energierna. Vägen till er framtid har redan banats och total framgång utlovas er.

Ljusarbetare kan hjälpa andra genom denna period genom att stilla deras rädsla och försäkra dem om att det underliggande positiva är förutbestämt att se Mänskligheten resa sig igen. Det kommer att bli en återgång till den upphöjda position som ni hade innan fallet ner i de lägre vibrationerna. Håll i minne att när ni gjorde så blev ni effektivt avskurna från ert Högre Själv och drev iväg utan den kunskap och förståelse ni hade tidigare. Lyckligtvis har ni börjat vakna upp på senare tid och börjar minnas vem ni egentligen är. Er potential är så stor att ni knappast kan föreställa er vilken stor själ ni var innan fallet av era vibrationer för att ta plats i den lägre dimensionen.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må mitt Ljus lysa upp era dagar och er väg till fulländning. Detta meddelande kommer från mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Markku

 

 

 

You may also like...