Moder Jord via Natalie Glasson, 18 augusti, 2017

Moder Jord

via Natalie Glasson

18 augusti, 2017

”Mänsklighetens och Jordens framtida Uppvaknande” av Moder Jords Ursprungliga Essens

Hälsningar! Jag är Moder Jords ursprungliga essens, det rena medvetandet som underhåller Moder Jords energikropp och närvaro. Man skulle kunna säga att jag är Moder Jords högre aspekt eller medvetande. Jag upprätthåller medvetenheten om de koder och den visdom som förankrades in i Jorden vid dess skapelse, såväl som de rena avsikterna hos alla ljusvarelser för Jorden. Under tiden för Jordens Skapelse och syntetiseringen av mitt medvetande som Moder Jord tillsammans med Jorden, förekom en hel del spännande tilldragelser. För att kunna skapa Jorden behövdes en tydlig och stark vision, detsamma behövdes för att underlätta min integrering med landområdena och inkarnerandet av ljusvarelser på Jorden. Allting uppnåddes med en ren, tydlig och stark vision, som inkapslade allting som behövdes inom det pågående nuet, såväl som för den framtida uppstigningen. Allting blev omhändertaget, till och med de energivibrationer som skapades för att stötta många ljusvarelser såsom ni själva, med att röra er genom nivåerna av självutforskande på Jorden. Planeten Jorden gjordes tre-dimensionell, fysisk och i fast form, för att betona upplevelser och en större förståelse av era samtliga sinnen. Nyckelordet var att få njuta av Jorden, att få arbeta i harmoni och fred tillsammans med samtliga skapelser på Jorden.

De koder och den visdom som specificerades som betydelsefull och helig vid Jordens skapelse, återstår idag invävda i väven hos den nuvarande Jorden samt mänskligheten. Inombords inom er energi och ert medvetande, upprätthåller ni dessa koder och en visdom gällande rena och klara intentioner och visioner, vilka har skapats av många ljusvarelser. Dessa kan bli aktiverade och de kan åter en gång väckas upp för att bli syntetiserade med de koder, den energi och det ljus som ni redan har förankrat i enlighet med er nuvarande uppstigningsnivå. I och med att ni återaktiverar de koder och den visdom som föddes under skapandet av Jorden, återgår ni till en större förståelse om er helhet som Skaparen och er förbindelse med Jorden. Ni börjar förkroppsliga och acceptera en djupare förståelse om Jorden och hennes högre syfte inom den större bilden av Skapar-uppstigningen. Ert perspektiv expanderar och ni börjar uppmärksamma Moder Jord på ett nytt sätt, därmed sam-skapar ni Jordens och mänsklighetens Uppstigning.

Att åter-uppväcka Koderna och Visdomen från Jordens Ursprungliga Skapande.

’Jag kallar fram min samling av guider att komma närmare och för att omge mig i sina kärleksfulla och stöttande vibrationer. Var och en av er har en anledning till att vara mina guider, jag överlämnar mig till ert gudomliga syfte som guider för mig och jag bjuder in er att hjälpa mig med utfallet för mitt ytterligare uppvaknande och självutforskande. Jag bjuder in mina guider, min själ, Moder Jords och Skaparens ursprungliga medvetande att in i min varelse kanalisera den energi som behövs för att återuppväcka de koder och den visdom som har uppstått ur de många ljusvarelsernas visioner och avsikter för skapandet av Moder Jord och hennes mänsklighet. Låt dessa heliga koder och denna visdom vakna upp på ett ändamålsenligt sätt, och sammansmälta med hela min varelse och det heliga Ljus som JAG ÄR. Om det är ändamålsenligt, skulle jag vilja ta emot insikter om de visioner och avsikter som skapades för Jorden, så att jag bättre kan förstå Jordens syfte ur en större bild. Jag låter nu uppvaknandet, syntetiseringen och en djupare förståelse påbörjas; jag är nu redo att få ta emot. Tack så mycket.’

Låt dig själv helt enkelt gå in i ett djupt meditativt tillstånd för att kunna observera och ta emot kodernas och visdomens fördelar, som på nytt vaknar upp inom dig och sammansmälter med hela din varelse. Med tålamod och tillit till dina egna förmågor, kan du få ta emot vissa gudomliga insikter för att stötta dig i ditt sam-skapande med Moder Jord.

Att upprätthålla Fokus på Sanningen.

