Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, den 18 januari, 2019

 

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 18 januari, 2019

 

Tiden går snabbare än någonsin och enbart detta faktum är ett bevis på att ni har kommit långt på väg mot Uppstigningen. En hel del hjälp får ni som redan har lagt ut er väg i riktningen att uppstiga och ifall ni inte ändrar er så är er framgång säkrad. Eftersom era Guider nu kan närma sig er, så kommer de att direkt kunna påverka er och på det sättet hjälpa er att hålla er till er livsplan. Mitt uppe i allt kaos som äger rum på Jorden är det nödvändigt, om inte livsviktigt, att ni fortsätter att blicka rakt fram, utan att någonsin förlora siktet på ert mål. På er nivå förekommer det fortfarande hinder att övervinna, men det borde bli relativt enkelt för er att hantera dem på ert avancerade stadium av evolutionen. Frestelser finns fortfarande i riklig mängd, men ni har hittills framgångsrikt hanterat dem och det finns ingen anledning varför ni framledes inte skulle fortsätta göra det.

De förändringar som äger rum på Jorden behövs för att få alla som är oförmögna att lyfta upp sig själva att gå framåt, eller vilka ibland hålls tillbaka av de Mörka. I och med att upplysta själar intar positioner av makt och betydelse, kommer ni att börja se att förändringarna har en positiv effekt. Med den auktoritet som dessa får och med avsikten att ta alla till Ljuset, kommer de att göra viktiga förändringar som alla får märka och känna av. Många av dem är till för att få de rätta människorna till makten så att en kollektiv rörelse kan uppstå, för att ta Mänskligheten ut från de mörka sfärerna och in till Ljuset. Många människor har emellertid ett gott hjärta och söker efter ett sätt att uttrycka sin villighet att hjälpa andra själar till att hitta en väg framåt, men märker att det är svårt att hitta ett utlopp för sina önskningar. De behöver inte oroa sig, eftersom deras Guider kommer att vara väl medvetna om deras avsikter och leder dem framåt så att möjligheterna dyker upp åt deras håll.

Förstå att era Guider känner er bättre än ni känner er själva, och de är också medvetna om er livsplan och era avsikter. Så ifall ni känner er dragna till att ta en viss väg, överväg detta noga, eftersom de kan försöka ”knuffa” er åt rätt håll för att tjäna era behov. Om ni inte befinner er i en karmisk situation där det är dags för en viss upplevelse, så har ni en totalt fri vilja, men använd den klokt. Eftersom så många har rört sig enligt förändringarna så märker ni i själva verket att livet förlöper jämnare och detta är att förvänta. En viss mängd karma kan ha skjutits upp, men i princip har den avklarats direkt. Nu när ni för länge sen har passerat markeringen, så borde framstegen i själva verket bli spännande och uppfyllande. ”Guldkrukan” vid regnbågens slut kan vara undflyende men ni närmar er friden och lugnet som väntar er.

Freden förstärks där det är möjligt och nödvändigt, för många upprätthåller fortfarande visioner om ”blod och ära”, fastän den moderna krigsföringen och tillika vapenskramlandet håller på att bli så dödliga att det är en väg till en snabb död. Många har nått insikten om att krig är meningslösa och hjärtskärande, som ofta förorsakar en oerhörd mängd trauma för alla överlevande, vilka mentalt under en lång tid efteråt får lida. Människorna håller på att bli mer känsliga gällande att någon tar livet av en annan Människa och deras motvilja att göra detta börjar bli synligt. Dessa är begynnelserna på en stor förändring gällande hur man ser på andra, vilka i princip är exakt desamma som ni och helt enkelt vill ha ett bra liv där alla kan leva i fullständig harmoni. Detta är ingen önskedröm och den kommer att falla in och den måste komma för att införa frid till Moder Jord och allt liv som vistas på henne.

