Moder Jord via Natalie Glasson, 4 januari 2019

 

 

Uppvaknandet av Jordens Ljus

4 januari 2019

Moder Jord

 

Uppvaknandet av Jordens Ljus av Moder Jord

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 4 januari 2019 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Kärlek och tacksamhet, uttrycker jag till er som medskapare av den verklighet vi alla upplever nu. Jag är Moder Jord/ Gaia, jag hedrar allt ni är och allt ni skapar på Jorden nu. Jag vill berätta att allt ni skapar är passande och nödvändigt, för att skapa en större bild av Skaparen. Allt har en avsikt och accelererar upplysningen eller Skaparens förverkligande. Den större bilden för Jorden är skapad av Skaparen och ni är aspekter av Skaparen, därför finns den här större bilden för Jordens verklighet inom era väsen. Ju mer ni ansluter till och fokuserar på Skaparen, desto mer kommer ni att få tillgång till den större bilden av Skaparen inom er, som kommer att vägleda er på ett lämpligt sätt. Således kommer ni, och andra på Jorden, som en kollektiv vilja att frambringa allt som är gudomligt lämpligt och nödvändigt, för varje nivå av uppstigning.

Jag, Moder Jord, inbjuder er att acceptera att allt ni skapar genom era tankar, övertygelser och handlingar i era liv, är passande för er nu och i detta skede av uppstigning. Det innebär att släppa känslor eller oro för att era tankar är för negativa eller inte tillräckligt positiva, att ni fokuserar på fel saker eller behöver förändra era övertygelser. Istället uppmanar jag er att acceptera er själva, era tankar, känslor, övertygelser och handlingar som de är nu. Acceptera att allt är passande för er verklighet och uppstigningsstadium nu, samt att ni får tillgång till omvandling och sanning från ert inre. När ni accepterar att allt ni skapar just nu är passande för er verklighet och den större bilden av Skaparen, så accepterar ni er makt som anstiftare för omvandling, förändring och sanning i er värld och i hela världen. Att acceptera er makt och förmåga att kunna skifta världen och Jordens verklighet, gör det möjligt för illusionerna att försvinna, speciellt ni som är kopplade till er förmåga som kraftfulla ledljus för Skaparen ljusa, andliga väsen och kloka uttryck.

Istället för att döma er själva och tänka på alla saker ni kunde eller borde göra bättre, bara acceptera er själva som ni är nu, utan att behöva förändras, även om ni desperat önskar någon form av förändring. Detta kan vara utmanande, men när det uppnås skapar det ett unikt skifte inom er och en djupare koppling till er sanning; det kommer en känsla av lättnad och handlingskraft. Det är från detta tillstånd av varande och existens, som ni sedan kan göra de nödvändiga förändringarna, ändra era tankar, känslor, övertygelser och handlingar lättare, utan något motstånd. Det är genom acceptansen av nuet som motståndet eller kamperna inom er försvinner, och kunskapen eller meningen av en handling kommer till ytan, så att energin befrias och ni blir befriade.

 

Uppvaknandet av Jordens Ljus

Jag, Moder Jord, ville dela denna förståelse av att acceptera allt ni är just nu, för att bemyndiga er att vara skapare av er verklighet och Jordens. Med detta bemyndigande, vill Jag, Moder Jord, ansluta till er för att skapa ett uppvaknande av ljuset på Jorden, som alla kommer att ha nytta av.

Uppvaknandet av ljus är en aktivering av kärnan i mitt, Moder Jords, väsen, som kommer att befästa alla aspekter hos mänskligheten med heliga egenskaper av Skaparen. Detta är relaterat till en återupplivning av er inre sanning och gudomlighet, och en återkoppling till Skaparen med hela ert varande och verklighet. De egenskaper som kommer att befästas inom hela mänskligheten kommer att vara kvaliteterna för acceptans av självet, ovillkorlig kärlek till er själva och en omdirigering av det mentala fokuset, fritt från illusioner, särskilt de som är kopplade till er egen styrka och er egen kunskap. Uppvaknandet av ljus från mitt, Moder Jords, väsen, kommer att stödja en djupare koppling för mänskligheten till alla dimensioner och olika aspekter av Jorden, såsom natur, djur, elementaler etc. Således kommer mänskligheten att kunna dra till sig essenserna från mitt väsen, energi och aspekter, visdom, kunskap och det stöd som finns tillgänglig, för att skapa en verklighet som stöder och uppfyller allt.

