Moder Gud via Erena Velazquez, 7 september, 2020

Moder Gud via Erena Velazquez

Hälsningar Mina Barn!

Jag är Moder Gud. Jag såg fram emot denna kanalisering idag. Min ursprungliga plan var att bara tala om kärlek, vad kärlek innebär och hur vi uppfattar kärleken.

Här på den här planeten råder det en hel del missförstånd gällande vad kärlek är. Människor uttalar och använder detta ord mycket lättsinnigt. Ibland uttalar de det utan att ens mena det. Kärlek har en djup innebörd, den kommer djupt inifrån er själ och er själ vet och har många upplevelser med denna höga emotion som heter kärlek.

Om ni håller er kvar i kärlek dag och natt, så kommer ni att uppstiga inför allas ögon. Vad jag hittills vet, så har ingen förmått stanna kvar i dessa höga energier dygnet runt. Anledningen till att det sker, är för att er hjärna inte låter er vila, ifall ni inte genom era meditationer lär er att hindra hjärnan från att försöka kontrollera er. Det är som när ni ser i spegeln och ni ser spegelbilden av er själv och för det mesta när ni ser i spegeln så säger ni till er själv att ni inte gillar vad ni ser. Anledningen till att ni inte gillar vad ni ser, är att ni dömer er själv genom att använda er hjärna i stället för att se på er själv från hjärtat och inte döma er, bara då kommer ni att kunna se vem ni faktiskt är. En underbar varelse som skapades för länge sedan i de högre rikena, levde och upplevde många liv och sedan tog beslutet att komma hit för att rädda Jorden.

Många av er blev helt enkelt fast här i tusentals år. Nu är er frigörelse på väg till er och till er alla runtom jordklotet, lyckliga och fridfulla tider ligger framför er. Vi alla vet vad vi behöver för att hållas i det nuvarande ögonblicket och inte färdas till det förflutna eller till framtiden. Er framtid ligger i ögonblicket som är nu, ni skapar framtiden i och med varje andetag ni tar och i och med varje sekund som ni håller er kvar i nuet.

Vänligen se inte utanför er själv för att få svaren, alla era svar som ni letar efter finns här inom er, djupt inne i er själ och i ert hjärta. När ni håller er kvar i en hög emotion såsom kärlek, så kan ni lägga märke till hur människor reagerar på er och hur lyckliga ni känner er ur tomma intet, genom att bara se eller uppleva små ting.

De flesta av er är till och med rädda för att uttala ordet kärlek, för ni vill inte bli dömda eller missförstås av andra, för kärlek betyder inte bara kärlek, den har många betydelser. Kärlek betyder att ni har medkänsla för någon som skulle kunna vara en person, ett djur, ett träd eller en växt, medkänslan att älska och beundra vad ni ser. Som att försöka hjälpa någon som är i nöd.

Vi kan inte leva utan känslan av kärlek inom oss, det är onaturligt, vi skulle inte överleva utan denna emotion. Många gånger blir ni så involverade i era personliga affärer att ni, efter att ha haft några dåliga erfarenheter, stänger ner denna emotion och ni är rädda för att på nytt öppna ert hjärta. Vänligen var inte rädda, ju mer ni öppnar hjärtat, desto mer kärlek får ni ta emot från alla håll; växter, djur, människor och från alla. Den är en av de högsta emotioner som ni kan uppleva på den här planeten. Njut och värdera denna känsla högt, för vissa civilisationer i universum vilka blev alltför tekniskt avancerade genom att låta sig själva växa alltför stora och lät sitt ego komma till ytan, de förstörde sig själva till slut, för de glömde bort hur man uttrycker kärlek för varandra.

Utan att ha kärlek i ert liv så blir ni som maskiner. Ifall de kunde minnas detta, så skulle det aldrig hända dem. Hur kan man skada någon när man kommer från den högsta emotionen som man möjligtvis kan ge uttryck för, så vänligen kom ihåg att det är mycket viktigt att ni hålls i kontakt med ert eget hjärta och er egen själ.

När jag ser vad er regering försöker åsamka er; de försöker få er att bli icke-emotionella varelser, vilka inte kan känna eller uppleva, bli som robotar som sitter fast vid era telefoner, er media eller något annat som distraherar er från att känna och vara vakna genom att uppmärksamma att ni är en varelse som har mycket att erbjuda till andra. I stället har ni blivit tillbakadragna, kalla, rädda och förvirrade. När ni nu går någonstans och ni ser andra människor komma emot er, så är er första reaktion att distansera er själv från dem, det är vad regeringen har gjort åt mänskligheten. Ni njuter inte ens av frisk luft när ni är utomhus, alla går omkring med masker över sina ansikten, för nyhetsmedia skrämmer upp alla till döds med sina rädslotaktiker och sin negativa agenda.

Jag kom hit för att hjälpa er och för att få er att komma i kontakt med ert hjärta. Jag försöker vägleda er till ert uppvaknande och er Uppstigning så som Högste Skaparen gör just nu, som också har väglett och undervisat er att enbart hållas i nuet och i ljuset.

Jag är glad över att jag idag kan vara här och hjälpa er att se och höra mitt budskap. Mitt meddelande är för er Mina Barn, att ni ska älska alla och sända kärlek till alla. Skada aldrig någon eller varandra. Kom ihåg, ni alla är En Kärlek, En Universell Kärlek, Ett Medvetande, En Universell Sanning. Vi Alla Är En, jag och ni är En, det finns ingen separation mellan oss. Fyll ert hjärta med kärlek och känn universum i ert hjärtslag.

Stanna kvar i ljus och kärlek, döm inte er själva, var neutrala, förlåt varandra och hålls tappra. När en ny verklighet blir en del av ert dagliga liv, så kommer era utsikter att förändras och ni kommer att glömma bort 3D-desperationens dualitet, frustration och andra negativa emotioner som ni har fått uppleva. Allting kommer att blekna bort och det enda som kommer att spela någon roll är att ni ska leva och uppleva underbara, kärleksfulla, fridfulla och överflödande stunder i den nya Gyllene Tidsåldern.

Jag ser fram emot att få se en ny Moder Jord och att få se er alla bli transformerade och bli en 5D-människa, en Galaktisk Människa. Detta är vad andra civilisationer kallar er. Jag kommer bara att kalla er mina barn. Håll er kvar i ljus och kärlek, jag älskar er alla. Tack Moder Gud.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...