Mira från det Plejadiska Höga Rådet 7 november 2017

Mira från det Plejadiska Höga Rådet 7 november 2017

 

Ett meddelande från Mira av det Pleiadiska Höga Rådet genom Valerie Donner, 7 november 2017

Hälsningar, jag är Mira från det Plejadiska Höga Rådet. Som ni flesta vet är jag dedikerad till hundra procent av min tid till Jordens Uppstigning och arbetet med Jordrådet.

Vi framskrider snabbt med Jordens Uppstigning. Vi vet att ni följer många referenspunkter och många informationskällor. Vi observerar att ni blir allt bättre på att urskilja vad som är sant och vad som inte är det. Er empati har ökat kraftigt under de senaste åren. Ni behöver denna empati för att kunna se vad som händer runt omkring er och på planeten. Ni måste kunna bestämma vad som är sanning.

Er vibrationshastighet har ökat betydligt under de senaste 45 dagarna. Detta är ett resultat av expanderande energier, övertoner, skiftande DNA och aktivering av kodningar. Det beror också på större fokus på ert andliga arbete som bön och meditation. Mänskliga hjärtan har öppnats och aktiverats av alla jordförändringar och konsekvenserna av kriser på planeten. Det här är sant för många men inte för alla, för vissa hänger kvar i de sista rudimenten av makt och rikedomar som de kan behålla för sig själva fram till slutet.

Vi vill att ni ska veta att slutet kommer trots att de mörka krafterna har sin egen plan, men det är inte en del av den gudomliga planen. De kommer inte att lyckas i deras försök att undergräva Jordens Uppstigning. Det är över för dem. Ljusarbetarna är nu vid makten och vi stöder er hela vägen. Vänligen ockupera inte era sinnen med rädsla för misslyckande eftersom det bara kommer att spela dem i händerna som vill att ni ska vara rädda. Håll bara framgång och kärlek och ljus för er Uppstigningsprocess i era hjärtan och ert medvetande. Håll er uppdaterade med händelser, hur ni känner för dem, och var era egna experter på hur man hanterar denna utveckling. Ni får mycket visdom och lär er hur kraftfulla och viktiga ni är för Uppstigningsprocessen.

Många av de senaste händelserna som inträffade är föremål för tolkning. Ni har rätt att vägra någon annans material om dessa händelser. Det är upp till er att bestämma vad som faktiskt hände. Information har lämnats som i många fall skulle leda till felaktiga antaganden. Vi ber er att kontrollera med varandra och att validera vad som är er känsla av sanning. Ur vårt perspektiv är allt känt och det finns inga hemligheter. Lär er att lita på er själva. Ni kommer att behöva det i tiderna som kommer.

Många positiva saker händer i Uppstigningsprocessen. Människan vaknar upp. De börjar fråga. De utvärderar sina liv och prioriteringar mer än någonsin tidigare. Mycket av det gamla ifrågasätts. Människor börjar ta tillbaka sin makt där det finns orättvisor, missbruk, flagrant kränkning av de mänskliga rättigheterna, bortseende från jorden och dess resurser, missbruk av makt, militär dominans och olika andra skadande energier, det sker snabba förändringar i medvetandet för att skydda andra. Sanningen är en del av Uppstigningsprocessen och den håller på att avslöjas. Gör er redo för att se fler av förövarna falla.

Ni gör ett utmärkt jobb. Alla böner och meditationer som ni gör är effektiva. Ert ifrågasättande, er forskning, medkänsla och övergripande förståelse för mycket av vad som händer nu på planeten är användbart på många nivåer. Vi arbetar med er i harmoni, fred, kärlek, respekt och glädje. Era öppna hjärtan är porten till en ny morgon. Vi är med er.

Jag är Mira i kärlek och fred.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...