Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 22 april, 2016

 

et-contact

 

Kära Ni, ni hanterar situationen på Jorden med sunt förnuft, genom att hålla ert fokus på Uppstigningen. Den närmar sig dag för dag, men en hel del arbete återstår ännu innan den kan bli er verklighet. Under den här sista tiden kommer det att finnas mycket att göra när ni får hjälpa dem som går i täten av förändringarna. De Mörkas gunstlingar innehar fortfarande tillräckligt med makt för att kunna hindra er från att få veta hela sanningen, men den kommer trots deras ageranden att avslöjas.

Nu är det dags att hantera er egen utveckling snarare än att bli ledda av andra, genom att ni uppväger all information som vidarebefordras till er, med utgångspunkten ifall den ”känns” rätt. Eftersom ni redan befinner er en bra bit på er Ljusets väg, borde ni ha tillräcklig kunskap för att kunna se vad som ligger framför er. Under några års tid har Ljusvarelser gjort det möjligt för er att fortsätta växa och de har väglett er till Ljusets Väg. Det är emellertid nu dags för er att glömma de traditionella vägar, som har krävt total lydnad från er sida. Ni har växt ur dem och är tillräckligt utvecklade för att kunna välja er egen livsväg.

Enorma förändringar närmar sig snabbt och de talar bortom alla tvivel om för er att den Nya Tidsåldern nu har anlänt. Ert Internet är fortfarande det närmaste ni kan komma sanningen, men till och med där förekommer tidvis falsk information. Men när ni väl har kunnat identifiera pålitliga källor, så kommer ni att ha den information, enligt vilken ni kan avgöra vad som tryggt kan användas för att kolla upp annan information. Er intuition är er bästa guide ifall ni skulle tveka, men var alltid redo att förändras ifall detta tar er upp till en högre nivå.

Som de flesta av er redan är medvetna om, så pågår en omvärdering av samtliga former av religionsläror, vilket nutida budskap från Ärkeänglarna och andra högre källor har indikerat. De etablerade religionerna måste utsättas för ingående granskning, eftersom inte någon enstaka av dem kan göra ett fullt anspråk på sanningen. De har sorgligt nog brister gällande de större frågorna, men en långt utvecklad själ kan avgöra vilka dessa är. Nu när stora förändringar är på gång, blir också de ortodoxa religionerna omvärderade, men vissa själar litar sig fortfarande till dem och kommer att vara tvungna att finna sin egen väg till sanningen. Att be är fortfarande kraftfullt och viktigt, men behöver komma från hjärtat, eftersom böner som upprepade gånger används, ofta tenderar att sakna en riktig injektion av Kärlek och Ljus. Låt ert eget liv bli till en bön inom sig självt, när ni lever det med villkorslös Kärlek. Det är det yttersta målet för alla som håller på att förbereda sig för att uppstiga.

Under era resor på Jorden har ni gått igenom många upplevelser på många olika nivåer och nu är ni en ”härdad resenär”, redo att ta ett steg uppåt till nästa nivå. Varje gång ni gör så blir ert liv så mycket lättare och mer angenämt, när ni inte längre befinner er i de Mörkas närvaro, som har gjort sitt bästa för att hålla er nertryckta. Den tiden närmar sig nu och är värd varenda ansträngning som ni lägger ner i den. Ni förväntas inte bli fattiglappar eller behöva leva i trasor för att få bevis på att ni blir accepterade av Gud. Ni är berättigade till att få njuta av livet och dela på Jordens överflöd. Alldeles för länge har ni fått lida av ett ”underskott”, men den tiden kommer snart att vara förbi, fastän dessa förhållanden fortfarande existerar i vissa länder. Sannerligen så har Jorden tillräckligt för att alla ska få åtnjuta ett lyckligt och fruktbart liv, fastän det för många inte verkar vara på det sättet, men i den närmaste framtiden kommer det snabbt att bli så.

