Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 24:e mars 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 24:e mars 2017

 

 

Många av er är väl förberedda för Uppstigning, men en del släpar också efter, och har liten möjlighet att verkligen kunna förbättra sin ställning, under den tid som är kvar. Men varje själ kommer att få alla möjligheter att höja sig, men ingen annan kan göra det åt dem. Ni har alla kommit långt genom era erfarenheter sedan början, när ni föll ner till en av de lägsta nivåerna. Det faktum att så många av er har stigit, och samtidigt upplever många tuffa utmaningar, ger beröm till er beslutsamhet och uthållighet. Ni kommer snart att dra nytta av era prestationer och kommer att belönas för dem. En sak är säker, ni kommer inte att behöva ta denna väg igen, eftersom tiden med att testa de lägre vibrationerna är över, och ni har alla blivit mycket betydelsefulla genom era prestationer.

Om ni är beredda att lyssna till goda råd, så finns mycket tillgängligt på webben. Vid det här laget känner de flesta till de inkarnerade själarna, som till exempel David Wilcock, som är lärare för den Nya Tiden. Deras budskap kommer att bära en energi som är upplyftande, och undermedvetet vet ni att de talar sanning. Uppenbarligen är inte varje själ redo att höra sanningen, eftersom vissa nyss vaknat och tycker det är svårt att hänga med. Problemet är att så mycket osant eller förvrängt, har presenterats för er, och det har varit svårt att sålla ut sanningen. Men det finns alltid välinformerade själar runt om i en sådan här viktig tid, och ni kommer att finna er själva dragna till dem. Sanningen har en kvalitet i den meningen att den ger resonans till er, och kan i vilket fall som helst kontrolleras, mot tillförlitlig information som kommer fram genom andra källor.

Ert Internet är fullt med sanningar, men också med falska meddelanden, som syftar till att vilseleda er. Om ni blir osäkra så lämnar det därhän, för vid rätt tillfälle får ni alltid en bekräftelse av sanningen, och er intuition bör göra det möjligt för er att kunna identifiera den. Om det känns rätt är det vanligtvis så, och som Ljusarbetare tenderar ni att hitta andra som också är av Ljuset, och det sker på grund av den positiva energin som kommer ur det. Dessa energier gör att ni mår bra av att vara runt sådana människor, men motsatsen gäller när vibrationerna är lägre, och saknar harmoni. Förhoppningsvis, kommer etablerade Ljusarbetare redan att vara kända för de flesta av er. Men vissa själar kommer och går ganska snabbt, i synnerhet om deras uppgift är att använda sitt inflytande för att påverka resultatet av det ni fått till er.

Ljusets Styrkor vinner slaget mot de mörka Tjänarna, och mycket arbete som i stort sett är orapporterat, har skett i den Inre Jorden. Successivt har det rensats bort baser, som i vissa fall har funnits i många, många år. Jorden har en labyrint av tunnlar, som i vissa fall sträcker sig hundratals ”miles” och har även höghastighetståg. Vissa kommer att undra hur det har kunna finnas, utan att det kommit till allmänhetens kännedom, men det beror på att de mörka Tjänarna nästan har total kontroll över nyhetskällorna. Ni får bara veta det de tillåter er att få veta. Undantaget är de ”alternativa” nyheterna ni kan ta del av på Internet.

Förmodligen kommer ni att få veta mer om sanningen, när de mörka Tjänarna inte längre kan utöva sitt inflytande som tidigare. Då är det möjligt att det väller ut floder, och ni kommer knappt att hinna hämta andan. Det är många saker som väntar på att avslöjas, som snabbt kommer att ge er sanningen, och förklarar det som har hänt sedan nästan 80 år tillbaka i tiden. Man har hållit framsteg dolda, som kunde har tagit er till en Ny Tid med alla förbättringar som kommer därav, medan ni har hållits i en förvanskad tid, och har nekats mycket av det som skulle ha förbättrat era liv. Men ni kommer inte att nekas det mycket längre, och när tiden är mogen kommer ni att få de fördelar, som väntar på att frisläppas.

