Moder Jord via Natalie Glasson, 20:e januari, 2017

Kanaliserat genom Natalie Glasson  20:e januari 2017

Var hälsade vackra juveler på Jorden, jag hedrar det ljus ni är och ger upphov till. Jag hedrar er fortlöpande kontakt med den gudomliga Skaparen; jag hedrar sanningen som ni skådar. Jag är Moder Jord, även känd som Gudinnan Gaia, mitt hjärta och allt jag är finns med er nu. I varje stund av er medvetna närvaro på Jorden är jag närvarande, gåendes bredvid er i sammanfogning och sammanställning med hela er varelse. Vi är ett. När ni gick in i den världsliga verkligheten, gav ni ert ljus och ert rena medvetande till mig och bad mig att skydda och hålla ert ljus säkert genom att grunda er sanning i Jorden.

 

Den tid ni delade ert ljus med mig var för många livstider sedan; det var en stund av gudomlig nåd och välsignelse eftersom vi integrerade och skapade ett sådant djupt band av tillit. Jag hedrar och håller den heliga upplevelsen med dig i mitt hjärta och själ. Jag kommer att hedra och skydda ditt ljus tills du är redo att släppa dig själv från reinkarnationens cykel i den världsliga verkligheten. I vårt möte, för så länge sedan, delade också jag mitt ljus och medvetande med dig som en gåva som du även nu har i din själ. Min gåva till dig då var att jag alltid skulle vägleda dig på dina resor av utforskande och upptäckter på Jorden, detta löfte finns fortfarande kvar.

Jag har integrerat och skapat ett heligt förbund med varje själ som inkarnerat på Jorden innan dennes första existens på Jorden. Det betyder att när du förenar dig med min energi och närvaro, förenar du dig också med den rena essensen av varje själ vare sig mänsklig, djur, växt eller annan. Jag håller och skyddar den renaste essensen, varje varelses ljus och medvetande på Jorden. Ditt eget ljus är så klart, expanderande och rikt av Skaparens sanning. Föreställ dig att förkroppsliga allt du är och att förkroppsliga motsvarande nivå av sanning för varje varelse på Jorden. Det är min önskan att mänskligheten börjar uppmärksamma min närvaro ur ett nytt perspektiv, att tillåta sig att inse att jag är en enorm källa, beskyddare och vägledare för allt som är Skaparen. När du tillåter dig själv att uppmärksamma min sanning och existens i dig, tillåter du dig att uppmärksamma den expanderande, kraftfulla och skapande naturen i dig, så väl som i dem kring dig.

 

Återansluta med Moder Jords Löfte

’Moder Jord, jag uppmärksammar dig som beskyddare av mitt rena ljus och min existens genom att jag existerar på och utforskar Jorden. Var god och välkomna mig in i ditt hjärtas och själs rum. Låt mig få sitta, meditera och vara närvarande med ditt strålande, nåderika och kärleksfulla ljus som omsluter mig. Jag är redo att ta emot dig, att uppmärksamma dig på ett nytt sätt.

(Ägna en stund till att andas in Moder Jords ljus i din varelse och bli medveten om hennes närvaro.)

Moder Jord, tillsammans upplevde vi en vacker välsignelse när våra energier gick samman innan min första inkarnation på Jorden. Var god påminn mig om den stunden, påminn mig om utbytet som skedde mellan oss, inverkan på min varelse och den djupa kärlek jag upplevde. Påminn mig om ditt löfte och din gåva till mig då. Låt mig få känna, uppleva och bekräfta din energi som sammanfogades med min när du lovade att trygga, skydda och vägleda mig genom denna jordliga verklighet. Jag önskar bli påmind om vår sanna kontakt så att jag mer fullt kan uppleva din närvaro och din support i mig nu som det var tänkt.

(Ägna en stund åt att andas in ljus, medvetenhet och hågkomsten att jag, Moder Jord, delar och medvetandegör inom din varelse från vårt allra första möte.)

Moder Jord, jag bjuder in dig, om tiden är passande, att uppenbara mig för ljuset, medvetenheten och sanningen som du delade med mig innan min första inkarnation på Jorden, när jag var i fullständig hågkomst av mig själv som Skaparen. Låt mig få en skymt av och förstå min sanning genom dig. Tack.’

(Ägna så lång stund som du känner dig vägledd i att förstå och acceptera allt som jag, Moder Jord, delar med dig som en återspegling av sanningen till dig för att aktivera ditt minne.)

