Saul via John Smallman, 12 mars 2022

 

Saul via John Smallman, 12 mars 2022

 

Set the intent and choose to trust Love.

av John Smallman

 

Click here to listen to an audio clip. Det finns bara En. Varje kännande medveten varelse är en oskiljaktig och evig aspekt av denna Enda. Inom den Enda finns ett oändligt stort antal individuella medvetenhetsfält som är Ett, och i ett tillstånd av Enhet med varandra, och i det tillståndet är var och en ständigt i stånd att interagera och kommunicera med alla de andra (de VÄLDIGA antalen) var för sig eller många. Så stora är dessa antal att det är bortom mänskligt förståelse, i själva verket är antalen meningslösa, de är bara en aspekt av illusionen som, liksom tiden, är till hjälp när du är i form. Det finns INGA gränser för din förmåga att ansluta, från en till en, från en till alla och från alla till en. I form skulle det orsaka kaos, i Verkligheten inträffar inte kaos, det kan inte hända.

Många av er har upptäckt att ni har parapsykiska eller kanaliserande förmågor – förmågan att kommunicera med dem i de icke-fysiska världarna – eller har vänner eller känner andra som kan göra detta. Men ni har alla den här förmågan, den är inte ovanlig eller sällsynt, det är bara så att vissa är medvetna om denna förmåga i sig och utnyttjar den, medan de flesta inte är det. Du kan utveckla den ganska lätt, som John gjorde, genom att be, när du är i din heliga inre helgedom, om hjälp och vägledning för att göra det. Då kommer någon från ditt andliga supportteam att upprätta en förbindelse med dig och hjälpa dig framåt i din uppvaknandeprocess.

När du fortsätter att gå framåt, kärleksfullt mot ditt uppvaknande, gör då valet att bli medveten om denna förmåga och utnyttja den regelbundet. Att göra det är oerhört tröstande eftersom det hjälper till att ta bort alla tvivel du kan ha om Verkligheten, Moder/Fader/Gud, Källan eller vad Kärlek är, för när du väljer att gå djupt in i dig själv och tillåta Kärleken att omfamna dig, kan du och känner du värmen och komforten av dess omfamning. Det är den allsmäktiga livskraften som stärker alla fysiska former, något som de flesta tar för givet om inte sjukdom eller skada uppmärksammar dem genom att försvaga deras fysiska former. Varpå rädsla eller panik ofta inträder och de skyndar sig att få medicinsk hjälp för sina kroppar. Detta är ganska naturligt och kan ge utmärkt kroppsläkning.

Det tar dock sällan om någonsin upp det bakomliggande ursprunget till sjukdomen eller skadan. Detta kan vara en pre-inkarnationell avsikt, arrangerad för att koordinera en förplanerad förändring av en persons mänskliga livsväg efter att ett antal viktiga lärdomar har lärts och integrerats, eller det kan vara ett försök från personens högre jag att uppmärksamma en stor och distraherande avvikelse från personens förplanerade livsväg. Hur som helst, när en sådan händelse inträffar kan det vara extremt alarmerande och föra med sig mycket lidande för den inblandade personen. I en situation som denna är förmågan att gå djupt inom sig själv till sin heliga inre fristad mest fördelaktig. Om en person inte har varit andligt medveten, eller medveten om att livets mening inte bara är dess mänskliga överlevnad, kan detta vara mycket svårt att hantera och sedan gå framåt. Därför kan det vara mycket hjälpsamt och tröstande att etablera kontakt med någon från ditt icke-fysiska supportteam, eftersom det tydligt visar för dig att du aldrig är ensam, även när det verkar vara din upplevelse. Ni är alla i en permanent och okrossbar relation med Den Enda, samtidigt som ni för det mesta är omedvetna om det på grund av den slöja eller dimma ni kollektivt valde att placera mellan er mänskliga form och ert sanna Jag. Ingen av er är någonsin separerad från er Källa, Moder/Fader/Gud, för ens det mest omätligt korta ögonblicket – separation av något slag är helt bortom gränserna för möjligheten – ni är alla alltid i Enhet eftersom det bara finns Enhet.

