Plejadiska Kollektivet via Beatrice Madsen, February 9th, 2019

Plejadiska Kollektivet        190209

Många av er har en idé hur man blir sen. Hur vi ska vara när vi går upp i den femte dimensionen. Då kommer ni att vara fantastiska, perfekta, vackra och fläckfria.

Vi vill omkullkasta de här tankarna. Det är utfrån hur ni är NU som ni ska gå upp i frekvens och densitet, inte hur ni blir sen. Ni behöver omfatta er själva precis som ni är fullt ut. Acceptera det ni är på alla sätt, alla färger, former och storlekar. För att ta ett bildligt exempel. Du är en rektangel som tänker att när jag går upp i femte dimensionen blir jag en lysande kvadrat.

Vi säger att det kan inte bli mer fel. Det är som den rektangel du är som du går upp i frekvens. Men för att göra det behöver du accpetera HELA rektangeln, alla dess sidor och skevheter. Du har med säkerhet haft en hel del jobbiga inkarnationer som du helst skulle vilja blunda för när du ser konsekvenserna av dem. De ska med i uppstigningen och de är i själva verket en värdefull skatt. Just de är mycket rika erfarenheter som ger dig visdom och djup förståelse som du inte fått dem förutan. Just de har hjälpt till att slipa ditt kolbaserade DNA till den glänsande diamant som är i framträdande. Tacka dig själv för allt du valt att gå igenom. Se att du är en mycket modig själ som valt och vågat att gå ner i den mest tröga materia och utsätta dig för allehanda friktion. Det är storartat säger vi er, synnerligen storartat.

Ni är så skolade under en längre tid i perfektionskrav och prestationskrav att det kommer att ta lång tid att lämna dessa påtvingade falska tankestrukturer om hur ni bör vara, hur vackra ni måste vara för att bli älskade. Det här är kollektiva föreställningar noga genomtänkta för att hålla er i schack och inte låta er växa som de fria andar ni egentligen är. Påverkan från era medier vilka inte styrts av de mest välvilliga krafter. De har manipulerar er till att känna er värdelösa om ni inte har den rätta formen, är smarta nog eller innehar den senaste utrustningen.

Det här är ett stort problem och en massiv illusion att se igenom. När du väl accepterar hela dig själv i djupet av din varelse och lärt känna dig själv får du en annan kraft, mer ursprunglig och det blir lättare för dig att skapa din egen verklighet. Dina intensioner uppenbarar sig snabbare och tydligare.

Du är bra som du är, precis som du är. Lev i din sanning och ta emot hela dig själv till den nya, mer fria, ljusa världen som finns ett andetag bort. Den är din om du frigör dig från de bojor av självhat, självkritik och självovärdighet som de som haft makt över dig vill att du ska fortsätta känna.

Vi ligger steget före och älskar dig, hela dig precis som du är på tröskeln till ett så kärleksfullt rike. Dörren är öppen och vi säger KOM IN.

You may also like...