Ärkeängel Rafael via Ann Dahlberg, 23 mars, 2018

Ärkeängel Rafael

Fredag 23 mars 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Raphael och jag är tacksam för den utveckling som nu sker på Jorden. Vår Jord har alltid varit en liten pärla i rymden och vi är så tacksamma och glada över att hon nu återvänder till ljuset. Hennes stora planetkropp håller på att läkas. Det finn stora krafter som hjälper henne med detta. Den största förstörelsen har stoppats upp och nu är det återuppbyggandet som är på gång. När jag ser alla villiga händer som så ivrigt tar itu med detta arbete så fylls mitt hjärta av kärlek och en lättnadens suck undslipper mina läppar. Vi har väntat på ert uppvaknande kära människor och nu är ni här. Det är en stor dag för ljuset och vi har minutiöst förberett för er ankomst.

Solen är starkare nu och den kommer att påverka er jord på många olika sätt. Det kan ske en omförflyttning på jorden men den är då endast tillfällig. Det är dags nu för världens folk att hjälpa varandra så att alla får det de behöver för att leva ett bra liv. Resurser ska satsas på sådant som är nödvändigt. Resursslöseriet måste upphöra för både Gaias och ert bästa. Ni behöver inse och förstå att ni är en del av jorden och jorden är en del av er. Ni lider så länge som ni inte har insikt om de fysiska och universella lagarna. Allt är liv och allt liv ska respekteras. Man tager och man giver i en ständig dans av rörelse och energi. Ni måste förstå det kära barn att ni är en del av allt och påverkar allt genom ert agerande. Nu när ljuset har återvänt till jorden är det därför extra viktigt att vi agerar i kärlek till allt som är. Det är kärleken i ert hjärta som ska vara vägledande nu. Det är kärlekens tid som har återkommit och ju ljusare det blir desto fortare manifesterar du dina önskningar. Dina önskningar behöver förankras i kärlek, dina tankar behöver kläs i kärlek. Hela ditt väsen behöver nu uppfyllas av kärlek. Kärlek till dig själv, Gaia och dina medmänniskor. Ni är alla födda i kärlek och ska nu återvända till er egen kärlek i ljuset.

Ni får nu stor hjälp av Fader/Moder Gud och er älskade Gaia. Gaia lyser inifrån som en sol och hon omfamnar alla riken på jorden. Hon älskar Er så mycket och ser fram emot den ljusa resa som ni nu gör tillsammans. Gaia längtar hem till ljuset och kärleken igen och detsamma gäller ju för Er kära barn på Jorden. Alla övriga av Gaias riken har samma längtan och syfte som ni. Ni kan känna det när ni vistas i naturen. Det finns en högre energi som har etablerat sig i de fria naturområdena runt om på Jorden. Det är bra att vara ute i friska luften kära barn. Ni har allt ni behöver där för att fylla på er energi. Även i de kallare länderna är det bra att vistas ute en stund varje dag. Ni behöver närma er naturens energi och vishet kära vänner. Vårda den väl och ni vårdar er egen vishet och energi. Många stressade människor blir lugna och harmoniska av att vistas i naturen eller bland växterna. Det här känner ni till men ni tänker inte alltid på att det är växternas energi som ger er det lugn och den balsam på själen som ni såväl behöver. Ni behöver varandra så återställ nu er jord i kärlek och vishet. Världen blir då den plats som ni innerst inne alltid har önskat er.

Jorden genomgår nu ett stort helande. Det är många frivilliga som hjälper till i detta helande av Jorden. Det är en stor ära att få bistå Gaia i hennes stora transformation.

Jag lämnar er nu i stor kärlek och låter helandets vågor falla över Er.

Raphael

 

Du gillar kanske också...