Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 14 februari, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 14 februari, 2020

I och med att tiden går och vibrationerna fortsätter att höjas, så minskar graden av negativitet på Jorden steg för steg. Det kommer i själva verket att komma en tidpunkt då endast de positiva energierna existerar och det innebär slutet för de Mörka, eftersom de inte kan existera på de högsta nivåerna. Vid den tiden har ”Eventet” högst sannolikt ägt rum och de själar vilkas vibrationer i tillräckligt hög grad har lyfts upp, kommer att ha uppstigit. Många själar känner redan nu att de förändringar man går igenom är en indikation på något ”stort” som ska hända.

Många är medvetna om att sluttiderna förutsågs, men om dessa rådde ingen säkerhet, förutom att man såg på år 2012 som nyckeltidpunkten då något särskilt förväntades inträffa. Alltsedan det året har ett flertal profetior sammankopplats med det och de otaliga förändringarna på Jorden som sker ses som ett tecken på att större sådana är på väg. Vissa oroar sig över att det blir världens undergång men detta är inte bara slutet, utan en förändring som får se att den rådande tredje dimensionen ger vika för den fjärde dimensionen. Det är anledningen till att endast varelser som har förberett sig för den kommer att finna att de själva tar sig till den nivån.

Varje själ kommer att gå vidare och kommer att finna sig själva på en nivå som motsvarar ens egna vibrationer. Det blir begynnelsen på en Ny Tidsålder av skönhet och frid som under era livstider inte har fått upplevas. Varje själ kommer att fortsätta sin egen evolution så att man fortsätter utvecklas och slutligen uppnår en ny sluttid där man på nytt får en möjlighet att uppstiga. Såsom tidigare får man hjälp med att framskrida och i stället för att börja på nytt, så kommer man att inleda med fördelen av vad man från tidigare liv har uppnått.

Många själar håller på att vakna upp på grund av de högre vibrationerna och de börjar förstå livets sanna mening. De inser också att varje själ är förbunden med varandra och de börjar förstå konceptet om att allt liv är Ett. Det kommer från förståelsen om att alla intelligenta livsformer inombords bär Skaparens Gnista. Det är varför ni i detta perspektiv då periodvis återvänder till Gudomligheten, bara för att på nytt bli utsända för att få ytterligare upplevelser. Detta förklarar det på ett enkelt sätt för att man lättare ska förstå det, eftersom ni befinner er i evolutionens tidiga faser. Ni har emellertid en tillräcklig mängd upplevelser för att ha utvecklats fram tills tidpunkten för uppstigningen.

I och med de nuvarande svårigheterna som råder på Jorden, så är det inte lätt att göra framsteg, men det är en test gällande ert beslut att förbli fridfulla och kärleksfulla gentemot samtliga själar. Ifall ni har rätt sinnelag så kommer ni inte att tycka det är svårt att uppnå, och det underlättar att se samtliga själar som likställda jämte er själva, samt att ni befinner er på samma resa. Genom ert exempel kan ni hjälpa andra själar att förstå vad de behöver göra för att fortsätta utvecklas. Det är förståeligt att många har önskan att uppstiga, eftersom de inte längre känner sin ”hemma” i de lägre vibrationerna med all negativitet som äger rum. Detta är er utmaning och om ni kan upprätthålla en lugn, fridfull och kärleksfull attityd vad andra människor beträffar, så kommer ni att lyckas.

Ni har nått en lång väg för att nå fram till denna punkt i er evolution och det är varför ni får ta emot stor hjälp för att säkerställa att ni har varje möjlighet att uppstiga. Om ni bara kunde ta er en titt på vad som ligger framför alla som är framgångsrika, så skulle ni inte tveka att just nu lägga all möda på ert liv. Ifall ni känner att ni har misslyckats, misströsta inte, utan håll er fokus på ert mål, eftersom ni kanske när allt kommer omkring inte har skapat ett sådant problem som ni kanske föreställer er. Ge aldrig upp, eftersom alla upplevelser är värdefulla i er strävan efter att uppstiga.

Det är alltid bra att ni så långt det är möjligt förbereder er för de förändringar som är på väg, fastän de för tillfället kan vara långt borta. Många framsteg ligger bara och väntar på att få bli introducerade, men som alltid så måste det bli vid rätt tidpunkt. Som ni vid det här laget känner till, så har Illuminaterna gjort sitt bästa för att hålla er tillbaka och de har varit rätt framgångsrika. Men steg för steg har några framsteg introducerats, vilka har hjälpt er att träda in i den Nya Tidsåldern. Några kommande förändringar kommer att bli så långtgående att det sätt på vilket ni nu lever kommer att förefalla mycket föråldrat.

Samhället kommer att förändras långt bortom allt som ni för närvarande kan föreställa er. Så det finns mycket att se fram emot när ni slutligen får gynnas av underbara framsteg som avlägsnar en hel del slit ur era liv. Håll fast vid er vision om framtiden, eftersom ni delvis bär ansvaret för vilka förändringar som manifesteras. Svävande i bakgrunden finns ”Eventet”, men oberoende av det så kommer livet att gå vidare som vanligt. När allt kommer omkring så håller ni fortfarande på växer genom era upplevelser och många av er har en roll att spela i dem. Ni alla kommer i slutändan att finna er rätta plats, så att förändringarna når resultat hos samtliga själar som rör sig in till en nivå som återspeglar deras evolutionsstadium vid den tiden.

Många människor behöver just nu mycket hjälp, de lider fortfarande av krigshärjningar som i vissa fall har betytt att de aldrig har haft ett permanent hem. Det hänger naturligtvis ihop med hur karma fungerar, medan det samtidigt erbjuder andra människor möjligheter att visa sin vänlighet och sympati för andra i nöd. Ett stort antal människor har blivit tvångsförflyttade genom krigen eller hoten om krig och deras behov tillåter andra att visa sympati och att få hjälpa dem i deras tid av nöd. Människor vänder sig till sina ledare för att få vägledning och uppmuntran, med dessa är inte alltid vakna eller villiga att agera, på grund av bristen på intresse eller förståelse för deras svåra belägenhet. Uppenbarligen kommer den största hjälpen att komma från Utomjordingarna, vilka tålmodigt har väntat på att mänskligheten ska börja återställa Jorden till det tillstånd som upphäver den skada och förstörelse som har lämnat er med en förorenad och förgiftad jord och tillika förgiftade världshav. De räknar med att ni ska sätta igång och uppvisa en positiv avsikt att rätta till de felaktigheter som har ägt rum.

Vi lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, Mitt Guds-Jag och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...