Moder Jord via Pamela Kribbe, 11 april, 2023

 

Jordens hjärtcentrum genom Pamela Kribbe, 11 april 2023

Ett meddelande från Mother Earth/Gaia kanaliserat av Pamela Kribbe

tisdag 11 April 2023  (postad 12 April, 2023)

Kära vänner,

Jag är Jorden.

Jag talar till er från djupet under era fötter. Jag har också ett hjärtchakra, ett centrum, och ni kan föreställa er att detta hjärtcenter finns mitt i min fysiska kropp, planeten. Res dit i ditt sinne; gå ner i Jorden, in i mitt centrum, och skapa en energetisk, medveten förbindelse med den, för i dess kärna är mitt hjärta inte primärt materiellt, utan andligt. Precis som era hjärtan är en del av era själar, era Gudsjag, så är mitt hjärta inte bara fysiskt, det är en del av min själ. Känn mitt hjärta; känn min kärlek till livet. Jag njuter av allt i livet som knoppar, går igenom livsprocesser, växer och slutligen dör fysiskt. Livet är en storslagen dans och den dansen är elegant och vacker. I denna dans finns harmoni och logik.

Var och en av er är tänkta att dansa, även om ibland rörelserna ni gör är obekväma eller smärtsamma. Men allt som har en blockerande effekt kommer inte från utanför dig. Du har också en historia; du är äldre än detta nuvarande fysiska liv; du bär ett arv med dig. Din själ har ett djup som du fortfarande inte förstår. Så mycket förblir dolt för dig om din själs storhet och mysterium. Således kan du inte veta allt, men du kan kapitulera och överlämna dig till din själs rörelse.

Din själ vill ibland att du ska hantera negativitet som kommer både utifrån och inifrån. Den kan fortfarande finnas kvar i ditt gamla bagage, bestående av känslomässig smärta, missförstånd, förvirring, som din själ har för avsikt att lägga i förgrunden under denna livstid. Och dessa möten kan gå emot din personliga önskan om ljus och ett produktivt, trevligt och njutbart liv. Syftet med att möta negativitet kan inte förstås av den jordiska personligheten eller av sinnet, eller så verkar det, eftersom syftet är svårt att förstå på det sättet. Därför uppmanas du att öppna för en djup nivå av överlämnande för att komma överens med den negativiteten, och jag ber dig att göra detta nu. Jag uppmuntrar dig att känna den negativiteten från mitt hjärtas perspektiv, mitt centrum.

Jag ser mycket smärta och lidande i och på Jorden, men det finns en del av mig som inte påverkas av det lidandet. Det finns den här delen av mig som helt enkelt bevittnar det med en mildhet och djup acceptans som förstår att det finns en logik i allt som händer.

Utan att be dig förstå denna logik med ditt sinne, uppmuntrar jag dig att känna energin i mitt hjärtcenter. Känn att denna energi också skapar ett utrymme för lidandet och för allt som är mörkt och verkar obegripligt. Jag är mycket djupt involverad i er och jag avfärdar inte mänsklighetens lidande, inte heller djurens, växternas och stenarnas lidande. Allt som lever på Jorden är känsligt för vibrationer, för energi. Rädsla, misstro, hat, ensamhet är vibrationer som djupt påverkar mig och allt liv, ändå finns det något i mig som går utöver dessa vibrationer – Jag är er moder.

Genom att knyta an till den delen i mig som med medkänsla ser på lidande och sorg, stärker du den delen av mig – och av dig själv. Du börjar då bokstavligen kanalisera, för att bli en kanal. Ditt hjärta öppnar sig för det stora flödet av medkänsla som finns i universum. Inte bara min medkänsla, utan också många andra varelsers. Om du är en del av den medkännande strömmen, håller du kontakten med den; du vänder dig inte bort från det som finns på Jorden: ljuset och mörkret. Du försöker inte fly från det som finns här och ditt hjärta förblir öppet. Det är din djupaste, din största gåva: att vara kvar här, vara närvarande och inte döma utan göra ditt hjärta allt mer öppet och utvidgat så att du kan förstå varför människor, och varför du också, gör saker som går emot livet. Ett medvetande som kan förstå detta, och hålla fast vid denna förståelse, kan bryta ner barriärer och ta bort blockeringar enbart genom medkänsla, genom en djupt känd empati. Att göra detta gör dig stark, och gör inga misstag, kärlek är en stark kraft. Att vara öppen för negativitet, för smärta och lidande, betyder inte att du drunknar i det. Det är kärlekens kraft som gör att den kan hålla avståndet och höja sig över lidandet, men ändå berör kärlekens vingar alltid Jorden och andra människor.

