Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 3:e februari, 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 3:e februari, 2017

Det behöver knappast nämnas att händelserna på Jorden sker snabbare nu, och de kommande förändringarna har redan orsakat blandade reaktioner. Om ni inte kan se bortom det omedelbara, är det mycket svårt att förstå nödvändigheten i det som pågår. Målet är först och främst att förbereda er för Uppstigning, och uppmuntra er att ha en fredlig framtoning, oavsett det som händer runt omkring er. Rensningen kommer ibland att orsaka kaos, men det är nödvändigt att leda mänskligheten till en högre nivå, om verkliga framsteg skall kunna göras. Människor börjar förstå hur det har varit, och blir medvetna om Illuminatis plan. Den verkliga makten ligger hos folket och de börjar utöva sitt inflytande, och det kommer att göra en markant skillnad.

Just nu är det ett maktskifte hos myndigheterna, och det är upp till er att ta tillfället i akt, och göra era röster hörda. De vet att ni kan ta bort vilka som helst, om ni så önskar, därför kommer de att ta del av era krav. Så småningom, kommer inga beslut att tas utan allmänhetens medgivande. Men ni får inte sluta förstå, att det slutgiltiga målet är att lyfta er till en högre nivå av medvetande, så att ni är fullt förberedda för upphöjningen. Redan nu ökar energierna i en snabbare takt, och det finns ingen anledning till varför ni inte skulle kunna lyfta medvetandet samtidigt. Förbli fokuserade och låt er inte bli distraherade av vad som händer runt omkring er, även om ni stöter på kaos. Förändringarna kommer inte att behöva lång tid på sig för att förverkliga fördelarna, så se fram emot det önskade resultatet.

De högre krafterna spelar en större roll i framtiden, och utan att gå emot era val av den fria viljan, dirigeras ni längs den väg, som leder till uppfyllelse. Ingenting kan nu stoppa utvecklingen mot era mål, för det kollektiva medvetandet har redan valt ut kursen som skall tas. Det kanske inte blir varje själs val, men de som valt en annan väg, kommer också att hedras. I slutet av denna Solcykel kommer det att bli fest, eftersom så många själar kommer att ha lyckats höja sina vibrationer, som förberedelse för Uppstigningen. Möjligheten kommer tillbaka, men det utesluter inte någon själ från att kunna uppstiga vid vilken tid som helst, om de är redo.

Många själar kommer att vara helt förvirrade, och till och med oroliga över de händelser som sker. När kaos verkar uppstå överallt, och grunden för det gamla rasar, är det svårt att se vad som stiger upp på den nya horisonten. Oavsett vilka åtgärder man tar till, så går det inte fördröja eller förhindra det från att hända. Den gamla har tjänat ut och snart kommer ni att bli kompenserade för den förlorade tiden, av att ha hållits tillbaka och förnekats de nya tekniker som ni skulle ha haft redan för cirka 50 år sedan. Men de nödvändiga förändringarna kan inte hållas tillbaka längre, och många själar inväntar rätt tillfälle, för att kunna bli befriade från sina jordiska erfarenheter.

Tiden kommer när ni får vetskap om Illuminatis planer för kontrollen av människan, då kan ni med rätta förstå att deras frånfälle inte kunde ha kommit vid ett bättre tillfälle. Folk kommer att bli chockade när de får veta vad som var planerat för framtiden, eftersom Fängelset på Planeten Jorden hade kommit till den punkt, där ni individuellt kunde övervakas från rymden. Ja, vem som helst hade kunnat plockas ut, och även avlyssnats. Framstegen inom tekniken har skett så snabbt, att det med rätta kan påstås, att ni lever och arbetar i det förflutna. Ni skulle redan ha kunnat leva i en sjukdomsfri miljö, och kunna leva helt utan de många saker ni fortfarande använder. Så när ni avancerat till den Nya Tiden, kommer alla fördelarna med den, successivt att göras tillgängliga för er. För närvarande är ni slavar på era arbeten och har dåligt med tid för ert eget, men snart börjar ni förstå, att ni så småningom kommer att bli fria, och få gott om tid för alla era intressen.

Era liv på Jorden har inte på något sätt varit ett slöseri med tid, för på grund av de tuffa utmaningar ni varit med om, är ni redo att hjälpa andra som följer i era fotspår. Som själar har ni samlat olika erfarenheter, ibland specialiserade på vissa områden, och blivit mästare på era egna rättigheter. Men ingen erfarenhet slösas någonsin bort, och det kommer alltid att finnas andra civilisationer som behöver hjälp, som följer i era fotspår. Ni har härdats i strider med de mörka Tjänarna, och står nu som segrare, även om det ännu inte är helt klart. När ni flyttar in i de högre dimensionerna, kommer det att finnas andra som vill dela era erfarenheter, och dra nytta av dem. Tänk på att ni villigt steg ner till de lägre dimensionerna, för att hjälpa de som fångats där, med vetskapen om att er hjälp skulle ta dem igenom.

Vissa själar kan inte tro att de erbjöd sig att stiga ner i mörkret, för att hjälpa själar som var instängda i det. Ni gjorde verkligen det, och ni skulle inte ha valts om ni inte ansågs vara lämpliga för de kommande uppgifterna. Det finns mycket tillfredsställelse i att hjälpa era bröder och systrar att hitta ljuset, och därmed kunna påbörja sin resa tillbaka hem. Ni är alla Ett, så vad kan vara mer naturligt än att vilja lyfta upp dem. Tänk på er egen situation och den hjälp ni får från era Guider, för det skulle ha tagit mycket längre tid att utvecklas utan dem. Alla står tillsammans i utmaningarna, och vare sig ni tror det eller ej, så finns det alltid hjälp i närheten, men det kan finnas skäl till varför ni måste få era egna erfarenheter. Er livsplan gjordes upp tillsammans med er redan innan ni inkarnerade, och era Guider kommer att göra sitt bästa för att se till att ni följer den.

Livet på jorden kan vara underbart och spännande, eller miserabelt och smärtsamt, men allt är erfarenheter som kommer att tjäna er väl någon gång i framtiden. Det är naturligtvis erfarenheten som hjälper er, när ni hjälper en annan själ att lösa problem. Det finns absolut ingenting som kan jämföras med verklig erfarenhet, och ni tackas och lovordas för ett sådant generöst brukande av er tid. Att hjälpa andra i dualiteten, är det sätt på vilket ni utvecklas mycket snabbt, särskilt i era nuvarande omständigheter, när det finns ett stort mått av osäkerhet och lite tecken på framtida förändringar, som kommer att lyfta er.

De flesta av er är erfarna resenärer, som är öppna för förslag på hur ni bäst använder era talanger. Ni är faktiskt Mästare av de egna rättigheterna, som kan användas för att möta de olika utmaningarna, som utvecklade själar möter. En annan gång kan ni välja andra erfarenheter, eftersom det är ni som gör det ultimata och slutliga valet. Helt klart är livet lugnare och mer avslappnat i de högre dimensionerna, som ni återvänder till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen mot fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Webbplats: Tree of the golden light

 

 

Du gillar kanske också...