Freden börjar med de människor som bara vill uttrycka kärlek för varandra och man skulle kunna säga att det är smittsamt när andra ser ert lugn och er lycka i alla omständigheter, de vill känna till er sanning. Detta sker nu, men likt alla större förändringar tar det tid att verkligen införas på människorna. Vill någon verkligen leva med den osäkerhet i livet som krig och strider förorsakar, naturligtvis inte, och i krigstider kallas människor till militärtjänstgöring och ges inget annat val. Var försäkrade om att detta kommer att förändras, det måste det eftersom det i den närmaste framtiden inte kommer att finnas utrymme för sådana energier. De som upprätthåller sådana begär för krig och allting som är förbundet med det, kommer i slutänden att märka att de befinner sig tillsammans med likasinnade, medan de som befinner sig i frid kommer att uppstiga.

Många av er har en rimlig uppfattning om de förändringar som är på väg och eftersom de inför fred, så är ni ivriga att dessa ska förverkligas. Hur snabbt det kommer att ske på Jorden beror i stort sett på människorna själva, så vi uppmuntrar er att ta er själva till de högre vibrationerna och leva ert liv i enlighet med det. Sådana förändringar kommer när ni träder djupare in till ett nytt Rymdområde. Allting är förknippat med det upplyftande som slutligen kommer att leda till Uppstigningen. Ni lever i ett samhälle där människorna befinner sig på alla olika evolutionsnivåer och vissa är fullkomligt oförberedda för förändringarna. Hursomhelst så finns det tid för dem att lyftas upp, men de måste ha en längtan efter att göra det och många har bokstavligen inget sådant intresse för framtiden. Deras position och önskan att stanna kvar i sin nuvarande situation respekteras, eftersom när de känner en längtan att framskrida, så kommer de att leta fram den kunskap som får dem att göra så.

Ni, vilka vi benämner ”gamla själar” har gått igenom många cykler för att nå fram till denna vändpunkt och det är bara att gratulera er för att ni har gjort det. Vi vet att genom de upplevelser som ni har haft, så kommer ni inte att misslyckas med att uppnå de ultimata förändringarna – de som hör till Uppstigningen. Via ert exempel attraherar ni andra och förmår hjälpa dem på vägen. De kommer att fråga ”Vad ska jag göra för att lyckas?” och det enklaste svaret är att ni ska leva ert liv i Universell Kärlek för allt liv och behandla alla lika, oberoende av deras trosuppfattningar. Om några fortfarande håller fast vid äldre övertygelser, så kommer de att få ta lärdom av er och det sätt på vilket ni leder ert liv. Ni kan emellertid inte vara allting för alla människor, men ni kan hjälpa dem att uttrycka sig själva med en kärlek som inte känner några gränser. Till exempel Jesus var en som behandlade alla med kärlek och vänlighet och visade absolut ingen partiskhet överhuvudtaget för någon. Det finns såklart andra, men Jesus är en vars liv har nedtecknats i stor detalj som ett exempel på den Villkorslösa Kärlekens kraft.

Det Storslagna Experimentet håller på att närma sig sitt slut och alla som tar del bör hyllas högt och få kärlek för sin uthålliga föresats att bevisa att själar kan resa sig upp fastän de utsätts för de strängaste av tester. Ni visste i förväg om att ni skulle komma att prövas under högst extrema omständigheter, med försäkran om att Anden ständigt skulle finnas till hands för att följa er igenom de svårare tiderna. Det har varit en högst ensam upplevelse, långt borta från de högre sfärer där ni vanligtvis vistas och där ni har fått åtnjuta en högst harmonisk existens, utan närvaron av livsformer med lägre vibrationer. Känn er försäkrade om att ni aldrig har fått, eller genomgått skyldigheter som har varit bortom era förmågor. Er vinst har varit att bli mer erfarna så att ni skulle kunna hjälpa andra som följer i era fotspår.

Nu lämnar jag er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta behövs verkligen för att lyfta upp er i dessa svåra tider.

Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...