Jag ber dig att bli en ängel på Jorden och jag vet att du kan vara det. Varje levande varelse på Jorden arbetar för att fullborda sin egen dans, en som är perfekt anpassad till deras unika natur, och du har din egen speciella dans. För dig finns det alltid nästa steg som passar ditt liv och som är i linje med den du är nu. Känn det för ett ögonblick. Är du villig att ta det här steget även om du inte vet vad det är som efterfrågas av dig? Är du redo att ta nästa steg för att öppna ditt hjärta och att läka den gamla smärtan? Du behöver inte veta hur det kommer att hända; du behöver inte kunna förstå djupet av din själ för att ta nästa steg. Det kommer genom tillit; att känna att det är bra att göra det. Det är vad jag ber dig, inte för att rädda världen, utan för att ta det där steget, ditt nästa steg. Det är det som passar in i rytmen och utvecklingsvägen för Jorden som helhet, med hela denna sfär av varelser. Vi gör det tillsammans. Om varje individ fullbordar sin dans, då ger den den största gåvan till helheten.

Av denna anledning är det oerhört viktigt att du känner dig själv. Inte för att stirra dig blind på vad du borde vara, eller vad du skulle vilja vara, utan på vem du faktiskt är, här och nu; på vad som händer inom dig; på de känslor du oftast upplever: den sorg du har, eller dina brinnande önskningar, visioner och vackra känslor. Om du går djupt ner i dig själv med ett öppet hjärta och ett öppet sinne, kommer du att bli medveten om dansen inom dig, som inte är en dans som du har skapat, utan en dans som din själ har skapat för dig. Då blir du mer anpassad till din dans, som inte behöver vara ”perfekt”. Du är här för att lära dig hur du anpassar dig till den, så håll det enkelt. Allt du behöver göra är att känna till signalerna i din kropp som kommer från din själ genom dina tankar och dina känslor. Genom att tyst titta på vad som sker inom dig, på dina tankar och känslor, kommer du att tränga djupare in i din kärna och upptäcka vad som ger dig mest glädje. Glädje är det enkla svaret på många frågor ni alla har. När du kämpar med en fråga, till exempel: ”Ska jag göra så eller så, eller behöver jag hålla igen?”, fråga dig istället: ”Ger det mig glädje; ökar det glädjen hos mig?”

Livets naturliga dans föds ur glädje. Tänk på en balettdansös. I slutändan är källan till hennes passion glädje.Att dansa ger henne glädje och tillfredsställelse; det uppfyller hennes själ. Men hon måste också lära sig att övervinna smärta genom att träna sina muskler och träna obekväma rörelser – träning av sin kropp. Smärtan kommer inte i konflikt med glädjen; det är något hon är villig att uthärda eftersom hon är fokuserad på sitt mål att uttrycka sig perfekt genom dansen. När du håller kontakten med glädje, ansluter du till din essens och orsaken till alla typer av bekymmer i ditt liv. Du börjar känna av om något är en del av ditt mål och är värt att göra även om det ger dig smärta. Eller om det finns saker du föredrar att undvika eftersom de inte bidrar till ditt livs syfte. Våga ställa dig själv frågan: ”Kan jag leva för glädje? Kan glädje vara min guide?”

Jag hälsar er alla från mitt hjärta, från min själ. Jag respekterar dig, oavsett din väg i livet. Jag ber dig ta min hand, så att vi kan dansa tillsammans. Det finns ett flöde i mig och dig och i allt liv som förbinder allt på Jorden. Känn det där flödet, hur öppet det är. Du är välkommen till Jorden; Jag älskar dig.

Pamela Kribbe

Engelsk översättning av Maria Baes och Frank Tehan

Svensk översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *