Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 13 maj

et-contact

 

Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 13 maj 2016

Det är inte bara det att tiden går snabbare än någonsin, men händelserna på Jorden snabbar också på. Mäktiga grupper har bildats som kommer att backa upp människorna av Ljuset som strävar efter ”Avslöjandet” och stora framsteg har gjorts. Det har krävts stort tålamod från er sida och snart ska ni se resultatet av en lång period av förberedelser för att ta tillbaka kontrollen från de mörka. En stor förändring är i färd med att äga rum och samtidigt som det är svårt att ge tydliga indikationer, verkar det sannolikt kunna påbörjas inom de närmaste två månaderna.
Det finns naturligtvis även andra frågor som behandlas och en känsla av brådska existerar med tanke på den tid som redan förlorats. Men vi försäkrar ännu en gång att allt fortgår väl och så avancerat att framstegen nu inte kan stoppas. Dessa händelser stöds av exceptionellt starka krafter både på och utanför Jorden. Det kan därför inte nog betonas att det är viktigt att hålla era vibrationer så höga som möjligt genom att hålla Ljuset i ständigt fokus.

Det är känt att många människor skulle känna sig mer upplyfta om de kunde se bevis på era Rymdvänner i himlen. De är naturligtvis närvarande i stort antal men ofta höljda i osynlighet för skydd. Tiden för massans iakttagelser kommer när det är säkert att göra så, och det är det inte ännu på ett tag. Ni skyddas ändå av de Galaktiska Trupperna som observerar Jorden från ett säkert avstånd. Vissa kan inte förstå varför de, med deras överlägsna teknik, har något att frukta, men konfrontation och våld är inte deras sätt att hantera motstånd. Era Rymdvänner är på ett fredligt uppdrag för att säkerställa er trygga och positiva övergång från kontrollen av de mörka till de av Ljuset.

Ni kommer tycka att den omfattning med vilken ni har kontrollerats och hållits tillbaka är häpnadsväckande, så det finns åtskilligt att ta igen. Ni är många år efter den punkt i evolutionen som ni nu borde ha nått. Det har sagts att ni är i en tidsförskjutning och det är den lämpligaste beskrivningen. Men ju längre tiden går utan sanna framsteg, desto svårare har det blivit för de mörka att behålla sina hemligheter och behålla sin kontroll över er. Ni har mycket förlorad tid att ta igen, och så många uppfinningar är redo att släppas. Keshe Foundation har redan gjort framsteg och står i spetsen med att föra ut avancerad teknik i det fria. Det kommer att bli fler när tilliten sprider sig till att trotsa de som brukar hindra dess uppvisande.

Fram tills Pressen är renad från dem som bara existerar för att skapa förvirring kan det vara svårt att avgöra vilken del av nyheterna som är äkta. Som alltid är det är bäst att lita på er intuition tillsammans med beprövade tillförlitliga källor. Ha i åtanke att de aldrig använder hotfulla ord om hot mot Mänskligt liv, och förespråkar inte skrämsel eller användning av våld. Vid det här laget vet ni troligtvis hur ni ska upptäcka handlingar eller ord från de mörka. Förstå att ibland kommer deras meddelanden att verka helt autentiska och trovärdiga, men ofta stå ensamma i de uttalanden som görs. Om det inte låter rätt – låt det vila tills ni kan veta säkert. Ibland kan ett särskilt oroande problem lämnas över natten, och nästa morgon har ni en tydlig förståelse. Några av era bästa verk sker ofta under er sömnperiod.

Goda tider ligger framför er, då ni ska ges en sanningsenlig redogörelse av er historia, som för många torde verka högst osannolik, förutom att källan kommer att vara utom allt tvivel. Mycket av det ni har letts till att tro är en förvrängning av sanningen eller direkta lögner som vid den tiden verkade ganska godtagbara. De mörka har varit mycket skickliga i att vägleda er på en bana som de har förelagt er. Tiden har dock hunnit ikapp dem och lyckligtvis har många av er vaknat ur det bedrägeri som har ägt rum. En ny era är på gång med absolut ingen väg tillbaka till hur det var förr, och det kommer att ge så mycket glädje och lycka, inte bara till de av Ljuset men till folket i allmänhet. För första gången kommer de att inse att det finns mer i livet än de hittills upplevt, och det kommer föra samman människor som kommer gå framåt som En, med gott syfte.

Ni bör förbereda er på den kommande upphöjning som kommer att driva er till de högre sfärerna. Det har tagit lång tid att nå denna punkt och ni kommer snart att skörda frukterna av era ansträngningar. Det kommer att bli en betydelsefull tid, och då era nivåer av medvetande expanderar kommer ni att börja minnas er sanna plats i Kosmos. Det har sagts flera gånger att ni blir Gudar och är nu på god väg att uppfylla ert öde. För närvarande är ni blott en blek skugga av era sanna jag, men sätter snabbt ner fötterna på vägen till fullbordan. Vissa kommer att fråga hur ni kan vara Gudar i vardande, när ni är för närvarande bara börjat lyfta upp era vibrationer. Det är därför klokt att komma ihåg att medan ni är på Jorden är ni bara en aspekt av ert Högre Jag.

Ett stort firande närmar sig medan ni inser era stora framgångar efter en extremt prövande period i livet på Jorden. Moder Jord har närt er och burit er på sina axlar, men det kommer snart vara dags att bre ut era vingar som Kosmiska Väsen. Men Moder Jord är också en del av den pågående resan och hennes öde är att vara en Sol. Evolutionen rör sig ständigt framåt och uppåt och står i själva verket aldrig stilla. Universum är full av livsformer som alla är på en ständigt expanderande resa, men på samma gång i slutändan avsedda för det perfekta tillståndet av Enhet inom Gudomen. Men ni har långt kvar innan ni når slutet av resan, så njut av er framgång och utforska Universum framför er.

I de högre rikena ovanför Jorden kommer ni att vara fria att utforska Kosmos, och träffa olika livsformer som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Det kan bli ett informationsutbyte eftersom livet är sammanhängande och beroende av varandra. Ni existerar trots allt inom den Högsta Gudens kropp, och kommer aldrig sluta utvecklas tills ni når det perfekta tillståndet av Enhet. På er nuvarande nivå kan det låta långt bortom er, men det är bara för att ni har en begränsad nivå av medvetande. Det fortsätter uppenbarligen att expandera när ni fortsätter att resa framåt och uppåt. Det finns så mycket ni kan göra och realistiskt sett kommer ni aldrig att nå ett tillstånd av tristess på grund av det. Livet på Jorden har sina spännande stunder och kan ge mycket glädje men dualiteten kommer också alltid kasta upp de negativa aspekterna, och det är hur ni upplever allt som ni behöver utveckla.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Translations available at

http://gfbymikequinsey.blogspot.pt/

Channelled by : Mike Quinsey

 

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...