Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, 24 januari, 2017

Porda

via Anakhanda Shaka Mushaba

24 januari, 2017

Hälsningar till hela mänskligheten!

 

Jag har varit borta en kortare tid med anledning av mycket viktiga händelser inom de galaktiska existensplanen. Jag har färdats till de ojämna yttersta fälten inom Skapelsen och tillbaka. Jag har färdats till det Första Universumet för att besöka mitt ursprung som en Mushaba-Varelse och för att återförena mig själv med en del inom mitt själv, som jag lämnade där innan jag kom till detta andra universum och så tillbaka igen. Jag har tagit mig tiden att se på vad som har skett på Jorden under min frånvaro. Jag kan se en hel del förargelse bland världens människor av flera anledningar. Det förekommer besvikelse bland många på grund av valet, på grund av RV:s stillastående och längtan efter att få se ett tillkännagivande av Republiken, NESARA och avslöjandet av utomjordingarnas närvaro och existens. Det förekommer också en stor besvikelse i det faktum att det föreslagna upphävandet av Fria Viljan inte ägde rum och det förefaller finnas så många tomma löften som har getts av många varelser, med vilket namn ni än väljer att benämna dem. Jag önskar tala om allt det ovannämnda, så visa tålamod medan jag tar upp vart och ett ämne.

Det är inte min avsikt att kullkasta någons information eller bevisa att den är felaktig eller illa informerad. Detta är inte mitt syfte när jag talar om dessa frågor. Mitt syfte är att förhoppningsvis kunna införa lite frid och acceptans till er tillvaro. Att kanske införa en aning frid, ljus och kärlek till var och en av er som känner er sårade, bedragna eller besvikna. Jag kommer i Kärlek och inget mer, för jag känner inget annat än Mushabas Kärleks-Essens och allt som den för med sig för att tjäna hela Mänskligheten och bortom den. Jag börjar med ämnet Donald Trump.

Donald Trump är USA:s 45:e President. Han valdes inte genom ett folkligt direktval, utan av det orättvisa Elektorskollegiet. Hursomhelst så är han ert lands President. Det har förekommit så mycket protester runtom i USA, som ett motstånd till hans val och detta har aldrig tidigare inträffat på denna skala av missnöje hos folket. Alla dessa folkets handlingar är en del av en förändringsrörelse. Människorna börjar i sanning stiga in i sin kraft. Människorna reser sig upp för det som de önskar. De reser sig upp för rätten att välja vilka de vill ha som sin representant för folket. Förstå nu att Hillary Clinton inte kunde ha blivit President, på grund av att Kabalens styre befinner sig vid sitt slut.

Valet av Donald Trump är tudelat. Det förhindrade att ytterligare en kabalmedlem skulle få tillträda ämbetet och idka affärer som vanligt, och det är en utlösare för en förändring för och av folket. Låt mig direkt säga att Donald Trump inte kommer att fullfölja 4 år som er President. Var också medvetna om att Paul Ryan aldrig kommer att bli någons President. Låt mig summera för er vad Trump i sanning representerar, för han representerar inte den Galaktiska Ljusfederationen, eller någon ljusfederation, inte heller republiken.

När jordens befolkning under så många tusentals år har levt i lögner från sina regeringars och politiska/religiösa ledares sida, så kanske det som ni tror att är sanning inte alls är det. Som en person som tillgriper lögner under sina kampanjer, så använde Trump samma metoder som andra politiker som ni har haft i hundratals år, men skillnaden var att han inte dolde sina metoder att ljuga gällande fakta och misstag som han har gjort före sin presidentkampanj. Andra politiker och ledare dolde dem och nämnde det aldrig officiellt.

Av denna orsak och många fler, benämner jag honom inte som varande av ljuset, eller mörkret. Av vad jag kan se i energierna runtomkring honom, skulle jag kalla honom ”utlösaren” för händelser som andra politiker kommer att begagna sig av, för att i dagern föra fram korruptioner, dold information och kunskap som i hög grad kommer att utveckla jordens befolkning.

