Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 november 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag

8 november 2019

Om vi talade om för er att världen är ert ostron kanske ni undrade vad den kunde erbjuda, när allting omkring er är den stora röra som Människan lämnat den i och fortsätter att försämra. Det ni inte kan se är de förändringar som pågår bakom kulisserna och som totalt skulle förändra er syn på saker. Vi har ofta nämnt naturen av kommande förändringar, och ett slut på de störande aktiviteter, som de som ignorerat naturens och Moder Gaias behov har ägnat sig åt för att tillfredsställa sin egen girighet. Helt klart måste saker tas tag i för att få stopp på den förstörelse som sker. Planer har gjorts upp och allt som återstår är att sätta dem i verket vid den rätta tidpunkten, så att framgång blir säkrad. Vi kan inte säga när det kommer att ske men, med tanke på brådskan i situationen, ser vi inte att det kan dröja så mycket längre.

Som ni vid det här laget måste veta, är tiden på vår sida av slöjan inte så som ni ser den, då allting är i nuet. Så det blir svårt att ge exakta förutsägelser för när händelser ska inträffa, vi måste generalisera baserat på vad vi vet om era aktiviteter. Fri vilja finns alltid med men ibland blir vi ”beordrade“ av högre källor att vidta vissa åtgärder oavsett situation. Det finns förstås en större plan för Mänskligheten som i denna tid rör er väg till Uppstigning och ingen kommer att tillåtas blanda sig i den. Eftersom ni passerat markören 2012 finns det absolut inget sätt som någon kommer att tillåtas förändra det. I den större planen finns det ofta Galaktiska omständigheter att tas hänsyn till, då resultatet av era framtida handlingar är mer långtgående än ni kan föreställa er.

Den Mänskliga Rasen är nu i fokus för uppmärksamheten, och mycket därför att ni kommer att vara de allra första att uppstiga i er nuvarande fysiska kropp, och i processen kommer den att förädlas som resultat av de högre vibrationerna. Detta är vad Uppstigning egentligen handlar om och ni visste det innan ni inkarnerade. Det som utlöser det är er Sol, som vi tidigare nämnt. Man kan säga att slutet på er resa är i sikte, även om det fortfarande återstår några år innan ni når det. Den nära förestående förändringen är er frigörelse från de lägre energierna som hållit er tillbaka, ofta medvetet av de Mörka som önskat förhindra er Uppstigning. Dock har ni inget att frukta om ni håller er på den raka och smala vägen utan att avvika från planen för själar som vill uppstiga.

Den andliga sanningen kan vara mycket kraftfull, så mycket att det känns som om ni vill ropa ut den från hustaken. Det är förståeligt, men det är bäst att hålla sådan information för er själva och bara släppa ut den när ni uppmanas göra det. Det kan bli för mycket, för tidigt, för vissa själar att förstå och kan avskräcka dem från att gå vidare. Bäst är det att hjälpa andra själar när de ber om det och inte förrän då. Kom ihåg att alla själar har Guider som kommer att tillförsäkra att de hjälps stiga upp när tiden är lämplig. Själen innehåller en enorm mängd information och den kommer att användas när det är mest sannolikt att den hjälper dem utvecklas vidare.

Det finns nu många grupper av människor som har sitt eget speciella intresse av att hjälpa andra att utvecklas. Känslan av att ”tjäna andra” växer och det beror på det kontinuerliga upplyftandet av era vibrationer. Allt det är del av planen för Mänskligheten, att förbereda så många själar som möjligt för uppstigningsprocessen då det inte är något som är svårt med den, bara en önskan och beslutsamhet att kvarstå positiv i alla lägen och hålla er vibration oavsett vad som pågår omkring er. Det är mycket lättare än ni kanske föreställer er men ni måste se till så ni inte dras in i negativa diskussioner. Tänk och handla alltid positivt och håll er lugna när andra inte gör det, och er närvaro kan hjälpa till att desarmera en svår situation.

Med Uppstigning på väg närmare och närmare undrar ni kanske om ni nått en punkt där ni är redo och blir en av dem som går genom. Vet att ni inte behöver vara oroade över er framtid, enkelt uttryckt kommer Uppstigning att ske i en nära framtid och om ni höjt era vibrationer kommer ni att gå genom. Det är ett automatiskt resultat vilket är orsaken till att de själar som inte är redo går fram till sin nivå och fortsätter utvecklas på en annan väg. Det är ett underbart system som är fullständigt rättvist och hjälper alla själar att fortsätta med deras upplevelser som ger alla möjligheter till framsteg. Många tidigare civilisationer har gjort en sådan resa och länge fullgjort sin tid i Materiens Universum. Så systemet har länge prövats och testats och befunnits vara perfekt för sitt avsedda syfte.

Den Mänskliga Rasen skapar så många problem genom att tro att en grupp är överlägsen en annan, när faktiskt alla är på samma nivå. Det faktum att det finns många olika raser med olika hudfärg, religion och övertygelse, beror på att de under en lång tid utvecklat sina egna trossystem. Det ger själar som reinkarnerar ett val att välja den familj som erbjuder bäst möjligheter att utvecklas, vilket betyder att ni kan välja olika vägar från ett liv till ett annat. Det ställer frågan att eftersom ni har upplevt många olika religiösa övertygelser, så borde ni väl betrakta alla själar som era bröder och systrar och respektera dem i enlighet med det. Istället för att se skillnaderna mellan en Ras och en annan, acceptera att alla själar går en väg som så småningom leder till samma slutsats.

Allteftersom tiden marscherar på så kommer små grupper med ett gemensamt intresse att börja bildas, och övervikten av extremt stora grupper kommer att förändras. Det är också orsaken till varför människor kommer att flytta från jättestäder till en mer personlig existens. För att använda en av era fraser är det också ett faktum att ”litet är vackert” och mycket lättare att hantera och stödja. Detta är förändringar som kan ligga en bit bort, men ni börjar redan se nedgången av centralisering. Ha också i minnet att ni kommer att bli mer självförsörjande, och modern teknologi kommer att hjälpa till att minska den tid ni ägnar er åt era uppgifter.

Historia kommer att säga er att ni i många liv kämpat för er existens och knappt kunnat leva utan hot mot den, vare det av naturliga orsaker eller mänskliga aktiviteter. Den senare perioden slutade med Andra Världskrigets slut, även om ni fortfarande inte kunnat uppnå total fred, men den kommer helt säkert så småningom. Återigen är det unga människor som åstadkommer det, de som avsiktligt fötts in på Jorden så att fred snabbare kan uppnås. Lyssna på dem och lägg märke till deras beslutsamhet att förändra Människans traditionella sätt att leva så att alla får det bättre och en omtänksam syn på Moder Jords behov.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds-Själv, och alla har samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...