Moder Jord har påbörjat sin rening av planeten, eftersom hon inte längre kan hålla igen, och hon kommer att ge klara signaler gällande vad som kan väntas. Hörsamma detta och då kommer ni att kunna undvika alla hot mot liv och lem. Vissa själar som önskar lämna Jorden, kommer att ta fasta på sådana möjligheter, eftersom de inte är redo att stanna kvar och ta del i Uppstigningen. Kom ihåg att döden enbart är en övergång från en nivå till nästa, eftersom det i verkligheten inte existerar någon ”död”, som vissa själar anser vara ett permanent tillstånd. Livet är evigt och döden är inte en så skrämmande upplevelse som många kanske föreställer sig. När själen lämnar den fysiska kroppen slinker den lätt ut och går sedan vidare till de Somriga Rikena. Där gör den sig en översikt över sitt liv och går sedan vidare till en lämplig nivå, som bestäms utifrån dess vibrationer.

Ni är nu så nära att få höra om förberedelserna gällande de nära förestående förändringarna. En hel del arbete har lagts ner och fortgår ständigt och det är endast utmaningens omfattning som involverar samarbetet med så många andra människor, vilka tar sig tid att uppnå slutförandet. Inget kommer att hejda det planerade resultatet men som ni redan har märkt, så är allting inte helt så lätt som ni skulle kunna tro. En tillräcklig mängd skyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa att det inte förekommer några större förseningar och de största utmaningarna har redan övervunnits. Så ni kan känna er försäkrade om att påbörjandet av avslöjandena kommer att komma i en mycket nära framtid. Många av era familjemedlemmar och vänner väntar med kärlek i sina hjärtan på att få möta er.

Jordens angelägenheter kommer att spela ut sig själva, vilket är nödvändigt av karmiska orsaker, men de kan närsomhelst hejdas av Kärlekens och Ljusets högre makter, vilka kontrollerar ert öde. Storslagna Varelser har alltid följt med er utveckling och har planerat era upplevelser, för att se till en stadig utveckling vad gäller er evolution. Det har förekommit perioder när Ljusets energier har varit den övervägande kraften, men i cykeln som ni precis har avslutat, har de mörka Styrkorna tillåtits att pröva er. Resultatet har inte varit någon självklarhet, men ni som är av Ljuset har övervunnit de lägre energierna för att hålla fast vid era högre Ljusfrekvenser. Gratulationer till er för att ni har lyckats göra det, fastän ni vid varje krök har fått möta ofantliga utmaningar. Nu kan ni börja se att ”spelet är över” och att alla aktörer kan återgå till sina normala aktiviteter. Ändå är det inte helt enkelt, för medan en hel del förståelse kan ges till förmån för den roll som varje själ har spelat, så kallar vissa handlingar på karmiska lösningar. Men vila nu och känn er försäkrade om att inga själar kommer att bestraffas, utan kommer i stället att ges all nödvändig hjälp för att helt och hållet kunna återvända till Ljuset.

Många tycker att det är svårt att förstå hur era upplevelser inte kan anses vara er sanna verklighet. Naturligtvis är de fullständigt verkliga just då, men hänvisa inte till de högre nivåerna som ni härstammar från, för att få uppleva livet i fast materia. Ni har skapat er egen verklighet under flera hundra liv och under tiden som ni alltid har fått vägledning, så har det slutliga valet alltid varit ert eget. Den tuffaste frågan som ni har fått möta är att acceptera att ni Alla Är Ett, och under eoner har ni tävlat med varandra för att få dominera ända till den punkt där ni har krossat dem som ni har ansett vara annorlunda. Nu vet ni att ni Alla Är Ett, olikheterna kan läggas åt sidan och det finns ingen anledning till varför ni alla inte skulle kunna framskrida tillsammans. Helt klart behöver ni sinsemellan dela på Jordens rikedomar, och detta kommer att följa i sinom tid.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er livsväg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Mike Quinsey Channeling his Higher Self – 22 April 2016

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...