Jorden Talar: Kvaliteter hos Barn i den Nya Eran, 29 juni 2024

 

 

Jorden Talar: Kvaliteter hos Barn i den Nya Eran

29 juni 2024

av Pamela Kribbe
https://www.lightraisersworldwide.com/qualities-of-children-of-the-new-era-pamela-kribbe/

Kära vänner,

Jag är Jordens röst och jag är med dig. Jag är alltid närvarande i din kropp: i varje cell, i varje andetag, i blodet som rinner genom dina ådror, i dina fötter som nuddar marken. Du känner min närvaro, men jag vill så gärna att vi till fullo ska mötas och omfamna dig. Jag vill att du ska veta att du är säker här på Jorden.

Föreställ dig att du bärs av mig. Du kan släppa all spänning eftersom det finns en kraft som stödjer dig, en som är större än dina tankar. Känn min kraft för ett ögonblick och hur den flyter från marken och upp genom dina fötter. Känn min styrka som bär all tyngd. Jag är en levande närvaro, själen hos växterna, djuren, människorna, i alla levande varelser på Jorden, och även i stenarna, jorden, de icke-kännande föremålen.

Allt på Jorden är en del av ett flöde och när du ansluter dig till det flödet – genom din kropp – kan du känna något större, du känner det som stöder dig på ett fast, men skonsamt sätt. Många av er har en känslig natur, ni är öppna för subtila energier, så känn min närvaro.

Detta är en tid av förändring på Jorden. Nya energier vill avslöja sig själva och manifestera. Det gamla är utmattat, trött på att kämpa, och ni konfronterar alla det gamla och det nya samtidigt.

Du också är utmattad av så mycket kamp. Du känner hur ett liv baserat på rädsla och kampen för överlevnad är något som allt färre kan tolerera. Det finns en önskan om något annat, något mer, och jag ber dig att känna igen denna önskan i ditt eget hjärta. Var och en av er bär med er önskan om lätthet, att kunna slappna av och en längtan efter att leva från glädje och djup inspiration.

Ett av kännetecknen för den nya tiden är att det som är unikt i varje människa blir erkänt och mottaget.

I den nya eran kommer ett barn inte längre förväntas anpassa sig till den befintliga strukturen där det skulle passas in och anpassa sig. Utbildning i egentlig mening kommer i allt högre grad att innebära att ett barns unika natur, dess själ, kommer att tillåtas blomstra; den kommer att behandlas med tålamod och respekt för barnets utvecklingsväg.

Som inkarnerade själar är barn inte perfekta; de har en historia som själar. Och barn av den nya eran har också en skugga i sina omedvetna delar. De är också här för att växa, för att uppleva, för att lära sig, men de har också något annat.

I grund och botten tror de på sig själva, även om de i sitt beteende kan verka drömmande, frånvarande eller rastlösa, kanske osäkra. Ändå finns det hos dessa barn i den nya eran en tro på deras unika kraft, deras distinkta talanger, och de vägrar att ge upp detta. I den meningen är de envisa, egensinniga och ihärdiga.

I själva verket kan du observera i sådana barn två riktningar. Det första är det som jag just nämnde: jagets tillit i förhållande till själen.

Kopplingen till själen är så stark att barnet känner på djupet vem det är, oavsett vad omvärlden säger till det. Och ur det sambandet kommer en individualitet, eller personlighet, som gör det svårt att vägleda barnet. Om de yttre förväntningarna inte överensstämmer med dess själs impuls, möter man motstånd hos barnet och det motståndet kan också visa sig på ett omedvetet sätt. Till exempel kan det visa sig i kroppen som dess oförmåga att tolerera vissa ämnen och det kommer att visa sig som allergier. En vägran kommer från barnet, antingen från dess medvetna sinne, eller från dess känslor och beteende, eller från dess kropp.

