Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 juli, 2022

 

Så mycket händer fortfarande när det som var gömt avslöjas, vilket ger dig möjligheten att avstå från allt som inte längre tjänar ditt syfte. Förändringarna måste komma om du ska börja sätta upp grunden för en ny era. Allt du behöver finns tillgängligt på Jorden, och här och där är början på ett nytt sätt att leva som är mer lämpat för de högre vibrationerna som kommer till. De är också nödvändiga för att du ska kunna hålla dina framsteg framåt så att du är redo att stiga.

Din resa genom så många liv har förberett dig för den Nya Tidsåldern som kommer att börja mycket snart. Du har förtjänat rätten att lämna de lägre energierna bakom dig när du går mot ett liv som är fritt från de mörkas uppmärksamhet. De själar som redan har lämnat jorden väntar på att ansluta sig till er när det kommer att bli en tid av stora firanden. Förstå att livet på jorden har kontrollerats av de mörka i evigheter, och de har gjort allt i sin makt för att hindra dig från att lära dig om ditt sanna jag och tidigare historia. Du är mycket större än du inser, och som en kraftfull varelse har du förmågan att lämna dem bakom dig för all framtid.

Framför dig är ett virrvarr som sakta utvecklas, när Ljuset fortsätter att övervinna mörkret och avslöja sanningen om dina upplevelser. Du har nu alla möjligheter att höja dig över de lägre vibrationerna för en gångs skull, men du kommer att behöva utöva tålamod och kontroll när det gäller dina reaktioner. Genom att vara en fyr av ljus kommer du att hjälpa till att föra mer till jorden och hjälpa dina medkämpar att resa sig upp i den. Få inser den situation de befinner sig i och kämpar vidare utan att veta vart de är på väg eller varför. Vissa håller på att vakna och söker veta vad livet handlar om och var man kan hitta svaren. Det är då du kan peka dem i rätt riktning för att fortsätta utvecklas.

Det ligger i en människas natur att vilja hjälpa andra, och vid den här tiden behövs mycket av dem som flåsar och inte vet vem de ska vända sig till för att få hjälp. Många känner sig förföljda utan anledning utan att inse att du bara upplever det du behöver för att utvecklas. Det är ett svårt koncept att acceptera men du kan inombords känna en känsla av förståelse om du fullt ut överväger vad du har varit med om och om du har lärt dig något av det. Vi kommer att påminna dig om att inget som är viktigt för dig händer av en slump.

Var säker på att när mänskligheten vaknar upp till syftet med livet, kommer det att ske en stor förändring i medvetandet som kommer att hjälpa själar att utvecklas mycket snabbare. Ni har ännu inte upplevt harmonin och friden som kommer till er när ni väl har övervunnit dragningen av de lägre vibrationerna. Fred och kärlek är vad du söker och som väntar på dig inom en snar framtid. Av naturen är ni alla kärleksfulla varelser som helt enkelt upplever de lägre vibrationerna som är en utmaning för er förmåga att hålla fötterna på jorden i alla situationer.

På grund av olika händelser nyligen som har orsakat kaos på jorden har ni blivit tvungna att acceptera de kära själar som har fördrivits. Resultatet är att du blir mer multinationell än någonsin tidigare. Människor tar med sig sina egna seder och religioner och du lär dig allt om dem från första hand. Hittills är det osannolikt att du vet mycket om dem, men vad du tycker är att deras reaktion på deras problem och stridigheter inte skiljer sig från någon annans. De är mer som dig än du misstänkte och reagerar på samma sätt som du när du får hjälp. Det finns utmaningar i sådana situationer som är avsedda att hjälpa dig att sammanföras.

Vi kanske frågar mycket av er men inser att varje själ kommer in i en inkarnation som passar deras behov att fortsätta utvecklas. När allt kommer omkring, hur kan du utvecklas utan att uppleva de olika livserfarenheterna som finns på jorden. Det hela är noggrant planerat för att säkerställa att du fortsätter på din väg uppåt och utökar din medvetenhetsnivå. Det är därför många själar som har gått före dig gärna ger dig en hjälpande hand.

Var säker på att vad som än händer på jorden kan det användas för att ge möjligheter till vissa själar att fortsätta sin utveckling. Ingen kraft används dock för att ta dig in på din överenskomna väg och många avviker från den, men hittar normalt tillbaka med lite hjälp. Vissa erfarenheter kan vara mycket svåra men återigen försäkrar vi dig att ingen själ ombeds ta på sig mer än de kan klara av och som vi alltid påpekar, hjälp finns alltid till hands om du ber om det.

Försök att se livet som en underbar möjlighet att växa och skapa en plats för dig själv i de högre dimensionerna. Du är aldrig ensam även om du känner det och själen gärna svarar på dina behov förutsatt att du frågar dem, även om du inte alltid kommer att få exakt vad du önskar men det kommer att finnas ett svar.

Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och din väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gud Jag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...