Det Plejadiska Kollektivet via Galaxygirl, 5 november 2018

Det Plejadiska Kollektivet via Galaxygirl

5 november 2018

God morgon, vi är det Plejadiska Kollektivet som sänder våra hälsningar genom denna idag, denna mest välsignade dag av exceptionella ljuskoder och ljusströmmar från den centrala solen, som dränker er form i detta Nu-ögonblick. Vi ser er mänskligheten, och de många gigantiska hopp och kliv ni gjort och tagit den senaste tiden, och vi är riktigt imponerade! I sanning, ni valdes bra för uppgifterna med planetär uppstigning och ni växer och leder vägen mycket ivrigt. Så vi lyfter på hatten för er, vänner, för ni är på väg att göra det.

Nu ser vi att många av er är mycket trötta, så vi gör åter våra skepp tillgängliga för er med våra tjänster för healing och ljusaktiveringar, men egentligen behöver ni inte göra den resan, även om ni är välkomna. När ni läser dessa ord så innehåller de kodningar av renhet och rening från det omgivande skräpet. Så när ni läser dessa ord av tröst och förhoppningsvis upplysning(skratt) sträcker vi ut våra healande händer mot er även på detta sätt.

Allt framskrider enligt schemat. Och det är sant från vår utsiktspunkt, vårt perspektiv utanför icke-linjära begränsningar för tidsförståelse. Händelsen finns inom detta högst dyrbara Nu. Och ni svarar alla naturligt på det, även om ni kanske inte kan se det då ni befinner er i dess plågor. Ni finns inom detta starka ljus nu och ni assimilerar de nya frekvenserna med behag, styrka och skönhet. Så vi saluterar er. Era regeringar förändras, förbleknar och reformeras. Er planetära förståelse om vad som är och vad som inte är, måste arrangeras om för att kunna uthärda det expanderande medvetandet. För ni håller på att bli expanderade individer, ljusvarelser, inom dessa små lerkrukor och vi ser er expandera in i rollerna som ledare för denna planetära sfär och snart också in i den galaktiska sfären. Vi kommer förstås att erbjuda er vårt stöd när det behövs, men vi ser att ni klarar detta lätt. För ni är avatarerna och ni är starka, vänner. Så starka. Och ni ser och känner denna styrka under skorpan av det programmerade ”kan inte”. Det är dags att bryta den skorpan av missuppfattningar och explodera in i den ljusvarelse ni redan är och alltid varit! Jorden är den mäktigaste av mysterieskolorna och ert kurage har verkligen prövats. Ni är redo för detta. När vi tittar ömt på er, ser vi ert strålande ljus, vi ser er inre härlighet, vi ser att ert sökande och er törst efter kunskap och förståelse är större än vad ni tidigare kände i ert hjärta. Vi ser detta sökande efter expansion av sanningen och det lyser upp också våra hjärtan, för vi vet att ni håller på att bli MYCKET redo för era nya roller, vilket säkert kommer att behövas.

Föreställ er rinnande kristallklart vatten. Hör på det. Lyssna på det. Vatten kan innehålla många koder. Får vi för denna interna rinnande ström eller vattenfall, som ni känner i ert hjärtutrymme, kanske föreslå att ni kodar den med kärlek? Med frid? Med glädje? Och när ni lyssnat tillräckligt, kalla fram detta vatten och låt er tvättas av det. När ni gör det kommer ni att rena er planetära moders, Gaias, vatten, då ni helt säkert är ansluten, för ni förankrar denna energi, vår energi och er Guds energi i henne hela tiden. Så inom som utom. Det är en enkel, lätt, meditativ övning som vi hjärtligen föreslår som ert eget rogivande balsam under dessa tumultartade år av uppstigning. Vi hör att många av er grymtar över detta ordval. Men är det inte sant att sedan 2012 har uppstigningens boll rullat allt fortare nedför berget? Om ni skulle jämföra er nuvarande utveckling och expansion med hur ni var 2012 skulle ni då inte ta denna version av er som den som är mest redo för vågen? Jo. För uppstigning är för alltid, vänner. Gaia är absolut på sin kurs och det är ni också. Så vänligen känn er uppmuntrade av att allt framskrider väl. Vi sveper in er i kärlek och ljus i detta ögonblick. Och nu tror vi att Arkturierna vill säga något.

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...