Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 7 mars, 2018

Mira från Plejadernas Höga Råd

via Valerie Donner

7 mars, 2018

Hälsningar, jag är Mira från Plejadernas Höga Råd. Hela min fokus ligger nu på jordens Uppstigning samt på mitt arbete samt det Jordiska Rådet.

Inom det Jordiska Rådet observerar vi allting som sker med er planet, runtomkring er planet och inuti er planet. Vi är beslutsamma över att få ta er och jorden igenom er Uppstigning. Så mycket står på spel och vi vill försäkra er om att ni utför ett utomordentligt jobb. Ifall ni bara kunde se vidden av det underbara arbete som ni utför, så skulle ni bli förbluffade. En hel del av ert arbete görs i ert sömntillstånd såväl som under dagen, fastän ni är omedvetna om det. Ni är sådana högre-dimensionella varelser att ni finns närvarande endast i liten utsträckning i er fysiska kropp. Detta är helt acceptabelt och nödvändigt, för detta är ett stort projekt, att omorganisera allting på jorden.

Era liv är omåttligt värdefulla. Era hjärtan är förberedda och öppna för ett helt nytt sätt att leva. Era själar är finjusterade till det som är mest nödvändigt för er att göra, varenda dag. För många av er står Uppstigningen främst i fokus. Ni är förberedda för att vilja få reda på så mycket ni kan gällande de framsteg som görs. Olyckligtvis kan ni inte ta emot denna information från er massmedia. Detta har vi redan diskuterat. Det är ofta viktigt att helt enkelt låta er egen vetskap visa er vart ni ska gå för att få tag i uppdaterad sanningsenlig information. De flesta av er är rätt bra på detta genom att ni använder er av er intuition. Ytterligare information kommer fram från de gudomliga kommunikatörer som tar emot utmärkt information från de högre sfärerna.

För tillfället är det viktigt för er att på ett utomordentligt sätt ta hand om er själva och att älska er själva. Vad ni tänker och gör spelar roll. Ni befinner er på randen till de mörkas slutgiltiga fall. Deras frånfälle accelererar likt en snöboll som rullar ner för ett berg. Drakens svans av karma svänger runt närhelst det behövs och inget kan stoppa detta. Med andra ord så finns det ingenstans för dessa onda att gömma sig. Deras tid är ute. Ni kommer att börja lägga märke till hur mycket lättare planeten känns, i och med att procentsatsen ljus växer sig starkare.

Alltmer av mänskligheten börjar vakna upp. För vissa är denna medvetenhet omskakande, för det betyder att deras liv har levts i en fantasi, som delvis har varit mer likt en mardröm. De börjar se igenom massmedias bedrägerier. De ifrågasätter allting och ser djupare efter sanningen. Steg för steg kommer allting att bli avslöjat tills det leder till en explosion av sanning och ljus. Därifrån kommer det bara att finnas en framåtgående rörelse. De ljusvarelser som finns kvar på planeten kommer att få viktiga stora djärva nya uppdrag.

För de flesta av er har den tredje dimensionen förlorat sin lyster. Det kan vara utmanande att behöva gå igenom era tredje-dimensionella steg och agera som om allt är normalt, så som det brukade vara. Ni vet redan att detta inte stämmer. Vissa av er är angelägna att börja leva era femte-dimensionella liv. Ni är redo för kärlek och enhet, frid, överflöd och glädje. Vänligen känn er försäkrade om att ni blir ledda till er rätta andliga väg.

Det här är en spännande tid av kaos och förändring. Den föregår evolutionen. Den handlar om en underbar ny skapelse. Ni är ett mikrokosmos inom ett makrokosmos, så var i era liv medvetna om att i och med att ni transcenderar, oberoende av vilken utmaning som har lagts ut framför er, så gör ni det för alla. Ni måste vara starka och modiga. Ställ er upp inför utmaningarna, om de så handlar om mörka attacker, gamla mönster inombords som behöver rensas, hälsofrågor, brist eller rädsla. Förändring är nu normen. Följ med flödet och då kommer ni snabbt att klättra uppåt på Uppstigningens stege.

Jag älskar och respekterar er alla.

Jag är Mira.

 

 

Översättning: Aslög
 

You may also like...