Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 30 november 2020

 

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 30 november 2020

 

God dag till er Kära Ni, när en ny dag, den 30 november 2020, gryr på planeten jorden. Och det stora uppvaknandet fortsätter längs dess obevekliga, oundvikliga och underbara väg till mänsklig upplysning.

Vad är upplysning? Det är avlägsnandet av blockeringarna och barriärerna, rädslan och missuppfattningarna, som oundvikligen har byggts upp i vår mänskliga resa. Det är att göra oss ljusare genom att ändra vår vibration från rädsla till kärlek.

Det är att se sanningen, orsaken till den mänskliga resan genom det materiella riket. För sanningen kommer verkligen att göra oss fria. Sanningen kommer att befria oss från vår besvikelse.

När vi föds in i denna värld och tas in i dess negativa och kontroversiella tankesystem är vi verkligen tunga.

Vi är nedsänkta i den hårda verkligheten, den negativa indoktrineringen av den mänskliga världen. Livet är komplicerat och utmanande. Vi kan inte se skogen för alla träd. De individuella detaljerna i livet överväldigar oss och vi är väldigt långt ifrån att se den stora bilden av vår verklighet.

Vår verklighet är att vi är Själar, gnistor av Gudomlighet, Gudspartiklar, som är förankrade i mänskliga kroppar för att förhandla oss igenom det materiella området.

Våra kroppar är kommunikationsenheter som gör att vi kan utforska och experimentera med föredragna och inte föredragna beteenden här på planeten jorden. De tillåter oss att delta i det som verkligen är ett fantastiskt scenspel. Det är träningssimulatorn, planeten jordenprogrammet för att lära Själar större kärlek.

På grund av vår indoktrinering är vi människor vana vid att se på oss själva som ovärdiga och syndiga och att vi ständigt gör misstag. Och vi är väldigt rädda. Vi har lärt oss att frukta allt, fattigdom, hemlöshet, fysiska attacker, att bli svindlade eller lurade, trafikböter, skatter, djävulen, obefogat arresterande, missnöje från våra kamrater, och valfritt antal samtal och ångest som förorsakar händelser.

Lite vet vi hur starka vi är. Och att vi skapar mer av samma negativa verklighet genom att fokusera på den.

Vi är faktiskt stora flerdimensionella varelser. Vi finns på många olika frekvenser, många nivåer av kärlek och ljus samtidigt. Vi har bara skickat en liten del av vårt stora och Heliga väsen, vår Själ, till jorden.

Den jordiska upplevelsen är kanske den svåraste i universum. Endast de mest modiga Själarna får komma till jorden. För på planeten jorden har vi inget minne av de stora och storslagna partiklar av det Gudomliga väsen som vi verkligen är.

Vi har inget minne och vi tränas i negativitet, hat och förbittring, klander, skuld och skam. Och sedan, inom denna situation, har vi fri vilja och det är vårt jobb att famla oss tillbaka från den tristess av dysterhet och sorg som vi har tränats in till, tillbaka till den kärlek som vår själ verkligen är.

Planeten jordens resa är verkligen svår och utmanande. Målet är att bli upplyst från alla falska idéer och begrepp som våra väktare har inpräntat i oss.

Målet är att släppa all vår mänskliga negativa medverkan och låta vår Själs stilla lilla röst prata med oss och styra våra tankar och beteenden. Att absolut förlåta och glömma allt som har sagts och gjorts av oss och mot oss, i den oundvikliga negativiteten av våra jordiska liv.

Inget fel har någonsin inträffat. Vi, stora Själar, stora Andar som vi är, kom hit för att uppleva fri vilja i en miljö där vi hade ett val. Eftersom det finns rädsla här på planeten jorden, eftersom vårt ego i det materiella riket längtar efter materiella varor och makt, har vi ett unikt val.

Vi kan välja det materiella, makten över andra, vi kan förvärva mer och mer gods, mer och mer rikedom och ignorera alla kärleksfulla förnimmelser, ignorera vår Själs mjuka röst och förslag.

Vi är här för att njuta av materiella saker och det är inget fel med att njuta av och verkligen frossa i de materiella fördelarna med mänskligt liv. I själva verket är det en underbar förmåga att njuta av alla de fysiska under som har tillhandahållits oss här i denna fysiska värld.

Men när vi gör förvärvet av dessa till vårt huvudsyfte och ändamål väljer vi densiteten i den materiella världen som den frekvens vi kommer att existera i. Våra tankar skapar vår verklighet. Tänk enbart på förvärv så kommer du att skaffa mycket grejer.

Ändå kommer du inte att bli lycklig när detta är ditt enda mål. För det här är den stora gåtan i planetens stora skolrum. Här är vi, i den här världen, girigt förvärvande sakerna i denna värld, tillägnande oss makt över våra bröder, och vill ha ansvaret och leda dem runt omkring oss.

