Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 23:e mars 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 23:e mars 2018

 

Sedan en tid tillbaka har mycket har hänt bakom kulisserna, och om något har ökat då de mörka Varelserna tas bort, så är det säkerställandet om att de nödvändiga förändringarna kan fortsätta utan störningar. Under en lång period har saker utförts, så att de kunde manipulera händelser och förvandla dem till sin fördel. Dessa dagar är nästan över, och de har inte längre den kraft som de brukade ha. Under tiden har man upprättat av ett nät av ljus, som kommer att bli fullt aktiverat vid lämplig tidpunkt. Ytterligare stöd har anlänt till Ljusarbetarna, och deras inflytande kommer att bidra till att påskynda förändringarna.

Ni kanske har märkt att det i allmänhet tagits ett steg bort från de ”bloddrypande” dagarna, och på alla nivåer finns det nu en fredligare metod med att genomföra förändringarna. Det har varit en stor utmaning att förändra sätten att gå tillväga, hos de som vill ha kvar det gamla vilka gör allt de kan för att hålla tillbaka utvecklingen. Men de kan inte stoppa det, för det är instiftat att den Nya Tiden kommer att ersätta det gamla med det nya, som kommer att etablera ett system som bygger på medkänsla och kärlek. Ni kommer att se ett rättvisare samhälle växa fram, som kommer att ledas av de, som visat sig lojala till upprättandet av Ljus inom alla regeringsformer.

Förändringarna innebär en stor utmaning, men de själar som bär mänskligheten framåt är viljestark, och stöds av Ljusets legioner. De kan inte misslyckas med att nå framgång, och resultatet av deras ansträngningar kommer att bli känt i sinom tid. Ändringar förekommer över hela världen, och kan vid första anblicken verka kaotiska, för ni kan inte se helheten och nödvändigheten, i det som händer. Var säker på att allt gör goda framsteg, och ni kommer att göras mer medvetna om vad som sker. Hemlighetsmakeriet som fortfarande finns angående arbetet i Antarktis, kommer inte att kunna pågå så mycket längre. Det är en del av historien, och som sådan har ni rätt att få veta vad som händer.

När dessa saker kan diskuteras mer öppet och ni får veta er sanna historia, kommer ni att vara beredda att möta era Galaktiska förfäder. Den barriär som förhindrat sådana besök tas bort, och det kommer inte att dröja allt för lång tid, innan ni får träffa dem. De kommer med kärlek och med avsikt att erbjuda er sitt stöd, och bidra till att påskynda era framsteg mot Uppstigningen. Ni måste förstå att ni har levt ”avskärmat”, helt enkelt därför att de mörka Varelserna medvetet har undanhållit er sanningen om vilka ni egentligen är, men det håller på att förändras. Ni går nu in i en period då människor kräver att få veta hela sanningen, och tillåtas utvecklas i stället för att hållas tillbaka.

Ser man tillbaka så finns det många tillfällen då ni haft hjälp av Ljusets krafter, men ni har liten eller ingen vetskap om deras inblandning. Lika mycket som alla andra, om inte mer, har de förhindrat sådant som allvarligt skulle kunnat försena era framsteg. Sådana handlingar har rättfärdigats och tillåtits sedan ni passerat markören, och nu är ert beskydd större än någonsin. Faktum är att många andra civilisationer, har erbjudit sin hjälp på ett sådant sätt som varit nödvändigt, för att se till att ni säkert når Uppstigningen. Några av dessa högt utvecklade varelser, har funnits bortom behovet av fysiska kroppar som sådana, men kan visa sig i en mer eterisk form om det visat sig nödvändigt. Sådana varelser följer en accepterad andlig praxis, med att de som avancerade alltid kommer att hjälpa själarna under dem.

Berätta för era vänner att det nu är dags att tala klarspråk, eftersom sanningen sakta kommer med er sanna historia. Den kommer att visa att ni har utvecklats andligt, trots att ni har prövats stort under en mycket lång tid. Inte bara att ni har överlevt sådana prövningar, det berömvärt att ni haft viljan att utvecklas, oavsett vilka motgångar ni haft. Ni har alla premierats mycket, och många av er har gått framåt med stormsteg. Ni är Vägvisare och måste berömmas för att ni övervunnit alla hinder i er väg. Genom er bedrift har ni gjort det lättare för andra att följa efter.

Ni är de utvalda, som inte bara har upplevt slutet av den förra tiden, utan ni utvecklas i den Nya Tiden som innehåller många trevliga överraskningar för er. Alla själar är inte redo att stiga upp, men alla kommer att ha fördelar av att ha upplevt de högre vibrationerna. Det kommer att bidra till att påskynda er utveckling, och erfarenheterna kommer att ha förberett er för bättre saker. Oavsett vilken nivå av förståelse ni har, så kommer ni att gå framåt mycket snabbare med ständigt ökande vibrationer. Redan nu har ni fått bevis på hur snabbt det påverkar den mänskliga rasen. Tidigare, där tankar på att börja ett krig för att lösa motsättningarna var vanligt, finns det nu en ny stämning som ser det värdefulla av ett fredligt samarbete, och det kommer att fortsätta. Ni har verkligen gått framåt, och nyttan av det kommer så småningom att leda till världsfred.

Den Mänskliga Rasen har tagit ett stort steg framåt, och det kommer att ge fördelar som kommer att hjälpa mänskligheten att flytta in i en ny era. Det kommer att bli en era där girighet och korruption kommer att utrotas, och rikedomarna kommer att spridas mer lika mellan alla. De mest behövande kommer att identifieras, och kommer att ges hjälp för att övervinna sina omständigheter, som ofta är ett resultat av krig. De som är förövare i sådana situationer, är oftast bara ute efter vinsten, och har ingen lojalitet för någon sida. De gör gärna affärer med båda sidor, och historien kommer att avslöja att även krig har påbörjats av rent vinstintresse och ingen annan anledning, utan hänsyn till förlusten av liv. Ni har blivit klokare nu, och snabba pengar från allt kopplat till krig, kommer inte längre att vara möjligt. Försvaret kommer naturligtvis att finnas mycket längre, på grund av det upplevda hotet från Utomjordingar, som i själva verket inte existerar.

Oavsett de jordiska frågorna, är er närmaste framtid i processen för förändringar, eftersom de som kan pusha på er, nu är mer aktiva än någonsin tidigare, och ni kommer att gå framåt med stormsteg. Det är så framtiden ser ut men tidpunkten beror på er själva, eftersom ni måste visa att ni är redo. Så, utåt sett, kommer ni inte att se så mycket till bevis ännu för dessa förändringar, även om allt är i ett konstant tillstånd av förändring, och varierar i enlighet med den nivå som ni kan ta er upp till. Ni har mer inflytande än ni tror där framtiden berörs, och det är mycket lovande eftersom många fler av er har vaknat upp till Ljuset, och hjälper till att lyfta upp vibrationerna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gudssjälv, och varje själ har samma anslutning till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...