Plejaderna via Michael Love, 31 juli, 2019

Plejaderna

via Michael Love

31 juli, 2019

”5D EARTH PROJECT – EVENTET – DEN PLANETARISKA EVOLUTIONEN FRAMSKRIDER!”

Fantastiska Ni!

Planeten Jorden genomgår för tillfället den största evolutionen i medvetande som någonsin har upplevts!

Är ni medvetna om att någonting nytt pågår och att saker och ting verkligen håller på att förändras i denna värld?

Kan ni känna intensiteten byggas upp?

Kan ni se all aktivitet som sker bakom 3D-slöjan som alltmer håller på att tunnas ut?

Det är enbart varelser som genljuder till 5D-nivån eller ovan, som är medvetna om den kosmiska evolutionsprocess som äger rum på Jorden!

En 3D-varelse tittar sig bara omkring och säger: ”Allting fortgår som det alltid har gjort!”

Vi talar om för er att det finns tusentals tecken och bevis på att Ljusstyrkorna står i färd med att återta denna planet och Jorden har trätt in i en ny Tidsålder av Ljus! Detta förhöjda framskridande i ljusets riktning eskalerar för varje ögonblick som går!

Medan Jorden genomgår denna ofantliga övergång från mörker till ljus, kommer saker och ting att vara en aning kaotiska tills allting lägger sig!

När Ny gamma-Ljus-Data kolliderar med den mörka 3D-matrisen, skapar den ett kaotiskt, statiskt oljud i det eteriska fältet runtomkring Jorden och leder till social oro och störningar i biosfären, tills allting blir fullständigt integrerat!

Vi alla upplever större DNA-uppgraderingar i och med de enorma vågorna av ljus som kommer in i 3D-matrisen, såväl som våra bio-farkoster! Kosmisk data börjar flöda och bearbetas på osynliga nivåer genom kroppens chakran och nya DNA-strängar!

Saker och ting börjar nu värmas upp så håll er kvar och ta väl hand om er!

Det gamla upplöses i snabb takt och det är dags att för evigt höja upp er till Ljuset!

För cirka 24 timmar sedan avlänkade Ljusstyrkorna en större våg av Plasma i riktning mot Jorden! Denna Plasma-våg syntes under fyra timmars tid i Schumann-resonansen som en 5D-, 40 Hertz-, gamma-dimma! Denna Andara-Plasma-energi av hög vibration används av de Plejadiska Delta-styrkorna för att driva fram ’OPERATION CLEAN SWEEP’ i hög växel, i och med att vi rör oss till den senare delen av Jordens år 2019!

Jordens allians bekräftar nu att alla regeringar på Jorden får direkt vägledning av välvilliga, intelligenta, ljusvarelser och samtliga system på Jorden håller på att uppgraderas som en förberedelse för den Nya Jordens civilisation!

Många Ljusvarelser som arbetar tillsammans inom världens regeringar arbetar på ett storslaget uppdrag att fullständigt höja upp den här världen till en 5D- galaktisk status!

Samtliga 180 regeringar på Planeten har fått direktivet att rensa upp varenda gnutta av den mörka och skadliga energin i sina områden och detta inkluderar illvilliga varelser som har åsamkat andra skada!

Speciella Interna galaktiska Delta-Operations-Styrkor på marken har fått i uppdrag att samla ihop varenda mörk kabal-medlem, från botten upp till toppen, för att helt och hållet rensa denna Planet från samtliga skadliga krafter!

Under de senaste veckorna har ni fått se många av dessa skadliga varelser bli avlägsnade, men vi försäkrar er att de alla kommer att bli utplånade från det jordiska samhället!

En specifik ny Delta-Mission av hög nivå utlöstes för två veckor sedan för att ta de fyra högsta kabalmedlemmarna inför domstol och avlägsna dem från maktpositioner och från samhället!

Ett storslaget Ljus har kommit in i denna värld, kära Ni, och det finns ingenstans kvar för mörkret att gömma sig!

Ni kommer att få se alla gamla destruktiva system i 3D-matrisen fullständigt splittras, i och med att ljusstyrkorna arbetar inifrån och utåt för att fasa in de nya 5D-system som i hög grad kommer att gynna hela mänskligheten!

Organen för Jordens rymdväder rapporterar om att större globala klimatförändringar är på väg, på grund av att de nya energierna från centralsolen kommer in till Jorden!

Var medvetna om att dessa jordförändringar är naturliga och en del av processen för denna Planet i utveckling och allting är så som de ska vara!

