Moder Gaia via Pamela Kribbe, 14:e februari 2017

Moder Gaia via Pamela Kribbe, 14:e februari 2017

 

 

Kära människor,

Jag är rösten från Jorden. Jag bär er i min kropp. Planeten som ni bor och vandrar på, är min kropp, uttrycket av min själ. Ni är välkomna här eftersom ni är en del av min kropp. Er kropp är en del av mig, gjord av jordisk materia. Vara mycket medvetna om att cellerna i kroppen, som är mycket små, är självständiga enheter som vet exakt vad de ska göra. De samarbetar mot balans och harmoni i era kroppar.

Tänk er nu att ni är som en strålande sol i er kropp. Ert ljus kommer inte från Jorden; ni kommer från kosmos. Ni är levande själar som kan anta olika former, och nu är ni här i en jordisk form. Föreställ er att ljuset från er själ strålar i centrum av kroppen, centrumet nära ert hjärta. Se ett ljus som brinner där, och minns vilka ni är: ni är eoner gamla. Ni har haft många liv; Ni är inte här för första gången.

Minns vilka ni är! Vet om att ni är oberoende av den här kroppen, av detta liv, av samhället omkring er. Ni har kommit hit för att tillföra något nytt, något unikt, något som inte helt kan förstås av de omkring er. Det krävs mod för att våga ta in det som är nytt, eftersom nya saker stöter på motstånd. Därför är det så viktigt att minnas vilka ni är: er frihet, ert oberoende. Först då kan ni verkligen vara er själva i denna verklighet, och sprida ert ljus.

Jag ber er, att från hjärtat ansluta med själen till alla kroppens celler, vilka har sina egna individuella medvetanden, men är en del av mig, Jorden. Föreställ er att ljuset i ert hjärta, er själ, ansluter till medvetandet hos alla kroppens celler. Ert ljus lyser in i alla celler, och cellerna reagerar med glädje. Det här är vad de vill – de vill bli inspirerad av er! Det är deras mål; det är deras funktion.

Ni kanske tror att syftet med kroppens celler helt enkelt är att upprätthålla er kropp, så att den kan fungera och överleva; och till viss del är det sant, men det är inte det viktigaste. Ert högsta syfte här på Jorden, är att tillhandahålla ett instrument, genom vilket er själ kan manifestera sig själv; det är vad er kropp är till för. Så att ansluta er själ till er kropps medvetande, är oerhört viktigt. Hela er kropp genomgår en omvandling, som inte kan förklaras på kroppslig nivå.

Föreställ er nu att ljuset från er gudomliga kärna sprider sig långsamt från hjärtat, och berör alla era celler på ett ömt sätt: i bröstet, axlarna och genom nacken och halsen. Låt alla celler i huvudet beröras av er själs energi, och ta in det så att det har möjlighet att få direktion och vägledning från den Gudomliga källan. Låt er själs energi och ljuset i ert hjärta, sedan strömma genom er solar plexus, magen och ner genom magen, känn efter en stund i mitten av magen. Det kan fortfarande finnas kvar gamla känslor, eller ett motstånd mot livet som gör det svårt att släppa in ljuset från er själ: “Är det här säkert? Kan jag verkligen få känna min unika energi, mitt ljus?”

Se om er själs ljus kan tränga in magen, svanskotan, bäckenet. Om ni känner platser som visar motstånd, som inte tillåter ljuset, konstatera bara att det händer och tvinga inte fram något. Bara se om det finns en mörk fläck eller en spänd plats på något ställe i kroppen, där energin på något sätt är blockerad och dold. Med en mycket accepterande och öppen syn, koncentrera uppmärksamheten på den blockerade platsen. Ert medvetande bör vara mycket mjukt och följsamt, och som en mjuk bris omge stället ni uppmärksammat.

Inuti den blockerade energin, finns det liv som har gömts undan av en mängd olika skäl. Uppmuntra att det livet ska ge sig till känna för er. Ställ frågan: “Vem är du? Var inte rädd för mig, visa dig”. Se om något kommer fram: En bild, en symbol; det kan också vara ett djur, en människa, eller kanske ett barn. Allt som är blockerat och gömt i en individ vill ut, vill vara fri; men är rädd, vilket gör att den gömmer sig ibland. För att kunna nå den, ska ni inte tvinga fram något; det räcker med att vara försiktigt närvarande för att lyssna. Att inte vilja förändra någonting, att inte vilja bli av med denna bit, är den mest användbara metoden.

Så gå försiktigt fram eller känn in vad som vill avslöjas från den mörka delen. Föreställ er att ni sträcker ut handen till det som kommer fram och lugna det genom att säga: “Du är bra; du får vara den du är.” Ni välkomnar då denna del av er själva eftersom ni tar ansvar för er energi, och lovar att ni kommer att arbeta med den. För i all denna tilltäppta och blockerade energin, finns också en styrka, en förmåga som tillhör er. Det bör aldrig vara meningen att bara få en blockering eller ett problem att försvinna. Det handlar om att förvandla och ta bort de gamla energierna så grundligt, att kärnan av ljus inom er kan förena sig med den. Det är därför som kärleken är den rätta vägen, inte kämpandet med de negativa energierna eller problemen som finns i er, älska dem bara.

Slutligen, låt ljuset från er själ strömma hela vägen ner från bäckenet till låren, och ge särskild uppmärksamhet till knäna. Föreställ er att cellerna i knäna, öppnar upp sig för ljuset från ert hjärta. Kom ihåg hur roligt det är att leva och vara aktiv på Jorden, så hämta dessa minnen av glädje. Låt ert ljus sänka sig ner till vaderna och anklarna, och till hela era fötter: hälarna, fotsulorna och tårna.

Anförtro nu ljuset från er själ till Jorden. Jag är här för er; ni är välkomna i och på mig. Ni behöver inte göra det själva. Ju mer ni tillåter era själars ljus att vara här, desto mer skyddade är ni och bärs av er egen visdom och kopplingen till mig, jorden. Jag hälsar er från mitt hjärta och vill tacka er för er närvaro här och nu.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Translation by Maria Baes and Frank Tehan

 

© Pamela Kribbe

You may also like...