Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 8 december 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv –

8 december 2017

 

 

Detta år som alltid har sagts skulle vara ett med mycket aktivitet, har inte blivit en besvikelse, och ovissheten inom världspolitiken, är fortfarande under ett tillstånd av förändring. Bakom det som framkommer, finns de långsamma men speciella dragen för att upprätta regeringar, som inte bara representerar folkets intressen, utan verkligen sätter dem främst. Så fler förändringar kommer att komma med ett tydligt drag mot öppen och ärlig representation. Regeringarna skulle vara av folket och för folket, och i den inte alltför avlägsna framtiden kommer det att bli så.

Naturligtvis finns det de som fortfarande håller fast vi de gamla sätten oavsett vad det kostar, men deras försök att undvika förändring är inte till någon nytta. I den Nya Tiden finns det ingen plats för de gamla sätten, och de som leder vägen är redo att ta ställning och kommer att röna stor framgång, så att allt blir rättvist och alla behandlas lika, och får samma möjligheter till utveckling.

Många kommer att se dessa förändringar under sina livstider, och säkerligen bevittna det som indikerar början av det som leder till ett nytt samhälle, baserat på kärleken hos alla människor. Alla är lika i Skaparens ögon, och älskade oavsett vilken nivå de än befinner sig på, eftersom allt sker för upplevelsen och utvecklingen hos själen. Kom ihåg att alla själar upplever det de behöver, och ska inte dömas i sina nuvarande inkarnationer. Även de som hänger sig åt den negativa sidan av livet lär sig viktiga läxor, och bör hjälpas till att övervinna bristerna av andlighet. Sådan vetskap kommer till alla vid lämplig tidpunkt när de är redo för det, och kan sedan tillämpa det i sitt dagliga liv.

Nu när ni kommit ett bra stycke in i den Nya Tiden, finns det obegränsade möjligheter för snabb utveckling. De som kan bevara ett öppet sinne utan några föreställningar som bygger på tidigare lärdomar, kommer att kunna acceptera det nya, som till stor del kan vara intuitivt. Glöm aldrig det faktum att de gamla lärorna var för en annan era, och efter att ha tjänat sitt syfte är det dags att gå vidare, till en större förståelse. Det kommer att finnas de som försöker anpassa de nya lärorna till det gamla sättet att tolka, för det skulle kunna vara bekvämt för de som ännu inte har gått vidare, men det sanna budskapet kommer sannolikt att förloras på grund av det. På sätt och vis är tiden kort eftersom Uppstigningen snart sker, och ni måste ha höjt era vibrationer för att kunna hålla jämna steg med den information som kommer fram. Individuellt har ni möjlighet att bedöma era framsteg, men försök att inte oroa er för hur bra det går. Ni kan vara säkra på att om ni håller kvar er önskan om att stiga upp, och använda lärdomarna i det dagliga livet, så kommer ni att lyckas.

Framtiden kommer att bli så ljus och spännande, eftersom livet kommer att avnjutas utan några av de problem ni nu upplever. Vibrationerna höjs och steg för steg kommer de välkomna ändringarna att ske. Med det kaos som fortfarande pågår på Jorden, så förstår vi att det är svårt att förstå hur och var förändringarna ska uppstå ifrån, men de håller redan på att formas. Det blir stora förändringar framöver, men de kan helt klart inte komma över en natt, och de första blir fortfarande ganska mycket desamma, trots att de anpassas där det är nödvändigt, med tanke på de skiftande tiderna ni befinner er i. Ett nytt styre i USA kommer att statuera exemplet, och resten av världen följer, och med det kommer resolutionerna som frambringar den Nya Tidens attribut. Världens Nationer kommer att följa, eftersom de inte vill hamna på efterkälken, och allas livskvalitet kommer att höjas. Det kan inte uppnås över en natt, men avsikten är tydlig, och mycket hjälp kommer från andra håll.

Kära Ni, ni har kämpat er igenom många liv, haft tillfällen med fullständig salighet men också många tider av prövningar och besvikelser, men det har gjort er starkare, och genom ert engagemang har ni rest er över de lägre vibrationerna, och in i Ljuset. Det finns absolut ingen anledning till att ni inte borde finnas på en högre nivå, och så länge ni håller fokus på målet, så kommer ni utan tvekan att lyckas stiga upp. Så bli inte distraherade av det som händer runt omkring er, eftersom ni är påfallande nära mållinjen. Den frid och kärlek som ni alltid letat efter är snart er, och när ni en dag ser tillbaka, kommer ni att hålla med om att insatsen ni gjort, har varit mer än värt det. Se bortom de dagliga händelserna, och vet att så många själar på båda sidor om slöjan, stöder er.

Uppstigningen är inte på något sätt slutet på er resa av evolution. I själva verket kommer det att bli början på uppkomsten av ert sanna Själv, det Högre Självet, vilket är långt ifrån det ni nu är. Ni är just nu längst ner på stegen, så att säga, med fötterna på första pinnen med en hel del nya upplevelser framför er. När tiden kommer är ni väl förberedda för er nästa runda av upplevelser, och kommer att kunna ha en omfattande roll av att bestämma hur de ska bli. Den Underbara Moder Jord har vårdat och väglett er genom de mest prövande perioderna, som ofta fick era vibrationer att dala, men varje gång har ni kämpat er tillbaka och fortsatt er utveckling.

Ni borde nu vara medvetna om att ni passerat markören, och tagit er in på en ny bana, med en ny cykel. Största delen av de gamla vibrationerna behövs inte längre för att ni ska kunna fortsätta, och ni har möjlighet att staka ut en ny väg, utan det bagage ni tidigare släpat på. Ni har en stor möjlighet att bestämma era kommande äventyr, men tänk på att era upplevelser är för er större utveckling. Era erfarenheter kommer att bli ganska olika de tidigare, eftersom de negativa energierna inte kommer att kunna störa era framsteg. Ni har gått igenom tider av dualitet och gjort det framgångsrikt, och nu är det dags att njuta frukterna av era insatser och erfarenheter.

Några tycker att det är konstigt att man inte märkt av er närvaro i Universum, särskilt då den Mänskliga Rasen som har utfört Rymdresor, och tagit sig bortom Jordens atmosfär. Anledningen är främst att om ni inte varit isolerade från nyfikna Rymdresenärer, skulle det troligen ha stört er utveckling, och hållit er tillbaka. Vissas närvaro på Jorden har verkligen pågått under tusentals år, men de har lärt sig att hålla sig på avstånd. Deras Rymdskepp har ofta setts runt Jorden, men liten eller ingen kontakt har tagits med er. De Rymdvarelser som historiskt är knutna till er, som Plejaderna, har tidvis visat sig, men föredrar att hålla sig i bakgrunden. Naturligtvis kommer de att kontakta människor på Jorden när det visar sig behövas, eftersom deras roll liknar föräldrar till barn. Det kommer inte att dröja så länge innan omständigheterna förändras, och besökare av Ljus och Kärlek, kommer att välkomnas till Jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Webbplats: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...