Mira från det Plejadiska Höga Rådet via Valerie Donner, 3 oktober

Plejaderna

Hälsningar, jag är Mira från det Plejadiska Höga Rådet och tjänar vid Rådet av Jorden

Först vill jag att ni vet att ni är älskade och att ni är omgivna av en stor kvantitet av Varelser som bryr sig om er och Jorden. Vi är helt dedikerade till er värld. Vi vill bara det bästa för er. Vi älskar Jorden.

Er planets konfiguration förändras tillsammans med resten av solsystemet, galaxen och universum. Hela skapelsen genomgår en förändring och går igenom sin egen Upplyftningsprocess. Denna Jord är avgörande i denna process och det är därför som vi är så nära fokuserade. Vi har alla olika roller och arbeten att göra i denna process. Vi vet att omvälvningen på Jorden ger er oro. Det behövs starka personliga resurser hos Markpersonalen för att fortsätta att förankra och överföra vad som händer. Vi kunde inte göra detta utan er.

En experimentell process pågår just nu. Vi måste evaluera strategier och se vilka som fungerar bäst. Vi använder en del av dessa med Ljusarbetarna då vi testar samhället när det gäller hur förberett det är. Varje gång vi provar ett nytt redskap så för vi oss framåt med mer kreativitet och handlande. Strategierna är genomtänkta och diskuteras mycket innan de sätts i spel.

Vi kommer att expandera era roller som en del av Ljusalliansen. Detta är vilka ni är – och vad ni kommer att göra kommer att vara övertygande i era liv. Det kommer att bli belönande och resultaten kommer att vara väl värda er energi. Era hjärtan kommer att fyllas med än mer mening och ändamål. Ni kommer att börja känna processen av samarbete och förenande. Detta måste börja med er då tävlande inte är del av de nya energierna på Jorden. Ni doppar tån i vattnet tillsammans med resten av oss.

Medan dessa ansträngningar kan förefalla monumentala så var goda att förstå att ni är fullt kapabla att utföra vad som är nödvändigt. Omvälvningen är en del av detta, men det kommer inte att pågå så länge. Varje förändring kommer att byggas på en annan. Det är en del av att skapa en ny bas och struktur för det nya sättet som ni kommer att leva på Jorden.

Jag rekommenderar att ni helt fullt blir en del av ert Galaktiska Jag. Förena er med det. Sätt detta som en intention i ert arbete och era meditationer. Detta kommer att aktivera ert DNA mer och kommer att aktivera än mer Ljus som penetrerar er Varelse. Det kommer att hjälpa oss att kommunicera telepatiskt med er så att vi effektivt kan arbeta tillsammans.

Var goda att vara trogna till er resa. Vi behöver er och vi förlitar oss på ert Ljus, Kärlek och tjänst då vi tillsammans skapar Den Nya Jorden.

Vi omger Jorden med legioner av skepp. Vi lär oss från er och ni lär er av oss. Detta kommer att fortsätta tills att vi officiellt kan träffa er personligen. Då kommer vi verkligen att få lära känna varandra. Vi är lika uppspända inför detta som ni är.

Till att vi talas vid nästa gång, jag är Mira.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Mira of the Pleiadian High Council. Channelled by Valerie Donner. October 3, 2015. http://www.thegroundcrew.com/channeled_messages.htm#message

ons.com

You may also like...