Plejadernas Medvetande via Natalie Glasson, 17 mars 2017

Plejadernas Medvetande via Natalie Glasson

17 mars 2017

Hela Tomheten Inom

av Plejadernas Medvetande

Kanaliserat genom Natalie Glasson 17 mars 2017

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Plejadernas Medvetande, stiger fram i kärlek och sanning för att hälsa er. Vi för fram energin och ljuset från vår civilisation för att ge stöd till er i er uppstigningsperiod. Som en varelse på Jorden, är ni inte ensamma, ert medvetande är i förbindelse med alla aspekter av Skaparen, och alla aspekter av Skaparen är i förbindelse med er. Detta är en aspekt av uppstigningen som gryr nu; det finns dualitet inom er uppstigning som kräver att bli upplöst så att sanningen kan manifesteras för er att uppleva den. Ofta som människor, kan ni känna er ensamma och separerade från andra och till och med från Skaparen, detta kan orsaka enorm smärta och lidande vilket manifesteras in i er fysiska verklighet och upplevelser. Detta är bara ett resultat av en brist i att medvetet inse och erkänna er eviga förbindelse med Skaparen. För att kunna lösa upplevelser av ensamhet och separation, finns ett behov att acceptera en aspekt av uppstigningen vilka verkar vara två kontrasterande idéer.

Få kontakt Inom Er

För att ge stöd till er uppstigning och fördjupa förbindelsen med Skaparen finns ett behov att få kontakt med energierna inom er varelse. Att observera era känslor, tankar och handlingar och förstå om de är i linje med Skaparens energier eller inte. Det gäller att inse om era tankar, känslor och handlingar leder er till eller bort från Skaparen. Det är också nödvändigt att ta kontakt med Skaparens energier inom er. Skaparen kan kännas igen på många sätt som kärlek, frid, glädje, lycksalighet och synkronisiteter. När ni låter er själva inse, erkänna och smälta samman med dessa heliga energier inom er, låter ni er själva att existera i harmoni med Skaparen. Upplevelser av helig energi som flödar över från ert hjärtchakra och strålar ut från er varelse kan vara resultatet av att inrikta sig med Skaparen inom er.

Processen med att erkänna Skaparen inom er varelse kan verka vara en ensam uppgift. Ofta kan en förbindelse och djup insikt om Skaparen, ta tid, tålamod och meditation med ert fokus inåt snarare än utåt. Under stunder då Skaparen känns avlägsen och inte närvarande inom er, kan vara uppleveler av enorm ensamhet, när ni är medvetna om tjattret i ert sinne, områden som kräver helande, osäkra känslor och ett en tomhet som verkar oförklarlig. Stödet från en annan person som sänder healing eller visualiserar ert önskade resultat för er räkning kan hjälpa er med er inre förbindelse. Men, det finns ett behov för er att gå genom och släppa era sår av separation liksom era illusioner av att vara frånkopplade från Skaparen för att skapa ett rum inom er varelse för sanningen att utveckals. I grund och botten kan upplevelsen av ensamhet, separation, osäkerhet och tomhet inom er varelse vara en helande och renande process som tillåter er att skapa en klar och ren förbindelse med Skaparen.

Om ni är i processen av att upptäcka er inre förbindelse med Skaparen eller upplever och upptäcker för närvarande, er inre förbindelse med Skaparen, kan ni märka att ni vänder er inåt och avskärmar er från den yttre världen och känner som om ni vill ha tid för er själva. Var snälla och förstå att detta också är en del av er uppstigningsprocess, det kräver er acceptans liksom er observation, då denna naturliga period av er uppstigning kan bli en vana vilken länkar ihop sig med sig själv med rädsla för den yttre världen. Några människor är både rädda för sin yttre värld och sin inre värld, vilket orsakar att de upplever en enorm isolering från Skaparen. Personen de gömmer sig för är sig själva. I dessa fall är acceptansen av självet som ett helande balsam.

Att ta kontakt Bortom Er Själva

När ni blir vana vid att ta kontakt med Skaparens närvaro inom er blir detta en fullbordande upplevelse som skapar många möjligheter eller vidare förbindelse med Skaparen inom er varelse och verklighet. Upplevelsen blir njutbar och inspirerande och uppmuntrar er att känna som om ni upptäcker vilka ni verkligen är och er inre sanning. Detta är när ni är inbjudna att uppleva den motsatta upplevelsen av att ta kontakt inom. Dualiteten av er uppstigning som vi talar om är att ni är uppmuntrade att ta kontakt inom er varelse medan ni också är i kontakt med alla aspekter av Skaparen, vilket betyder allt som är inom och utanför er. Detta kan verka omöjligt som två motsatta upplevelser och tillstånd av varande.