Trump arbetar inte för någon, förutom för sitt eget intresse. Han gör vadsomhelst som han känner är bäst för honom, får honom att se bra ut och stå ut som en pionjär i folket ögon. Han vill bli sedd som hjälten som räddade Amerika. Han kommer att tillkännage information som blir chockerande för folket och folket kommer då att kräva en förändring och ett fullkomligt avslöjande. Kom ihåg att det alltid är bäst om folket ber om detta, än att man bara kastar fram det över dem. Trump kommer att hjälpa till att underlätta denna rörelse. Trump kommer att göra allt han kan för att säkerställa att informationen erhålls, för det får honom att se bra ut! Vi såg möjligheten att dra nytta av att Trump befinner sig i denna position. Han är perfekt för detta, för det är till hans fördel! Notera även att när Galakterna anländer till jorden, så kommer Obama senare att bli känd som den som fick nedskrivet och framförhandlat flera ömsesidiga förhandlingar och omvandlingar, på vilka de ekonomiska Välsignelserna och den Nya Republiken bildades.

Nu när Donald Trump har svurits in som USA:s President, så förändras hans roll från att vara en kritiker av Obamas regering till att bli utlösaren av de nya förändringar som Galakterna har önskat att Obama-regeringen skulle införa. Obama gjorde allt nödvändigt arbete för tillkännagivandena av de ekonomiska Välsignelserna, inklusive RV och den Nya Republiken, men det fanns inte tillräckligt med fokuserade energier för att få detta att inträffa. Nåväl, vissa handlar utifrån rädslan av att förlora sina rättigheter, andra som upptäcker dolda onda ting och avancerade teknologier som under lång tid har dolts av deras regeringar, kommer att yrka på revolutioner i USA och runtom i världen. Ovanpå allt detta håller den stora händelsen på att inledas. När den händelsen anländer, kommer miljoner människor att vakna upp till sin frihet och man kommer att få kraft att med beslutsamhet gå vidare för att fatta tag i den.

Vad gäller RV, Republiken och tillkännagivandet av Avslöjandet och NESARA och vad som sker med det:

Jag finner att så många människor, i praktiken de som kallar sig Ljusarbetare, inte helt förstår hur saker och ting fungerar inom de högre dimensionerna. Många känner att när vi förutser något, så måste det förverkligas och att detta har blivit uttalat som en ofelbar förutsägelse. Men det är inte sant. När ni får ta emot en förutsägelse av dem som befinner sig i de högre sfärerna, delar de med er det som de kan se att har blivit projicerat i energierna på livets skärm. På grund av regeln om icke-inblandning, kan Spirit inte bara stiga in och gå emot människornas fria vilja. Det som påverkar resultatet eller förändringen i energierna är enkelt, när tillräckligt många människor ändrar uppfattning, så påverkar det resultatet i varje given situation. Energin kan bli mycket stark för att något ska ske och sedan när händelsen närmar sig, kan den förändras beroende på en förändring i energierna hos alla som är involverade. Om energin är starkare för något att inträffa så sker det, om energin mattas av och något annat samlar mera energi så sker det inte. Ni förstår, det behövs många beståndsdelar för att något faktiskt ska manifesteras i er jordiska verklighet.

Huvudkraften ligger hos dem som har auktoriteten att frisläppa RV och där finns flera rörliga delar inblandade. Ofta när ett antal människor befinner sig under ett hot, så tar de ett steg tillbaka. Det är detsamma med Tillkännagivandena, för de är alla sammanbundna. Detta är vad Skaparen hade att säga gällande det.

Skaparen:

Efter att ha hanterat flexibla energier och olika varelser inom skapelser under miljontals år, är lärdomen som jag har lärt mig den, att alltid inbegripa tidsflexibilitet när jag tillämpar mina påbud. Det finns termer som jordborna använder i samband med Skaparens eller Guds arbete, att det förekommer ett ”instant mirakel” eller en ”instant prestation” eller ett ”instant manifesterande” av de slutliga resultaten, närhelst Skaparen, eller Gud, har tagit ett beslut att utföra något. Detta tänkesätt befinner sig långt ifrån sanningen. När omedelbara mirakel sker, kan det vara ett resultat av en människas långvariga stilla, undermedvetna bön till universum eller spirit. Sedan, när denna varelse verbaliserar behovet, så har svaret sedan länge erhållits i respons på den undermedvetna önskningen eller avsikten innan den verbala förfrågan läggs fram. Så ja, det finns många delar inbegripna för att få något att ske. Just nu, när energin på jorden byggs upp inför RV, visar den på energiernas skärm precis nu att RV skulle kunna, och låt mig vara tydlig, att den skulle kunna inträffa mellan den 25 januari och den 20 februari, 2017. Dessa datum är inte huggna i sten, med anledning av handlingar utifrån den fria viljan hos de involverade. Men just nu påvisar energin en stark potential. Det förekommer en fokusering på energierna, vilka börjar växa i styrka för att deras tillkännagivande ska ske mellan de givna datumen. En sak som är tydlig är att RV vid någon tidpunkt kommer att inträffa.

