Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 30 november 2020

Mira från Plejadernas Höga Råd 

Via Valerie Donner, 30 november 2020 

 

 

 

Hälsningar: Jag är Mira från Plejadernas Höga Råd. Jag är glädjer mig åt att prata med er. Mycket händer i stor skala. Det här är i sanning en enorm operation där vi är inblandade med att höja Jorden till femte dimensionen, tillsamman med allt liv på den.

Ni och Jorden är mycket viktiga för hela skapelsens uppstigning. Glöm inte för en sekund hur viktiga ni är och hur tacksamma vi är för det arbete ni har gjort för att få Jorden och medvetenheten till det stadium ni är i nu. Vi erkänner er storhet och storheten i ert ljus, er beslutsamhet, ert engagemang och era färdigheter som underlättar detta storslagna skifte.

Vi vet att det inte har varit lätt, och vi vet att ni är trötta. Ni arbetar oförtrutet dag och natt för att få det här att hända. Ni har ingen aning om hur viktigt ert arbete är. Det gör en enorm skillnad.

På Jordens Råd ser vi att vissa av er ibland blir irriterade på grund av de mörka krafternas upprörande beteende. Försök att inte låta dem få er ur balans eller göra er rädda. Behåll ljuset och förbli i den femte dimensionen i ert medvetande. Ni är vägvisarna. Vi behöver att ni står med fötterna på Jorden i avsikt att fokusera på uppstigningen.

Var snälla och ta hand om er kropp, era sinnen, ert hjärta och er själ. Gör sådant som ger er glädje, skratt och frid. Vila mycket, ät gott och vad än ni behöver göra för att vårda er kropp! Er kropp genomgår en uppgradering tillsammans med det endokrina systemet och er cellulära struktur, tillsammans med den mängd ljus som den tar in. Varje aspekt av skapelsen hjälper er och Jorden just nu. Alla kommer att gynnas när uppstigningen är slutförd. Enorma förändringar måste ske nu. Livet är alltför dyrbart för att manipuleras med, på det sätt som ni har blivit tvingade att leva just nu.

Det bestämdes tidigare det här året att man skulle påskynda tiden, så att uppstigningen skulle gå fortare, eftersom de mörka krafterna skapade för mycket förstörelse.

Kaoset med valet i USA är en del av Uppstigningsprocessen. Det är avsett att ge ljus och sanning till det som många inte vet händer. Det är också nödvändigt för att bemyndiga människor att ta tillbaka sin makt och kräva sin frihet.

Vad som är viktigast är att våra ljusarbetare vidmakthåller sina vibrationer, och att de följer sanningen i sina egna hjärtan. Desinformationen som sprids som en ”löpeld”, som någon nyligen sa, kan vara avväpnande och nedslående. Om ni köper det sänker ni er vibration och blir oförmögna att göra ert arbete.

Vi vill inte att ni ger kraft åt de mörkas planer med er fokus eller er energi. Tro och lita på den gudomliga planen, och var medvetna om att den fungerar. Varje aspekt av den är briljant och utformad för att sanningen och ljuset ska komma fram, så att alla kan se det.

Vi är med er i varje andetag, varje val och varje seger, vilket den är stor eller liten. Vi firar er och vi firar varje seger. Snart kommer vi att dansa på gatorna tillsammans.

Jag är Mira och jag älskar och stödjer er.

Översättning Ulla Krogh

 

You may also like...