Mike Quinsey – kanaliserar sitt Högre Själv – 15:e september 2017

Mike Quinsey – kanaliserar sitt Högre Själv –

15:e september 2017

 

Ni börjar inse att ni är på gränsen till något stort, för vissa händelser kan inte längre hållas tillbaka, och ni kan förvänta er några inom kort. Lyckligtvis har ni varit väldigt tålmodiga, och det har gjort förändringsprocessen så mycket lättare. Men ni upplever för närvarande mycket oroligheter på grund av de många förändringarna, eftersom de gamla energierna klamrar sig fast vid det förflutna, men det kommer inte att vara till någon nytta, eftersom det nya måste ersätta det gamla, och det kommer att ske. Det verkar vettigt eftersom den Nya Tiden är på väg, även om ni ännu inte medvetet har upplevt det. Ingenting kan stoppa det som redan har påbörjats, och ändringarna kommer snart att börja på ett sätt som ni kommer att bli medvetna om. Det finns alltid ett visst mått av ovisshet, särskilt då en stor förändring är inblandad, eftersom det involverar så många varelser som måste utföra sin del, för att säkra framgången.

Mot alla förutsägelser om ert nuvarande vädertillstånd i världen, vilket tyder på att temperaturerna ökar hela tiden, kommer ett första påståendet om att det faktiskt börjar bli kallare. Det finns områden som normalt förknippas med extremt låga temperaturer, där isförhållandena har visat sig öka. Det kan tillskrivas forskare för klimatförändringar från Kanada. Det kan ses som början på en ny Istid, som redan har förutspåtts. Det verkar mycket osannolikt, men dessa fakta är bortom ifrågasättanden, och det har redan lett till en profetia om en mini-istid, som kommer att börja under de flestas livstider. Därför är det möjligt att gardera sig innan det orsakar några större saker, som blir skadliga för er. När tiden passerar, kommer det att bli mer uppenbart hur era väderförhållanden utvecklas. Så det finns verkligen inget behov av att bli oroliga, så länge det uppfattas som ett meddelande om vad som händer då saker utvecklas.

Det har tagits progressiva steg till följd av era ökande medvetenhetsnivåer. Trycket ökar på konventionella metoder för utbildning, som inte passar många avancerade studenter. Återigen, är det tecken på de förändringar som många av er känner. Visserligen måste något förändras mycket snart, annars kommer möjligheten att ge ungdomar det de behöver att gå förlorade, och det betyder att en hel generations förmågor kommer att bli bortkastade. Dagens ungdomar är långt mer avancerade och intelligenta än sina föregångare, och om Mänskligheten ska kunna dra nytta av deras förmågor, måste de ges de rätta möjligheterna att uttrycka sig fullt ut, för det kommer så småningom att komma till nytta för alla.

Omvärderingen av valutorna ligger fortfarande högt på de flesta människors listor, och situationer förekommer nu som betyder att det måste ske före slutet av denna månad, om ni ska undvika ytterligare en försening. Allt verkar klart nu, och de som har inflytande måste arbeta hårt för en snabb lösning. Scenen är iordningställd och allt är klart för att gå vidare med kort varsel. Det verkar som om vissa försök redan har gjorts med att växla valutor, och det kommer nästan säkert att börja i liten skala. Alla händelser med avsikt att lyfta er in i den Nya Tiden är startklara, men bara ett fåtal människor känner till de exakta datumen för inledandet. Men allt går bra och fler människor blir involverade i aktiviteten, som snart borde leda till handling.

Det finns tecken överallt på att folk blir rastlösa, och letar efter ett ledarskap som kommer att kunna hantera dagens problem, med tonvikt på en fredlig lösning. De gamla formerna med konfrontation fortsätter fortfarande att förkastas, men för att vara effektiv krävs det nya människor som tar kontroll med fredliga avsikter. Människor är också trötta på de som styr med våld, och tar till krig för att lösa sina meningsskiljaktigheter. Det är dags för nya människor att komma fram, som har fred i sina hjärtan och själar. De skulle få ett enormt stöd, och som ett frisk fläkt skulle de blåsa bort de gamla energierna, för att skapa plats för det nya. Om de gamla tillvägagångssätten inte ändras, så finns det alltid vissa element ibland er, som kommer att tillgripa våldsamma demonstrationer för att uppnå det. Tecknen ser gynnsamma ut för att den nya Republiken kommer att tillkännages, och detta ensamt kommer att ge stort hopp inför framtiden. Ja, det finns många förändringar som väntar på rätt tillfälle för att tillkännages, för att omständigheterna ska ändras till det bättre.

Världens folk behöver en ny ledare mer än någonsin, en som kan samla länderna till en gemensam strävan efter världsfred. Den personen finns, och kommer utan tvivel att ta utmaningen och bli framgångsrik. Ni är inte längre på “stället för sista chansen” utan har fötterna på stegen som når upp till ert mål, vilket kommer att ge er en stor utsöndring av kärlek och välsignelser. Er framtid är nu säkrad, men er kärlek och ert stöd behövs fortfarande, för att säkerställa en smidig passage. Sådana energier kommer att sporra folket till handling, och se till att freden kommer till Jorden. Det kan verka osannolikt för er med tanke på den oro och de svåra förhållanden som finns, men den nya energin börjar redan få effekt, och det finns nu en rörelse för att skapa en fredlig värld. Oavsett vad som händer på vägen till fred, så kommer det att medföra en permanent fred som utlovats. Se på era göranden med en optimistisk syn, och sprid harmoni och enighet vid alla tillfällen som kommer.

Tvivla aldrig på utfallet av händelserna som sker på Jorden, eftersom Gud har sagt och bestämt att kärlek och fred ska regera. Varje själ kommer att ha lika stor möjligheter att stiga upp och ta vägen till Uppstigning, men de kan frivilligt välja en annan väg, som ändå kommer att ge dem möjlighet att stiga upp senare. Vissa själar är uppenbarligen inte redo att stiga upp, och behöver fortfarande rensa upp i oavslutade affärer på Jorden. Det ligger därför i deras intresse att först rensa gammal karma, och sedan börja gå på Ljusets väg som lämnar de gamla vägarna bakom, och då acceptera de nya energierna.

Detta år kommer helt klart att sluta som ett som medförde en stor förändring i förhållande till alla andra, och äntligen kunna erkänna Enigheten i Allt som existerar. Separatism är nu en falnande energi som gradvis kommer att försvinna, eftersom människor inser att de i århundraden har blivit falskt ledda att tro, att alla är avskilda från varandra. Religion och Politik har delat folket, och striderna har rasat för att bestämma över andra. Folket vaknar till sanningen, och kräver nu fred på Jorden och ett slut på alla krig.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

 

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...