Det finns alltså en unikhet hos barnet som inte går att förneka, och där förnekelse leder till reaktion. Där det hos ett mer traditionellt barn finns ett större avstånd till dess egen själ, dess egen unikhet. Hos barn i den nya tiden är detta inte längre möjligt.

Det finns till och med hos barn som av naturen inte är särskilt påstridiga eller uttrycksfulla en drivkraft att vara sanna mot sig själva, en drivkraft som inte ens är av deras eget val; det är helt enkelt som det är. Denna drivkraft hos barn från den nya eran kallar jag att vara autentisk: att vara trogen sin natur utan att ha något annat alternativ.

Och det säger sig självt att när verkligheten utanför utövar press på barnet kommer motståndet att visa sig och kan ta sig uttryck i många olika former och problem uppstår. Problemet ses ofta som att det tillhör barnet, att det har ett beteendeproblem eller ett fysiskt problem med allergier och känslighet, men problemet som uppstår är barnets reaktion på omvärlden.

Innan jag fortsätter vill jag nämna den andra strömmen som är tydligt närvarande hos barn i den nya eran, och det är hjärtats flöde: strömmen av mildhet och kärlek.

Detta är stora ord, men denna kärna finns i varje själ och var och en av er känner till det flödet. I var och en av er lever en påminnelse om ren kärlek, en koppling till den större helheten och till mildhet, även om den mycket djupa kärleksfulla impulsen är mer närvarande hos barn i den nya eran.

Därför har de mer empati, de känner andra människors smärta mycket lättare. De känner djupare empati med världen och människorna omkring dem och lider på grund av det. I verklig mening kämpar de för att veta sina gränser eftersom de har så mycket att ge. Just i den kärleksfulla, milda, empatiska sidan kan dessa barn vara mycket kloka, förlåtande och äldre än de verkar. Genom sin empatiska sida för de Kristusenergin in i denna värld.

Jag har här nu namngett två flöden. Å ena sidan självförtroende och envishet, och å andra sidan mildhet, kärlek och ett sökande efter anknytning.

Dessa är vackra egenskaper hos den nya erans barn. Och du kommer att se att hos vissa av dessa barn är den förra sidan starkare representerad, medan den kärleksfulla, empatiska sidan hos andra barn visar sig mer. Det är de mer drömska, högkänsliga barnen som har svårt med gränser och lätt överväldigas av stimuli.

Hos barn med stark individuell natur upplever man motstånd och envishet; de vill inte anpassa sig och är antiauktoritära. Medan hos andra barn är ingen av dessa egenskaper uppenbara.

Hur ska samhället veta hur och när det ska hantera dessa barn? Vad kan vi göra för att mer fullständigt ta emot ljuset de bär inom sig så att det spirar och bär frukt? Detta är också en fråga som jag ställer till er eftersom ni är de som kan se ljuset från de nya barnen.

Här vill jag peka på något av allvarlig karaktär. Mycket kollektiv smärta från det förflutna förs vidare i människors hjärtan och själar, vilket resulterar i så mycket våld, så många kamper.

Ursprungligen var det så att det i små barns energier knappast fanns något utrymme för denna kollektiva smärta, som så mycket handlar om överlevnad och att tävla om makten eller att hålla fast vid den. Men denna gamla energi ger fortfarande sina spår genom denna värld; du kan läsa om det i tidningarna varje dag. Du kan också observera denna energi i dig själv när du ställs inför rädsla eller negativt tänkande om dig själv. Och om du anser dig vara underlägsen reagerar du med att känna skuld för vad du gör eller inte gör. Men genom att reagera på detta sätt är du inte sann mot dig själv och resultatet är att du förringar dig själv och du börjar se på världen omkring dig med misstro eller rädsla.

Detta är de gamla energierna som fortfarande ger form åt världen och som också finns i dig.

Det är därför du kan förstå traumat, skadan, som kommer från det förflutna. Och här kan du vara en bro mellan det gamla och det nya, och jag ber dig att vara den bron.

