Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv 25 januari 2019

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv

25 januari 2019

På grund av intresset visat för ”Händelsen” i ett utdrag i ett meddelande nyligen, inkluderar jag nu ett längre utdrag som är mycket informativt och detaljerat. Det är verkligen bättre att läsa det i denna dag, med tanke på att det ursprungliga meddelandet i utdraget nedan gick ut 22 november 2013.

”HÄNDELSEN”, ett utdrag från ett meddelande från Lord Sananda genom Elisabeth Trutwin.

För ungefär 2000 år sedan var Sananda Kumara inkarnerad på Jorden som Jesus med Mästarplanen för Jordens Uppstigning. Planen misslyckades då kejsaren av Rom skapade Sjölagen vilket gjorde slaveri till Landets Lag. En ny plan måste göras eftersom den mörka kabalen hade fört det Stora experimentet bortom intentionerna. För ungefär 500 år sedan dolde Rothchild i England det faktum att Sir Francis Bacon var St. Germain inkarnerad på Jorden. De gjorde mörka affärer med pengar och brott vilket förnekade Sir Francis tronen. Han skulle ha varit nästa på tur att bli Kung av England och från den positionen kunna göra förändringar för att hela planeten och avsluta Dualiteten. På senare tid har den mörka Kabalen fortsatt att föra krig för sin egen vinning, och har flera gånger försökt skapa Tredje Världskriget, vilket misslyckats. Massvält, nukleära hot, landövertagande, insiderhandel, mass-psykologiska attacker som 11 september och Banker som är för stora för att gå omkull har lett till stunder när Galaktikerna kunnat ingripa, därför att varningen i det Högsta Direktivet har kränkts bortom vad som är tillåtet.

Det som är nytt är att Ärkeänglarna, ledda av Ärkeängel Mikael och Ärkeängel Metatron, initierade en Super Portal 11.11.13. Detta är en speciell dispens som kommer att tillåta kraven för ”Händelsen” att bli uppfyllda. Jorden är ett Trinärt Stjärnsystem med Sirius A, Sirius B och Solen. Jupiter kommer att vara nästa Sol i vårt Solsystem. Jorden är i Fotonbältet och rör sig in i Plejaderna genom Centralsolen Alcyone. En Superportal har öppnats nära Jupiter och det är en portal som fungerar som ett maskhål och öppnar sig till Ljusmateriens Universum av On. Denna Multidimensionella Portal släpper in Superladdat Magnetiskt Ljus från On till detta Solsystem och till Jorden. Jorden har höjt sig en hel Oktav sedan Höstdagjämningen 2013, och ny energi kommer att göra det möjligt för Jorden att inträda i Nollpunkten.

Det som är nytt med denna Portal är ett beslut som togs av Gudarnas Råd om att Jorden måste få denna speciella dispens som det bästa sättet att föra in förändringar. Det bär med sig en tung verklighet. Allt har gjorts för att för att låta så många själar som möjligt fortsätta till den Nya Jorden. Eftersom Jorden är en Planet med Fri Vilja, har vissa vägrat att göra de nödvändiga förändringarna för att vara kvar på Jorden efter Jordens Uppstigning till de Högre Sfärerna. Fler själar än väntat kommer att lämna. Detta är vad Ashtar talade om i en kanalisering. Superportalen häller in Högre Vibrationella energier som ska förankra Jorden i de Högre Dimensionerna. I dessa Högre Dimensioner kan alla levande på Jorden få tillgång till sina Eteriska Kroppar och resa i sina Merkaba-kroppar och verkligen leva multidimensionella liv. I denna Höga Energi är Ljusstäderna nåbara. De som inte fortsätter till den Nya Jorden kommer att uppleva den som en vibration de inte kan upprätthålla inom sin 3D-kropp. Dessa mörkare tätare energier kommer att kvarstå på 3D Jorden och fortsätta där. Deras fysiska kroppar kommer att projiceras vidare till 3D Jorden och de kommer inte att veta om att någon förändring har skett. De kommer att fortsätta förneka de Högre Lärorna och så som de uppfattar det förändras ingenting. Dessa tidslinjer fortsätter tills vidare i dualitet.

Under tiden kommer 5D Jorden att höjas upp av de Kosmiska Byggarna då ett Rymdskepp far iväg från dess startplats och flyger ut ur atmosfären in i den djupa rymden. Varje Planet är fast förankrad i sin bana genom sin energimatris och förhållandet till Planeterna omkring. Denna Superportal kommer att göra så att Jorden rör sig mot Högre Dimensioner på samma sätt som vi trär upp en pärla på ett snöre. Den kommer att släppa de gamla Tidslinjerna och bli Lättare och kommer att existera i den Kosmiska Matrisen, den kommer att bubbla upp.

Mycket har blivit sagt av oss angående rätt timing. Gudomlig Timing för Händelsen är ett av kraven. Ashtar säger alltid, Inga datum, Inga kärnvapen, Inga lyckträffar. Sanningen är att det finns möjliga fönster då ”Händelsen” kan ske bara ett par gånger per år. Denna Superportal snabbar på energiförändringarna för att göra ”Händelsen” möjlig. Sannolikheten att det sker snart har kraftigt höjts sedan 11.11.13 med Superportalen. Om ni läser detta och upprepat valt att inte agera och återvända till kärlek måste vi sätta upp repet. Om ni inte har lyckats höja er vibration till det som minst krävs för att upprätthålla kärlek inbjuds ni att vara kvar i dualitet ett tag till och återkomma till den Högre Dimensionella Jorden när ni förberett er tillräckligt. Det finns inga genvägar. Fortfarande gäller, Inga datum, Inga kärnvapen, Inga lyckträffar. Ingenting kan stoppa Jorden från att Stiga Upp.

Allt det som minst krävs för överlevnad kommer att fritt ges till alla på Jorden. Allt är förberett och redo och har varit det ett tag. Hem till de Hemlösa, rent vatten, mat i överflöd, replikatorer och healingteknologi, fri energi och mer. Detta kommer att åstadkommas av miljoner Galaktiker och deras skepp och de teknologier de medför. Det har planerats under mycket lång tid.

SLUT PÅ MEDDELANDE.

 

Jag känner att då mer information kommer ut behöver den cirkuleras för att nå så många som möjligt. I enlighet med det Högsta Direktivet, eftersom Jorden är en Planet med fri vilja, måste varje själ välja om de är redo att införliva de nya energierna för uppstigning och inträda i den Gyllene Åldern, eller inte. Det kan tyckas att finns gott om tid att bestämma sig, men om ni valt att uppstiga blir det bättre ju tidigare ni koncentrerar er på er utveckling.

Detta meddelande kommer med vägledning från mitt Högre Själv. Låt ert Ljus lysa och beröra hjärtat på dem omkring er. Er närvaro har så mycket större påverkan än ni kan föreställa er.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...