Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 25 februari, 2022

 

Förändringar har skett på många nivåer som rensat ut det som inte passar för den Nya Tiden och visar upp framtiden ur en annan synvinkel som är mer i linje med behoven i denna stund och lägger grunden för den. För en del själar orsakar denna tid mycket oro och till och med smärta. Det är tråkigt nog oundvikligt beroende på omfattningen av de förändringar som är nödvändiga. Det är dock av goda skäl och de kommer att kompensera för era svåra upplevelser. Tiden är den bästa och ju förr ni går framåt bortom det nuvarande, desto snabbare kan bättre tider komma igång.

Så mycket har förberetts för ert avancemang och Uppstigning är förstås ert slutliga mål. Ändå är det början på ett nytt liv för alla er då det förgångna lämnas därhän. Fred är på väg och kan inte störas eller ändras genom inblandning från utomstående då de som utövat negativa handlingar kommer att ha tagits bort och getts en annan möjlighet att vända sig mot Ljuset. Det är inget straff inblandat då de skapar sin egen väg enligt sina tidigare handlingar. Vila i försäkran om att rättvisa råder och att ingen själ blir övergiven.

Dessa tider är förstås mycket oroande men det negativa måste komma upp till ytan för att rensas ut. Alltför länge har de dikterat hur era liv ska gå vidare medan de samtidigt hållit undan sanningen för att hålla er i sitt grepp. Sanningen stiger alltid fram och kan inte hållas undan i oändlighet. Religion är ett område där lärorna behöver revideras för att bli i linje med den större sanningen. Folk är redo för nya uppenbaranden och har förmåga att förstå dem. Medvetandenivån har stigit en längre tid och förståelsen ligger nu långt över tidigare nivåer.

När ni får veta sanningen förstår ni det förgångna bättre och inser att alla era erfarenheter har hjälpt er att expandera ert medvetande. Falska läror faller snart åt sidan och enbart sanningen kan bära er framåt. De Mörka har hela tiden försökt att skrämma er med historier om djävulen och straff för era synder. Gud straffar ingen och älskar ändå gränslöst sina skapelser. Den Allsmäktige Guden är bortom förståelse, att kärlek är Guds närvaro i allt utan gräns. I Guds storhet hörs ändå den mest ödmjuka bön och blir besvarad, då Gud känner er alla personligen och är hela tiden med er.

Ni kommer att tycka att det är en högst underbar upplevelse att komma in i Ljuset, då det kommer med ett utökat medvetande. Ni kommer att ha förmågor som ni inte trodde var möjliga och bli en mycket oberoende själ. Livet kommer att huvudsakligen tillbringas i Galaxen utan restriktioner för vart ni kan göra era resor. På Jorden är ni isolerade men ändå lever många ExtraTerrestriala djupt inne i den och kommer och går som de önskar. Era upplevelser är begränsade till Jordens yta utom för de astronauter som valts ut för utforskning av rymden. Ni har ännu inte upplevt den riktiga världen men möjligheterna kommer i en nära framtid.

Alla liv ni haft hittills för att nå denna punkt kommer att bli av enormt värde och har gett er en bra grund för att möta de utmaningar som kan komma. Ni har en väldig erfarenhet då ni har kommit igenom de lägre dimensionerna för att nå så här långt. I de senare stadierna har ni lärt er att vara tålmodig och hållit er lugna under mycket krävande omständigheter. Känslomässig kontroll är grundläggande om ni ska fortsätta med uppstigning, och det blir lättare i och med att vibrationerna stiger. Att hålla sig lugn inför provokationer kommer att visa sig vara ett svårt prov, så kom ihåg att alltid hålla er lugna.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...