Moder Jord via Pamela Kribbe, 18 november 2022

 

 

Moder Jord via Pamela Kribbe

18 november 2022

 

Jag är Moder Jord. Jag är så glad att vara här idag. Jag är den ande som bebor er planet, som genomsyrar hela naturen, inkluderande er kropp och er. Vänligen bli medvetna om min energi, Jordens energi i er egen kropp, och vet att er kropp har en naturlig rytm och visdom.

Om ni vill få svar på era livsfrågor, var då vänligen medvetna om att ni inte kan få dem utan att ansluta till er kropp.

Så slappna nu av er kropp. Bli medveten om era händer, era fötter, hur ni andas, och var medvetna om att er kropp lagrar många minnen, även om ni inte är medvetna om att det sker.

Ju mer avslappnad ni är, desto mer kan dessa dolda känslor komma till ytan där de kan uttryckas. Oftast håller ert tänkande dessa känslor dolda bakom låsta dörrar, och från mitt perspektiv, naturens perspektiv, är ni alldeles för mycket inne i era huvuden, och det är inte naturligt att vara det.

Bara föreställ er att er medvetenhet sjunker ner genom er haka och strupe, in i ert bröst, mycket mjukt, som en mild bris. Säg ”hej” till er kropp, och gå med er medvetenhet in i er buk och genom era lår, era knän, era fötter.

Kom ihåg att ni är en del av naturen, en varelse av Jorden, och att det går ett flöde av liv genom er, som inte kan kontrolleras av sinnet. Detta naturliga flöde av liv, till vilket er kropp är så intonad, är i samstämmighet med er själ. Själen och kroppen är goda vänner; det är ofta sinnet och dömandet som stör den relationen.

Jag inbjuder er att utforska frågan om arbete och överflöd från nivån av er kropp och själ.

Föreställ er att ni går på en vacker plats i naturen. Era fötter är bara och ni är medvetna om Jorden under era fötter. Ni känner solskenet på er hud, och hör naturens ljud. Ni känner att ni inte måste bevisa något, att ni verkligen kan slappna av och fokusera på Solens ljus.

Känn att det finns inre dimension i Solen, precis som det finns en inre dimension i Jorden. Och känn solskenet i ert hjärta; det väcker upp er och påminner er om det överflöd som är närvarande i ert eget hjärta.

Kom ihåg hur det känns att vara glädjefylld, bekymmerslös och lekfull. Det liknar hur naturen känner: djuren, växterna, blommorna. De känner inte till den tunga energin av bekymmer, inte heller den splittrande energin av dömande. De är mycket närvarande i nuet och detta är en viktig del av överflödet: att vara bekymmerslös, glädjefylld och utan oro.

Kom vänligen ihåg att sant överflöd är en inre kvalitet, inte något utanför er. Ni kan ha alla pengar i världen och många materiella saker, men om ni fortfarande är en fånge i ert sinne och bekymrar er mycket, kommer ni inte att njuta av er rikedom. Verkligt överflöd finns inombords, och ni kan ge det till er själva nu.

Det första ni ska göra är att inte begränsa er i era egna drömmar. Fråga er själva på ett bekymmerslöst sätt: ”Vad skänker mig mest glädje i livet? Vad får mig att känna upphetsning, lycka, likt ett barn?” Låt den energin av glädje gå genom er kropp, och vet att detta är ert sanna syfte i livet: att hitta denna energi av glädje.

Detta är vad överflöd handlar om. Ni kan endast hitta denna glädje, och låta er få den, om ni verkligen tror på er själva. ”Jag tillåts ha denna glädje, att få känna på det här sättet.” Kan ni uppfatta hur långt borta denna förställning ligger från ert vanliga tänkande?

Det gör mig ledsen att se hur många av er som känner att ni egentligen inte är tillräckligt bra, att ni måste arbeta så hårt och försöka ert bästa för att vara värdiga.

Se på er själva och försök inom er finna rösten som säger: ”Var god, arbeta hårt, uträtta något”. Vänligen vet att detta inte är naturens röst, och inte er själs röst. Det är samhällets röst med dess traditioner.

Detta är orsaken till att det ofta är svårt att hitta arbete som är i resonans med er. Att göra det ber er att bryta er bort från samhället och många av dess regler. Samhället kommer att säga till er: ”Ni får inte göra det där; ni får inte vara som barn igen; ni måste växa upp; ni får inte vara drömmare.” Känner ni hur sorgligt detta är och hur det går mot naturens rytm?

Så jag ber er ändra denna attityd och föra in en ny energi i samhället genom att vara annorlunda och genom att lyssna till ert hjärtas röst.

Ni kan göra detta i ert dagliga liv genom att inte hela tiden fråga: ”Vad förväntar sig samhället av mig och vad vill andra ha av mig?”, utan genom att vända på era frågor och fråga er själva: ”Vad är det jag vill; vad skänker mig verkligen glädje?”

Vid en första anblick kanske ni tänker: ”Detta är själviskt! Hur ska jag kunna fokusera bara på mig och vad jag tycker om?!” Men när ni säger detta visar det att ni inte förstår sanningen i det jag ber er göra.

Sanningen är att om ni lyssnar till ert hjärtas glädje, kommer ni att välsigna andra människor med er glädje; och ni blir en förebild för andra. De kan bli rädda när de ser någon som vågar bryta sig fri och som går sin egen väg, men till slut är det allas uppdrag att hitta sitt eget hjärtas röst.

Så lita på er kropps språk och era känslor; lita på glädjens röst.

Tack för er närvaro.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...