Anknyta med Moder Jords Bibliotek av Visdom

Jag, Moder Jord, motsvarar ett bibliotek av Skaparens visdom, medvetenhet, vägledning och sanning.

Jag håller och tryggar själens essens och sanning för varje varelse som har inkarnerat på Jorden. Det betyder att om du önskar ta emot vägledning, nya förståelser, visdom eller expandera din spirituella kunskap så kan du anknyta till min energi och närvaro, dela det mig med mig som du efterfrågar, jag kommer då att föra fram det mest lämpliga ljus och medvetenhet att förenas med din varelse, för dig att kontemplera över, på så sätt starta upp och assistera dig att ta emot den inspiration du behöver. Du kan närma dig mig för att få inspiration till vad som helst vare sig det är spirituellt, fysiskt, om Jorden, de inre planen eller din spirituella utveckling. Jag är redo och väntar på att vara dig behjälplig.

’Moder Jord, jag uppmärksammar dig som ett bibliotek och fontän av kunskap. Jag ber dig välkomna mig in i din själ och hjärtas ljuskamrar. Låt mig få dra nytta av Skaparens rika kunskap och visdom som du tryggar. Var god för mig framåt och grunda mig i min varelse och medvetandegör mitt sinne med allt du finner lämpligt för mig att förstå nu.’

(Andas in ljuset och medvetenheten jag delar med dig nu, tillåt ditt sinne att uppleva frid när du observerar den inspiration som gryr. När du är redo eller känner dig vägledd kan du ställa vilka frågor du än önskar få assistans eller inspiration för.)

Låt Moder Jord väcka Din Inre och Yttre Väg

En av mina uppgifter är att vägleda dig att röra dig på vägar som stöttar ditt växande, uppvaknande och hågkomst av din aspekt av Skapare inom din varelse. Jag Moder Jord har förmågan att vägleda dig i dina inre upptäckter och vägar till uppvaknande liksom att stötta och inspirera dig till att finna lämpliga vägar i din fysiska verklighet och i din vardag på Jorden. Om du känner dig osäker på ditt nästa steg rörande ditt spirituella uppvaknande eller upplevelse på Jorden, kan du kalla på min energi till din hjälp. Jag har förmågan att hjälpa dig för att när jag lovade att trygga ditt ljus och förankra din närvaro på Jorden, mottog jag också från dig vägledning och förståelse för din resa och dina vägar på Jorden för varje liv. Sanningen är att du redan delat den information med mig som du efterfrågar just denna stund eftersom du förutsåg allt du kommer att behöva och efterfråga för att hjälpa dig själv vid varje tillfälle längs din resa.

Jag bjuder in dig till mina ljuskamrar i mitt hjärta och själ. Be mig att dela den nödvändiga information, inspiration och vägledning med dig som möjliggör för dig att inse din nuvarande väg på Jorden, en ny väg som behöver aktiveras och utforskas eller för att ta emot större förståelse som hjälper dina framsteg längs din väg. Du kan be om att få se, känna eller bekräfta, eller om att få hjälp med din spirituella inre väg. Du kan förena dig med mig för att utforska din fysiska, världsliga eller materiella väg.

Det finns en tredje väg som jag kan avslöja för dig; det är din väg som handlar om att arbeta i harmoni med och i tjänst för Jorden, liksom för Jordens utveckling. Ofta är den här vägen en förståelse som många inte önskar se eftersom den bjuder in dem till att uppmärksamma sina heliga förmågor, färdigheter, kvaliteter och sanningar, att samla ihop dessa för att skapa en positiv påverkan på Jorden. Den här vägen kräver av dig att du har tillit till dig själv, Skaparen och till mina energier liksom att med mod lita på din förmåga att sätta igång transformation på ett positivt och kärleksfullt sätt. Ett uppmärksammande av din inre styrka krävs för att du helt ska kunna gå vägen för gudomlig tjänst för positiv utveckling av Jorden. Jag bjuder in dig till att ta en stund för att förena dig med min närvaro; det finns mycket jag önskar dela med dig energimässigt för att stötta dig i din tjänst för alla och Jorden. Med en större närvaro av högre aspekter av din själ förkroppsligat in din varelse är det nu tid att uppmärksamma min sanning och den enorma hjälp jag kan dela med dig liksom tillåtande av vägar som med lätthet och perfektion visar sig.

Jag är närvarande i att stötta dig i varje stund, jag älskar dig.

Moder Jord

 

 

Översättning: Anneli Davidsson – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...