Jordens Allians rapporterar att över 250.000 välvilliga ET-grupper nu finns här på Jorden i mänskliga kroppar, de arbetar på detta massiva kosmiska Uppstigningsprojekt!

Ni finns bland dessa ET-grupper som vi talar om!

Den sammansatta energin och den medvetna supersammanhållningen hos stjärnfröna på Jorden håller här på att bli en Ljusstyrka som aldrig tidigare har skådats!

Varje dag tar Kraften av Ljus och Godhet som utstrålas från de 4,5 miljarder stjärnfröna på Jorden, över 3D-matrisen av lägre vibration och transformerar den till ett nytt 40 Hertz/5D-diamant-Ljus-rutnät som förankras till himmelska tempel i de högre dimensionerna!

Denna nya 5D-upplevelse är vad som kallas den Gyllene Tidsåldern!

När Delta-Ljus-Styrkorna arbetar inuti Jordens regeringar, så dras det nya 5D-kristallina Ljus-rutnätet ovanpå 3D medan vi talar!

De otroliga nivåerna av gamma-plasma-ljus som har sänts hit av de Plejadiska Ljusstyrkorna, med användande av teknologi för plasmafarkoster, har under det senaste halvåret banat vägen för den nya verkligheten som håller på att bildas på Jorden!

Kom ihåg ert uppdrag, kom ihåg hur viktigt det är och kom ihåg hur ni ska utföra ert uppdrag här för att kunna hjälpa Mänskligheten med dess storslagna evolution!

Vi finns här bara för att påminna er alla om detta och vi finns här för att hjälpa er i detta storslagna uppdrag!

Kära Ni, denna sfär är nu fullständigt uppslukad i 5D-, högfrekvent, vitt, magnetiskt, plasma-gamma-ljus, men frekvensen i er DNA är vad som tonar in och dechiffrerar denna sfär av hög vibration såsom en verklighet!

Ni håller inte på att förvandlas till ängla-väsen, ni är det redan och det har ni alltid varit!

Ni måste bara komma ihåg detta och börja vara detta!

Att Uppstiga innebär ’att Börja Vara’! Allt detta handlar om ert tillstånd av Varande! Ert tillstånd av Görande kommer till att börja med från ert tillstånd av Varande!

Ni behöver inte göra något förutom att börja Vara!

Åh, vi kommer att ge er kodade, avancerade, diamant-Ljus-Koder i våra meddelanden och vi säger:

”Nu måste ni börja att helt enkelt vara den 5D-änglavarelse som ni i sanning är, medan ni framskrider i den här världen!”

När ni framskrider, så skapar er energi Himlen på Jorden!

Det enkla med grundläggande sättet att vara i den 5:e dimensionen är att ”Nu börja vara det!”

Börja leva som om ni befann er i 5D och då blir det så!

För att vistas i 5D-Himlen, börja vara i Himlen Nu! Den har funnits här hela tiden!

Förstår ni vad vi har sagt alltigenom tiderna? Budskapet har aldrig förändrats om ni går tillbaka och tar er en titt på det.

Ja, Kära Du, Stora Förändringar är på väg, inte bara för Jordens kollektiv utan på en personlig nivå!

Dessa större livs-skiften inkluderar geografiska platser, återföreningar av tvillingflammor och ett skifte från ett 3D-arbete till arbete med andlig service!

Dessa tider är mycket energimässiga och den gamla Jorden viker undan för den nya!

Det är en storslagen tid av transformation för de Ljusvarelser som finns stationerade på Jorden!

Följ ditt hjärta i allt som du nu gör!

Var oklanderlig och hedervärd i allt du gör, eftersom du representerar den storslagna himmelska stjärnnationen medan du vistas här på denna Planet!

Ni har gott hopp nu, så känn er uppmuntrade och stå starka!

Låt oss alla fortsätta med vårt goda arbete tillsammans på Jorden för att hjälpa Mänskligheten i dess storslagna andliga evolution!

Nu gryr en underbar ny dag på Planeten Jorden och i ert personliga liv är det en fantastisk dag!

Ljuset har i sanning segrat och saker och ting kommer bara att bli bättre från och med nu framåt!

En klar himmel och en jämn seglats ligger framför er!

Använd det här utrymmet för att lämna era kommentarer och för att meddela oss hur det går för er under det här massiva personliga skiftet!

Tack så mycket, fantastiska Ni!

Guds Lycka på vägen!

MICHAEL OCH PLEJADERNA

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...