Men detta ger oss oundvikligen liten tillfredsställelse. Och vi upptäcker att när vi väljer mer och mer av det fysiska nöjet i detta liv, hamnar vi längre och längre bort från kärleken.

Vår Själs röst, vår Ande har svårare och svårare att nå oss. För den kan inte nå oss förrän vi fokuserar på den. Vår Själ kan inte nå oss förrän vi sträcker oss efter den, pratar med den, ber den att leda vårt liv.

Och när vi väljer densitet tappar vi kontakten med våra bröder. För vi är här på jorden för att famla oss igenom dimman i vår mörka indoktrinering, tillbaka till gemenskap och kamratskap, vänlighet, omtänksamhet och medkänsla.

Människolivet handlar om perception. Perception är allt vi har. Vi är medvetenhetspunkter i medvetandet om allt som är. Och vi vet bara det som vi fokuserar på. Och vi fokuserar på den information som presenteras för oss. Den information som vi ser med våra ögon och hör med våra öron.

Mirakel och tragedier händer över hela världen varje dag. När vi inte är medvetna om dem, när vi inte är fokuserade på dem, har de ingen effekt på oss. Ändå kan kunskapen om en sjukdom eller död, fokus på en sjukdom eller död, förstöra oss.

Allt är en fråga om fokus. Vi har fri vilja att fokusera på vad vi än väljer att fokusera på. Och det vi fokuserar på kommer att öka, det är vår verklighets natur.

Så målet för det jordiska livet är att vi väljer att fokusera på det goda, det kärleksfulla, det glada, det bekymmerslösa, det roliga och det muntra. Tanken är att hålla vår frekvens, vår kärlekskvot hög. Målet är att hålla oss själva i kärleksvibrationen.

Och nu för att prata om er, kära Ljusarbetare, Stjärnfrön. Ni skiljer er från era mänskliga bröder. Ni är av högre frekvens. Ni är naturligt snälla och kärleksfulla. Era tankar kretsar kring Gudomlighet, kring vänlighet och omtänksamhet. Ni är medkännande, ni är djupt empatiska för mänskliga prövningar och svårigheter.

Ni var tvungna att vara sådana, ni måste ha en högre frekvens för att komma till jorden för att hjälpa till. Er funktion här har varit att utstråla kärlek, oavsett vilken situation ni levde igenom.

Det kanske inte såg ut för er att detta var vad ni gjorde, faktiskt förstod ni det inte. Ni bar andras smärta såväl som er egen smärta, för de missbrukade er vänlighet och såg på er eftergivliga natur med förakt.

Anledningen till att du får veta så ofta att du inte behöver göra någonting beror på att din frekvens, den vibration där du främst lever, är högre än dina mänskliga bröder.

Bara när du är på den här jorden lyfter du frekvensen för planetens jordprogram. Och du och dina andra ljusarbetare, tillsammans med er ömsesidiga utstrålning, med er glittrande aura, lyfter planeten jorden och dess mänskliga invånare ur sitt mörka fängelse i rädslans densitet.

Och nu, verkligen härliga dagar. För du har blivit upplyst. Du har sett sanningen om din mänskliga resa. Du förstår nu att allt du upplevde var för din tillväxt. Du skulle inte ha den djupa förståelsen för dig själv som det Gudomliga väsen du är, eller för dina bröder utan fördelen av alla de val du har gjort

Du har granskat och sorterat beteenden. Du har utövat fri vilja och upptäckt att du bara föredrar de kärleksfulla, snälla, omtänksamma, och medkännande.

Du har ingen ånger, för allt som du har upplevt har gjort dig till vad du är idag. Och du har förlåtit allt. För vad finns det att förlåta? Inget fel inträffade. Människorna i ditt liv, de upplevelser du har, du har tacksamhet till dem alla, för du ser helhetsbilden av mänskligt liv.

Du ser att familjer, kulturer och regeringar har inrättats för att ge oss utmaningar. Du ser att människolivet består av val och att vi genom att göra dessa val siktar och sorterar våra preferenser och individualiserar våra talanger och förmågor.

Och nu, Kära Ni, är ni redo för det stora uppvaknandet. Ni är en stor och viktig del av det stora uppvaknandet. Vi kommer att gå ännu längre, mänsklighetens stora uppvaknande från dess tredimensionella rädsloexistens skulle inte äga rum om det inte vore för er och den utstrålning ni utgjuter på planeten jorden.

Så ta till era hjärtan, var era underbara strålande jag, använd er fria vilja för att bara välja kärlek. Fokusera er uppmärksamhet på vad som är bra och vackert och ni kommer att skapa mer av samma sak kring er. Upplev er nyfunna kärlek och ert ljus.

Bara var, bara stråla ut kärlek. Ni är världens frälsare. Ni är fria, ni är fria, ni är fria. Så mycket gott händer och ni skapar mer gott varje dag. Tack, verkligen, Skaparen, tack för att vi är kärlek tack för att vi är ljus och att vi nu är upplysta.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...