Ni har en stor roll att spela när ni väcker ljuset i min varelse, för när ni väl har kontakt med ljuset, blir ni ljusets ankare och utstrålar dess ljus, levererar och stöder allt som vaknar av ljuset till manifestering på Jorden. Det som väcks av mitt ljus är till viss del okänt, men det är gammal visdom av harmoni, medkänsla och kommunikation. Dessa heliga egenskaper behövs för att de ska kunna befästas mellan de olika civilisationerna som bor på Jorden, för att Skaparens Enighet ska gry och till fullo återupplevas. De olika civilisationerna som finns på Jorden nu lever i separation, detta är särskilt utmärkande hos mänskligheten, eftersom mänskligheten ser sig skild från naturen, djuren och liknande. När harmoni, medkänsla och kommunikation manifesterar sig mellan alla invånare, kommer en ny visdom och kunskap att manifesteras från Jorden om hur man ska leva på Jorden, hur man hjälper uppstigningen av allt och hur man samtidigt lever i enighet och sanning. Detta kommer att uppmuntra många att titta på Jorden, dess värld och allt som skapats på ett nytt sätt, från utrymmet av handlingar och möjligheter som kan uppenbaras och upplevas av alla. Således försvinner den dömande och bekymrade bilden av Jorden. Varje person och varelse kommer att frigöra sig från illusions- och tankeprocessen, som fått dem att känna sig ensamma eller otillräckliga. En ny förståelse och tankeprocess kommer att utvecklas, där varje person utnyttjar kraften av att vara ansluten, stödd och den unika aspekten av ett ljusfyllt kollektiv. Nu är det dags att inse att detta till fullo är er gudomliga rätt, och den naturliga livsformen för er på Jorden. Det betyder inte att ni alltid behöver veta vad ert ändamål på jorden är, det förändras och växlar ständigt men innebär också att känna igen sig i Skaparens sanna egenskaper, och leverera dem på sätt som är spännande och entusiastiska för er.

När ni och hela mänskligheten skapar med mig, Moder Jord, bildar vi en kraftfull styrka där allting är möjligt. Föreställ er detta för ett ögonblick.

 

Processen att väcka Moder Jords Ljus

Försätt er i ett meditativt tillstånd och medvetenhet, föreställ er att ni sitter i naturen som är frodig och grön. Runt om er finns många stora smaragder som innehar energin av min varelse, Moder Jord.

Känn att ni skapar ett nätverk av energi och ljus med de stora smaragderna, ta emot deras energi och överför den genom er varelse. Ni börjar känna er som ett med smaragderna och känner kraften byggas upp av min, Moder Jords, energi.

När smaragdernas ljus flödar genom och omkring er, framträder ett strålande vitt gyllene ljus nerifrån, detta är essensen från mitt väsen.

Fokusera på mitt vita gyllene ljus, dra upp det så att det flödar upp genom era varelser, medan ni vilar i ert hjärtchakra.

”Mitt syfte och önskan är att aktivera Jordens ljus nu, för att framkalla en återupplivning av min inre sanning och gudomlighet, och en återkoppling av Skaparen med hela mitt varande och verklighet. De egenskaper som kommer att befästas inom hela mänskligheten, kommer att vara kvaliteterna för acceptans av självständig, ovillkorlig kärlek till mig själv och en omdirigering av mental fokus fritt från illusioner, som är särskilt kopplade till egen kraft och förmåga. Uppvaknandet av ljus från Moder Jord, kommer att stödja en djupare koppling av mänskligheten till alla dimensioner och olika aspekter av Jorden, såsom natur, djur, elementaler, etc. Må jag bli ett ankare och en stråle av ljus, leverera och stödja allt som vaknar till manifestation av ljuset på Jorden.”

Ta er tid för att observera, känna eller helt enkelt fokusera på mitt vita gyllene ljus. Var medveten om hur ljuset omvandlas och expanderar, vad det flödar till och hur det påverkar er varelse. Ju mer ni fokuserar på mitt vita gyllene ljus, desto mer kommer ni att tillåta dess välsignelser, sanning och syfte att utvecklas för er.

I kärleksfull sanning och stöd,

Moder Jord

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...