När tillfället är det rätta, kommer de som har möjlighet att ändra era omständigheter att komma i förgrunden, och införa många innovationer som förbättrar livskvaliteten. Är det inte otroligt att miljontals svälter i en värld av överflöd, härjas av ständiga krig och konflikter? Freden verkar vara långt borta, men det finns de som har svaren om de bara hade makt att kunna införa dem. Kapitalistiska intressen försöker hålla er i ett tillstånd av nöd, eftersom det är så de gör stora vinster, och håller er under sin kontroll. Men misströsta inte, eftersom detta inte kan fortsätta som det är nu mycket längre, och förändringarna till det bättre måste komma för att förbättra situationen. Redan nu arbetar större hjälporganisationer hårt för att komma till rätta med den desperata situationen, som så många människor befinner sig i.

Världen ser inte ut som om den skulle kunna återhämta sig från den svåra situation den befinner sig i, men hoppet finns och planer är framtagna för att vända på situationen. Var medvetna om att när rätt personer kan arbeta obehindrat, kommer det att bli en lättnad för många länder, även om uppgiften är massiv och nästan omöjligt att hantera. De av Ljuset använder sin tid till att förbereda sig för de tider som närmar sig, då de kan utföra sina hjälpprogram utan störningar. På grund av den stora omfattningen av nöd i länder som Afrika, är det en situation som kräver enorma summor pengar, för att kunna finansiera programmen. Den Mänskliga Rasen är inte krigisk, men det blev krig för att tillfredsställa girigheten hos dem som gör pengar på det, genom att till exempel leverera vapen till båda sidor.

Sanningen målar en dyster bild av sakerna på Jorden, men ni är härdiga människor som har gått igenom mycket, och ni upprätthåller fortfarande er ”krigaranda”, som gör att ni inte kommer att ge efter för de som vill dra ner er. Er beslutsamhet kommer att ta er igenom den kommande perioden, och ni kommer att belönas väl, när ni så småningom tar emot alla de framsteg som hölls tillbaka, som ni förtjänar. Naturligtvis kommer det att behövas tid och planering för att åstadkomma förbättringar, men med hjälp av era vänner utanför världen, kommer det att gå ganska snabbt. Så ge aldrig upp, eller drabbas av den pessimism som råder, eftersom framtiden redan har skrivits, och ingen kan stoppa den att komma, för som ni säger, det står skrivet i stjärnorna.

Tiden har speedats upp under en ganska lång tid, och det är ett säkert tecken på att ni är i en period av förändring och upplyftande. När ni fortsätter att komma in i de högre vibrationerna, närmar sig världsfreden, och sakta men säkert kommer konflikterna att börja upphöra, tills de slutligen stoppar helt. Det kan tyckas osannolikt, men kom ihåg att det finns starka krafter som stöder den Mänskliga Rasen, era Väktare, och de kommer att se till att allt fortskrider som det är tänkt. Krig, eller andra liknande låga vibrationer, kan inte existera i framtiden, så ni kan se fram emot total fred och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Webbplats: Tree of the Golden Light

 

OBS, INGA MEDDELANDEN 31:e mars & 7:e april

På grund av en oacceptabel nivå av förseningar och andra besvär från mitt posktkontors konto, måste jag byta till en ny server. De informerade mig om att övergången skulle ta ca 14 dagar, så jag kommer inte att skicka ut något meddelande den 31:e mars och 7:e april. Jag sades kanske kunna behålla min befintliga e-postadress, men om jag inte kan så kommer jag att informera er om min nya, så snart som möjligt.

Tack för ert stöd då vi kommer närmare tiden av förändring, och för att kunna uppnå en fredlig lösning då vi går in i Nya Tiden.

 

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...