Intressant nog leder upplevelsen av er förbindelse med Skaparen inom er varelse, er till att uppleva er förbindelse med alla aspekter av Skaparen, inom och utanför er. Det är som om  ni går från en extrem till en annan. Ni går genom ensamhet, förtvivlan och separation för att upptäcka förbindelsen, fullbordan, kärlek och sanning inom er varelse. Detta leder er till att existera inom, harmonisering med och upplevelse av Skaparens fullbordan som en naturlig del av er varelse. Det kan också beskrivas som att vara i flödet, uttrycka Skaparen och till och med upplysning, även om sann upplysning formas när ni inser er eviga förbindelse med varje varelse på Jorden och de inre planen. Harmoniserad med Skaparen börjar ni så att utforska närvaron och existensen av Skaparen bortom er själva. Tidigare kanske ni känt er totalt separerade från andra, men med ert starka inre band med Skaparen börjar alla barriärer, band, begränsningar och illusioner att falla bort. Detta är när ni inser att tiden ni spenderat att uppleva Skaparen inom er var enormt värdefull när ni blir bekanta med och kan känna igen er egen energi, vilket är enormt uppskattat när ni upptäcker att ni kan gå samman med alla aspekter av Skaparen. Med uppstigningen är upplevelen av förbindelse med alla aspekter av Skaparen, som om era gränser blir suddiga och inte längre är er fysiska kropp uppfattad som en separat aspekt av er själva och människor känns inte längre som främlingar, inte längre är ni förvirrade av andras agerande, och riktningen som världen utveckals i. En djupt rotad känsla av förbindelse manifesteras vilket vi känner bättre kan förklaras med en djupt rotad vetskap inom er varelse och förtrogenhet med allt runt er. Ni inser att allt är en del av er för ni är en del av Skaparen.

Ett vanligt misstag

Ett vanligt misstag kommer från egot som är i förbindelse med att tillhöra och ha kontroll. När ni förstår att ni är i förbindelse med alla aspekter av Skaparen kan en känsla av logiska slutsatser manifesteras, vilket betyder att ni kan känna att ni har kontroll över andra, att de tillhör er och frustration kan stiga upp när andra inte agerar eller reagerar på det sätt ni tror är det lämpliga. Detta är när energin av separation kan infinna sig. Även om in är i förbindelse med alla varelser och aspekter av Skaparen, när ni håller en djup vetskap är ert syfte inte att guida, kontrollera, bli frustrerad eller avskilja andra från er själva. Faktum är att acceptans blir nyckeln. Att inse att er förbindelse med alla aspekter av Skaparen är att ge er stöd och er upplevelse på Jorden snarare än att övervaka, leda eller kontrollera andra. Att njuta av upplevelsen av förbindelsen med alla aspekter av Skaparen medan man observerar övergången inom er varelse låter er få tillgång till vackra tillstånd av upplysning.

Glädjen att ta Kontakt Bortom Er Själva

Den största glädjen som manifesteras är att genom er djupa förbindelse med, nära bekantskap och vetskap om allt som är Skaparen, börjar ni uppskatta att kommunicera, relatera och ta kontakt med andra aspekter av Skaparen på Jorden eller de inre planen. Varje förbindelse, om det så helt enkelt är ett leende, ögonkontakt eller bara att existera i tystnad i närvaro av andra blir en djupt upplysande och fullbordande upplevelse. Att observera ett träd, ett djur, himlen eller någon annan aspekt av Jorden blir en djup upplysande process för ni är medvetna om att er essens går samman, dansar och syntetiseras med många aspekter av Skaparen. Ni är alltid medvetna om vilka ni är, och ändå låter varje förbindelse er upptäcka mer av er sanning och ge kraft till er essens. Ni kommer att märka att ni själva aktivt söker få kontakt med och observera alla aspekter av Jorden och de inre planen för ni vill helt enkelt leka, utforska och känna Skaparen mer djuptgående. När vi jämför detta med processen med att ta kontakt inom sig för att uppleva Skaparen, märker vi att det är en total omvändning, vilket ni aktivt söker för att observera Skaparen i allt. Det är som om två aspekter av dualitet blir en och ni skapar en cirkel i er spirituella evolution vilken fortsätter att expandera.

Ni kommer att upptäcka Skaparen i er yttre värld om ni först accepterar Skaparen i er inre värld.

Vi, Plejaderna, önskade att dela våra insikter med er så ni kan observera denna dualitet som kommer fram i uppstigningen, och inse att det är en väg för er att avtäcka vilken leder er till er slutgiltiga fullbordan och upplevelse av livet. Vägen vi beskriver för er är vägen för er upplysning vilken kommer att ändra och skifta världen runt er, och låta er vara till tjänst genom denna process, ofta utan att ni inser det. Er naturliga existens är att vara i förbindelse med alla aspekter av Skaparen; detta är fullbordan ni söker, det är det helande balsam för tomheten inom er.

Med kärlek och frid,

Plejadernas Medvetande

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...