Den nuvarande mycket synliga planetomfattande konflikten och kaoset – på grund av krig, väder och geologiska störningar, såväl som på den ständigt närvarande politiska splittringen, religiös, etnisk och rasistisk intolerans etc. – är en tydlig indikation på att människor håller på att vakna upp till det evighetslånga bedrägeriet och korruptionen som har plågat mänskligheten. Det är inte nytt, det blir bara mycket mer synligt när det blir tydligt att MSM inte längre är en tillförlitlig källa till nyheter eftersom det har blivit en propagandamaskin för regeringar och deras rika välgörare, och delvis på grund av den förbättrade världsomspännande utbildningsnivån under de senaste århundradena, tillsammans med den allra senaste tekniska förmågan för vanliga människor att direkt kunna kommunicera med vem som helst nästan var som helst i världen.

Denna växande planetomfattande medvetenhet är en väsentlig aspekt av den kollektiva uppvaknandeprocessen, för att vara vaken är att vara medveten. Att uppstå med denna medvetenhet är den mest kraftfulla insikten att endast Kärlek kan läka era synbara skillnader. Det finns inga skillnader mellan någon av er i verkligheten, ert permanenta tillstånd av evig existens, eftersom ni alla är en familj – Guds heliga familj. Ni har bara gömt den Sanningen för er själva eller förnekat den för att spela det illusoriska spelet av att uppleva separation och sedan engagera er i de många typer av konflikter som den presenterar för er.

Rädsla, ilska, hat, förbittring, dömande och fördömande av andra – en viktig aspekt av detta separationsspel – återvänder alltid till upphovsmannen. När ni är i form kan ni uppleva enorm smärta och lidande, och det är mycket svårt för er att acceptera att det är overkligt eller illusoriskt, när ni kan se och känna det med era fysiska kroppar, som kanåterställas till fullständig hälsa om ni vill tillåta Kärlek fullt ut i era liv. De av er som blir alltmer medvetna om er verkligt gudomliga natur blir också medvetna om att detta är något som ni alltid har känt till i djupet av era väsen. Ändå, medan ni fortfarande är i form, gör era egon sitt yttersta för att övertyga er om att ”form” är er enda natur, och uppmuntrar ständigt er rädsla och det åtföljande kravet att skydda era kroppar från fara, skada och död hela tiden.

Så jag skulle starkt vilja bekräfta för dig ännu en gång att du är Kärlek. Och, som du väl vet, är Kärlek Allt som Är.

Som människor har ni lärt er att stänga den ute, att misstro den, eftersom er faktiska erfarenhet, även om den är overklig, är att era kroppar behöver fysiskt skydd för att hålla dem fria från smärta och lidande och för att säkerställa deras överlevnad. Det förefaller klart för era rationella mänskliga sinnen, styrda av era egon, att Kärlek ensam inte kan tillhandahålla det. Men om ni bestämmer avsikten och väljer att lita på Kärlek, och sedan alltid interagerar med andra med kärleksfull avsikt, kommer ni att upptäcka att era mänskliga liv kommer att flyta mycket mer fritt och smidigt. Det är när ni bortser från er sanna natur och lever ett liv där rädsla vägleder och styr er, som ni regelbundet, eller kanske till och med kontinuerligt, introducerar ångest, smärta och lidande i era liv och i andras liv.

Du är Kärlek, så var Kärlek. Göm dig inte från Verkligheten av detta, för att göra det leder till känslor av ovärdighet, otillräcklighet och inkompetens. Du beter dig sedan eller agerar som om dessa känslor var giltiga, vilket bekräftar för dig tron att, precis som du är, du är oacceptabel för Gud, och därför vägrar du inse att Kärlek är den du verkligen är. Om detta är eller har varit ett problem för dig, gör en poäng av att fullt ut acceptera varje kärleksfullt komplement som du erbjuds, och på så sätt hjälpa dig att gå in i ett tillstånd av giltig och kärleksfull självacceptans. Det är det perfekta tillståndet i vilket Gud skapade dig och som du aldrig har lämnat.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...