Jorden skapades genom att många varelser upprätthöll ett fokus, en vision och en avsikt om en ren och expansiv natur. De varelser som skapade Jorden och Jordens syfte, fäste sig inte vid det resultat de skapade, inte heller skapade de visioner som var rigida och orubbliga. De upprätthöll en tanke i sina sinnen, sina hjärtan eller tredje öga-chakran, som av Skaparen ofta formades ur energiflödet inom dem och genom dem. Det var som om de från Skaparen fick ta emot ett inspirations-frö, som de lät vila i sin egen energi och observerade vad det utvecklades till. Sedan gav de energi till idén eller utvecklingen genom att villkorslöst älska den. De dömde inte idén, de försökte inte manipulera den, inte heller tvivlade de på nödvändigheten av den energi som de samskapade tillsammans med Skaparen. De älskade den helt enkelt och accepterade den, tills de kände sig redo att förankra den in i Jorden, för att alla skulle få förkroppsliga och uppleva den.

Samma Sam-skapande tillsammans med Skaparen, samt fokus, behövs nu av ljusarbetarna på Jorden. Många av er undrar hur Jorden och hennes mänsklighet ska kunna vakna upp så att alla ska få existera inom och få uppleva Himlen på Jorden. Många kan inte förstå hur detta ska ske eller ens förstå vad som behöver hända för att man ska kunna skapa de nödvändiga övergångarna. Svaret ligger inom er. Ni är svaret på frågan om hur ni ska väcka upp mänskligheten och främja Jordens uppstigning. Ni har en helig förbindelse med Skaparen; ni har förmågan att kommunicera och sam-skapa med Skaparen. Vartenda uppvaknande, varenda harmonisering, ljusaktivering och inre utforskande som ni någonsin har upplevt, har stöttat er i att existera som en underbar aspekt av er egen sanning. Kombinationen av energierna och det medvetande som ni har laddat ner till er varelse har skapat er som en unik källa av Skapar-energi på Jorden. Sedan låter ni er helt enkelt ta emot gudomlig inspiration från Skaparen och låter denna lägga sig tillrätta inom er varelse, bli syntetiserad med er egen energi och utvecklas till en avsikt eller vision. Genom denna process skapar ni en unik energi som sedan blir syntetiserad och sammansmälter med andras skapelser, vilka gäller mänsklighetens uppvaknande och Jordens framtida uppstigning. Det som inte behövs kommer att vika undan; detta är fallet till och med i de avsikter och sam-skapande som ni skapar. Energier av samma vibration och syftet av det som andra ger energi till, kommer att få energi och förankras in i Jorden och mänsklighetens medvetande, samt skapar nya uppvaknanden till kärlek, fred och harmoni. Detta är varför det är viktigt att upprätthålla en hög vibration inom alla nivåer av er varelse. Ni skapar den framtida uppstigningen och ni stöttar mänsklighetens uppvaknande på Jorden.

Att väcka upp Mänskligheten till ett Nytt Medvetande och att Stötta Jordens Framtida Uppstigning

  1. Tillåt dig själv att gå in i ett meditativt tillstånd inombords och välj en plats där du kan vila (hjärtchakrat, tredje ögat, själen).
  2. Be om att få ta emot en idé, vision eller inspiration från Skaparen, för att stötta mänsklighetens fullständiga uppvaknande till kärlek och sanning samt att stötta Jordens framtida uppstigning.
  3. När du tar emot Skaparens energi, låt den sitta inom ditt tidigare valda utrymme inom dig och smälta samman med ditt ljus.
  4. När Skaparens energi sammansmälter inom ditt ljus, uppstår en ny energi, varseblivning, idé, vision eller ett syfte.
  5. Ge energi till det som bildas, genom att uttrycka och omge den nya energin med din villkorslösa kärlek.
  6. Först när du känner dig klar, föreställ dig att du släpper taget om den energi som har formats ur din varelse, till världen, Jorden och mänskligheten eller närhelst du känner att den behöver bli förankrad.
  7. Jorda dig själv samt den energi som du nu förkroppsligar, genom att sända energi från det tidigare valda utrymmet inom dig, genom din chakrapelare och till ditt Jord-Stjärn-Chakra.

Du skapar inte bara en ny energi för att främja Jordens uppvaknande och uppstigning, du skapar också ett nytt uppvaknande inom din egen varelse. Du väcker upp Skaparens energi inom din varelse, du ger energi till dig själv, du höjer din vibration, du agerar som en ljusfyr, som kärlek, som ett uppvaknande och ett medvetande som stöttar aktiveringar av kärlek och sanning inom andra.

Du är ett exempel för alla som du önskar se och uppleva i världen, för du sam-skapar ständigt tillsammans med Skaparen.

Med bekräftande om allting som ni är,

 

Moder Jords Ursprungliga Essens.

 

 

 

Mother Earth via Via Natalie Glasson, August 18th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...