Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 9 maj 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 9 maj 2021

 

Var en Skapare, inte en Kultmedlem

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket noggranna med vad vi fokuserar på, för vi vill bara låna mer av vår energi till något som vi vill se mer av i vår erfarenhet. Vi nämner bara mörkare tidslinjer och världskrig eftersom vi vet att andra pratar om dessa saker, och vi vill att ni ska veta att ni inte behöver uppleva dem. Ni behöver inte uppleva något som ni inte vill uppleva från och med nu, men för att kunna ta det språnget måste ni vara villiga att ta bort er uppmärksamhet från det som inte är önskvärt i er upplevelse och vad som inte är önskvärt men har förutspåtts vara något som kommer att hända i framtiden.

Vi tror inte att vi behöver förklara för er vid denna tidpunkt att det inte bara finns en framtid, men vi vill förklara lite om mekaniken i verklighetsskapandet. Vi nämnde att när något fokuseras på, så lånar varelsen som gör fokuseringen sin energi till det som de fokuserar på. Ni samskapar allt med en del av er energi och en del av något eller någon annans energi. Ni förenar för att samskapa en upplevelse tillsammans. På det här sättet kan ni skapa massevenemang tillsammans. Ni kan samskapa väder. Ni kan samskapa så mycket som är bra och önskat med er energi, den energi som är ni.

Ni måste bara träna er att lägga er uppmärksamhet på det som ni vill bli ett med. Ni kan alltid känna igen när ni lägger er uppmärksamhet på något som ni inte vill bli ett med, eftersom ni känner att er energi dräneras som ett resultat. Ni känner er svagare; ni känner er mer trötta; ni har huvudvärk. Allt detta kommer att bli mer intensivt eftersom ni måste vara mer exakta när energierna fortsätter att öka farten och när tidsfördröjningen mellan skapelse och manifestation blir kortare och kortare. Ni blir det ni fokuserar på; ni får inte bara mer av det. Ni får mer av en skapelse som har er i den, för att ni är energi, och när ni fokuserar förbrukar ni energi. Ni lägger energi på det ni fokuserar på.

Återigen, var selektiv med vad ni fokuserar på, eftersom ni skapar det och ni använder er för att skapa det. I er verklighet just nu kan ni titta runt och se de saker ni skapar. Det mesta av det ni skapar i det här ögonblicket har inget att göra med det ni spenderar mycket tid på att tänka på hela dagen. Det betyder att ni delar upp er energi, för att en del av er energi spenderas på att skapa en verklighet som ni kan uppleva i nuet, och en del av det är att skapa verkligheter ni kanske eller kanske inte kommer att uppleva i köttet.

Om ni vill uppleva något annat, något annorlunda än vad som finns i er omedelbara omgivning, tänk på det. Lägg er uppmärksamhet, ert fokus på det och känn hur bra ni mår när ni blir ett med något som önskas i er verklighet, i er upplevelse.

Lek med detta, för det är ett bra tillfälle för er att känna in vad några av era skapelser vibrerar när de vibrerar. Ni vill bekanta er med vibrationerna i era önskningar, inte vibrationen av det ni är rädda för, vad ni tror kan hända baserat på vad någon annan säger till er. Det är inte hur ni skapar er verklighet. Det är ni som suger in i någon annans version av verkligheten och går med på det för att de är mer kreativa än ni är.

Så här bildas kulter i er värld. Kultledarna är inte bara karismatisk; de är också kreativa. Ni vill alla skapa medvetet från och med nu, för insatserna blir högre, som ni kan se i er värld omkring er just nu. Var väldigt avsiktliga, och ha också tålamod, för även om saker och ting påskyndas, finns det fortfarande en tidsfördröjning, och ni måste fortfarande vänta på att era skapelser ska förverkligas. Och vi vill också att ni ska veta att de positiva skapelserna kommer snabbare än de negativa, för de positiva skapelserna har positiv energi, och det rör sig alltid snabbare.

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...