NESARA och Avslöjandet håller fortfarande på att förberedas för att i sinom tid bli tillkännagivet. Det kommer att ske, men återigen handlar det om hur pass redo mänskligheten är. Det kommer även att koordineras med RV så väl som andra händelser som kommer att röra upp folk till att handla för att öppet kräva att avslöjandet ska äga rum. Människorna kommer att vara så trötta på alla sina regeringar och kommer att kräva noggranna handlingar gällande öppenheten i avslöjandet och NESARA.

Som jag nämnde, förekommer även ett stort missnöje med det faktum att det föreslagna återkallandet av fria viljan inte ägde rum, och det förefaller förekomma så många tomma löften som har givits av så många varelser. Först av allt har Skaparen aldrig kallat sig själv ”Prime Creator”. Skaparen har sagt att namnet Prime Creator är något som tagits fram av människor, för att försöka göra en åtskillnad mellan Gud och Skaparen och andra varelser av hög endräkt. Skaparen sade att ’Jag kallas Skaparen, men det spelar ingen roll för mig om någon väljer att kalla mig Prime Creator i sitt eget resonemang.’

 

Varelsen Ohmnipure talade om den fria viljan:

Ohmnipure:

”Som ni fortfarande kan se i era nyheter, och runtomkring er, så gör människor vad de vill göra och vad som behagar dem, i synnerhet gällande att utföra negativt arbete eller dåliga saker.

Det är intressant att notera att datumet 14 januari 2017 var ett givet datum då ”Prime Creator” antagligen skulle upphäva fria viljan på Jorden. Det inträffade inte. I stället för att acceptera detta, fortsatte människor att ändra datumet, med hopp om att det skulle komma att ske.

Men när befolkningens vibration blir mycket hög, finns en term som tidvis används, som kallas Zero Point, som kan användas för att förklara den tanke som blir förmedlad genom idéen om att upphäva den fria viljan. När Jorden som helhet och dess befolkning uppnår en Zero Point-vibration, så kommer människorna plötsligt att vakna upp till att älska alla och människorna slutar upp med att attraheras av att tänka på, njuta av och utföra onda ting.”

Skapare, varför kallar människorna dig Prime Creator?

Skaparen:

”På olika språk som används på Jorden, är ordet synonymt med tillverkare, uppfinnare, fixare, byggare, konstruktör och så vidare. Nyligen, när ett flertal ljusarbetare insåg att när de vill tala om Skaparen av detta Universum, genom att använda den enkla termen Skaparen, så misstolkades betydelsen av Skaparen – i hjärnorna hos människor som inte var så väl bevandrade i semantik inom sitt språk eller sina kommunikationer – och sålunda kom den nya termen Prime Creator till.

Medan denna term beskriver mitt jobb, så kränker den mig inte, inte heller miss-representerar den mig. Så jag tolererar den, fastän jag skulle föredra att bli kallad Skaparen. Med tiden och genom god undervisning kommer alla komma fram till den enkla sanningen att jag är Skaparen utan andra tillägg till min titel.”

Som avslut vill jag åter en gång klargöra att det inte är någons fel, eller klander för någon för att denna händelse har blivit förutsedd, eller att den inte har ägt rum. Vänligen skyll inte på budbäraren och skyll inte på Zorra. Jag ser att det har förekommit en hel del negativa kommentarer om Zorra. Zorra är en högt utvecklad varelse och en mycket underbar kärleksfull varelse. Han är känd alltigenom hela Universum för sin visdom och sin tjänstgöring för Skaparen. En vacker dag kommer människorna att få lära känna den verkliga sanna Zorra och inte bli vilseledda av sådana negativa yttranden.

Min avsikt idag var att dela med mig till er en del av det som sker, med hopp om att det kan tillföra lite frid till er alla som läser detta meddelande.

 

I kärleksfull Service,

Jag är Porda, Papa-Kraften inom Familjen Mushaba.

 

 

Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, January 24th

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...