Vad betyder det egentligen att förstå alla dessa vändningar i det mänskliga sinnet som går vilse i tunga, negativa känslor? Jag ber dig att vara trogen dig själv och de delar i dig själv som fortfarande lider av smärta och att ta de delarna i din kärleksfulla famn. Och när du gör detta har du precis fått kontakt, inom dig själv, med den nya erans barn, det strålande “jaget”, som i evigheten aldrig går förlorat.

Jag ber dig att nu ta kontakt med det skadade barnet inom dig själv som bär bördorna från ett gammalt förflutet, kanske till och med från flera liv. Bjud in det här barnet och be det visa sitt ansikte, vilket kan vara ledset eller oroligt.

Det är på sätt och vis motsatsen till ett barn från den nya tiden. Det vågar inte vara sig själv troget, för det fick aldrig vara riktigt spontant. Det kunde inte skrika, skratta eller vara ledset; det fick inte vara vad det som naturligt är. Och därför kunde detta förträngda barn inte visa sin kärlek nog; det måste vara för begränsat och reserverat.

Så mycket kreativitet, så mycket inspiration gick förlorad i tidigare generationer, hos de disciplinerade barnen som inte fick visa sitt hjärta. Känn igen detta barn i dig själv och ge det all den kärlek du har inom dig. Trösta det, uppmuntra det och ta det över bron in i den nya eran. Det är där som glädje och helande väntar detta barn.

Och vilken roll spelar den nya tidens barn i denna process? De är här på Jorden för att hjälpa dig att läka. Ljuset som strålar ut från deras ögon berättar vem du är. Deras okonventionella beteende påminner dig om din egen undertryckta spontanitet eller upproriskhet; de gör det till liv i dig. De är också den nya tidens lärare, men det sker inte alltid utan kamp. De presenterar inte alltid sina budskap med fina ord eller kärleksfulla blickar. Det kan också hända genom mycket svårt beteende som är svårt att förstå.

Det kan kasta dig tillbaka på dig själv och framkalla djupa känslor hos dig när du är förälder eller måste hantera dem på ett eller annat sätt. Men våga ta dig an konfrontationen, speciellt inom dig själv och vad den gör med dig, och inse att du också är väldigt viktig för dessa barn. De är exemplet på hur saker och ting kommer att bli; hur den nya människan kommer att presentera sig själv.

Och vad är din roll i den processen? Genom att du bygger en bro från det förflutna till framtiden för dem. De behöver välkomnas, tas emot i den här världen av människor som känner igen deras ljus, som kan se igenom deras obegripliga, tvära eller svåra beteende, som kan känna igen ursprungliga impulser. Din uppgift är att vara ljusbärare åt generationen som går före dessa barn.

Det här är en övergångstid. Några av er visar till och med kvaliteterna och egenskaperna hos den nya erans barn. Hitta din egen plats i denna övergång och inse att du flyter med tidvattnet, trots de problem som finns i världen, de problem som barn möter i system som fortfarande sitter fast på det gamla sättet, fortfarande påverkade av det som är gammalt. Trots det är det så mycket nytt som nu växer fram som inte går att stoppa. Att lyssna på din själ, på ditt hjärta, på vad du verkligen vill, och framför allt, på de motsatta delarna i dig själv, är nu mer än någonsin möjligt och önskvärt.

Jag skulle därför vilja bönfalla dig: tro på dig själv. Svara upp till tron som finns hos den nya tidens barn. Låt den smitta, för det är genom den unika kraften hos varje individ som det nya föds. Inte i form av strukturer från “högt upp”, utan genom den levande verkligheten genom dig, och dig, och dig.

Då uppstår en koppling och en kraft.

Till sist ber jag er att nu känna hur mycket ny energi det redan finns i er som är samlade i detta utrymme.

Känn ljuset, känn glädjen; andas igen.

Jag välkomnar er till den nya eran och tackar för er närvaro.

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *