Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 november, 2021

 

 

För varje år som går ökar vibrationerna lite mer och hjälper själar att utvecklas lättare än någonsin tidigare på sin väg mot ljuset. Upplyftandet ger stor uppmuntran och är ersättning på rätt nivå för de ansträngningar ni gjort. Sanningen är att ju mer ni vänjer er, desto lättare blir det, och det finns inget som hindrar er. Det finns ingen anledning till varför en själ som väljer att ta emot meddelanden inte skulle få framgång. Det är en fråga om att ha tillit till att göra det och inte vara självkritisk.

Många av er har talanger som ni inte är medvetna om och ni kommer att veta när ni blir kallade att använda dem. Vanligtvis tar ni med er dem från det ena livet till det andra, men de kan verka nya för er. Ni bör veta intuitivt vad som är möjligt, särskilt när det kommer till vad man kan kalla tidsfördriv eller hobby. Det mesta är tänkt att bli en del av era liv utan att nödvändigtvis vara något verkligen viktigt. Vad det än blir kommer ni dock att bli vägledda för att säkert nå det bästa resultatet. Var säkra på att ni kommer att få de talanger eller färdigheter som ni behöver för att lyckas med livet. Oftast kommer ni att ingå i en familj som kan överföra sina talanger till er.

För närvarande är framtiden helt öppen för möjligheter då många nya tekniker kommer fram som alla är en del av upplyftandet som behövs för att nå den Nya Tiden. Många själar har redan fötts till Jorden i förväntan. Allt är omsorgsfullt planerat för att ge er de redskap ni behöver för att fullfölja er livsplan. Fria viljan finns kvar och de flesta själar vet intuitivt vad de är födda att göra, många talar redan i unga år om vad de kom hit för och är redan fokuserade på vad de vill göra när de växt upp. Generellt sett finns det vägledare som kontrollerar vem som föds och när, i förhållande till den själstyp som behövs för att nå framsteg på Jorden.

Allt når en punkt där den Nya Tiden måste komma igång och uppmärksamhet ges till klimatförändringarna som visar sig vara verkliga och komma i snabbare takt än förväntat. Det finns en motvillighet att acceptera det akuta behovet av att ta itu med de troliga följderna, men medan tiden går ökar pressen på att gå till handling. Varför vänta tills problemet blir akut, då det är troligt att väntan gör det mer kostsamt och svårt att kontrollera. Ni väntar till senare på egen risk och folk kommer inte att glömma det.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen att det är viktigt att lyssna på den yngre generationen som ser en tydligare bild av vad som behöver göras. Det är också deras framtid som står på spel mer än den äldre generationens, så det är inte undra på att de säger ifrån högre och högre. De ser vad som kommer närmare och närmare och hur angelägen saken blir. Få de större länderna att gå före och vara en förebild genom att ta de rätta besluten som uppmuntrar andra att följa efter dem. Annars kommer världen att göra för lite och för sent för att undvika olyckan, att bara prata om problemen hjälper inte, det krävs direkt handling.

Förstå att era ET-vänner vill hjälpa er men först måste ni visa att ni är beredda att handla utan att vänta. Det blir till nytta för er i längden och vi erbjuder stöd när det behövs. Vi säger igen att varje ansträngning ni gör blir återgäldad då ni ser fram emot en glimt av framtiden för Mänskligheten. Den kommer inte att vara lik den senaste Tiden, då ni kommer att ta ett stort språng framåt. Ni har förtjänat rätten att flytta in i de högre rikena, där allt verkar vara perfekt jämfört mad vad ni hittills upplevt. Ni kan inte föreställa er hur mycket som kommer att förändras till det bättre och utan de ständiga störningarna från de Mörka.

När ni väl tagit itu med viruset kan en ny era börja som tar er till tiden för Uppstigning. Ni kommer aldrig att återgå till de Mörkas handlingar, vilka nu har flyttat in på en annan väg för att stå upp för sina ständiga angrepp på den mänskliga rasen. Även om ni nu ännu har arbete att göra för att bli av med deras försök att hålla er tillbaka, representerar deras följare fortfarande ett hot mot er. Ni är dock på en väg som kommer att ge er framgång och inget kan hindra det.

Ljusarbetare har nått anmärkningsvärd framgång med att föra tillräckligt Ljus till Jorden för att försvaga effekten av det som gjorts mot dem för att hålla tillbaka deras utveckling. Man kan säga att de Mörka kommer att slåss till siste man, men det blir gagnlöst då slaget redan vunnits. Deras senaste försök att utradera de flesta av Jordens befolkning har misslyckats även om de orsakat tusentals människors död. De kommer dock inte att lida och blir medvetna om att deras erfarenhet var en del av deras livsplan.

Förstå att i längden har ni allt att vinna och från och med nu kommer ni att märka att allt tar er i en riktning som kommer att lyfta upp er. Det finns dock något av en utrensning som ska ske så att en ny väg kan tas. Ni har löftet om att förbättringar är på väg och redan finns det tecken på förändring som pekar mot en bättre framtid. Ni har kämpat hårt så länge för att övervinna de ändlösa utmaningarna, men snart kommer ni att få se en mer fredlig tid nalkas. Inget kan hindra förändringarna mot det bättre och Ljusstyrkorna kommer att se till att resultatet blir rätt.

Det är dags att lägga det förgångna bakom sig då den senaste tiden har tjänat sitt syfte och ni har framgångsrikt tagit er igenom den. En dag kommer ni att förstå vilken enorm prestation det var att övervinna mörkret och försöken att hindra er att lyckas. De själar som väntar på andra sidan slöjan för att få träffa er igen känner också till er framgång och väntar ivrigt på att kunna fira det fantastiska som ni åstadkommit. Ni har slagit ut oron mot att ni skulle förlora mot de Mörka, och ni inser inte ännu vilken magnifik seger ni uppnått.

Det finns så mycket att göra för att ställa det till rätta som förstörts och hjälpa Moder Gaia att rensa ut resterna från många, många år av förstörelse av er Jord. Hjälp finns till hands och var säkra på att ni inte blir lämnade ensamma med att rätta till skadan. Den stora föroreningen av vattnen finns förstås och vi kommer att hjälpa till med att genomföra den tålamodskrävande uppgiften att återställa dem till ursprungligt skick.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...