Ärkeängeln Gabriel Via Shanta Gabriel, 21 november 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 21 november 2022
Från Rädsla till Extas
https://tinyurl.com/2nwj7k85
Frigörandet av rädsla är ett litet pris att betala för extasen av fullständig sammansmältning med det Gudomliga.
När ni har kommit till en punkt där ni ska bestämma er, vill ni göra det rätta. Ni vet att det ni beslutar kommer att fortsätta och ni är oroliga och till och med rädda för ”vad händer om.” Det enda sättet ni verkligen kan fatta beslut på som bäst tjänar er nu och i framtiden, är att få lugn och frid inom er själva. Och det innebär att vara i harmoni med ert Högre Jag.
Det är från denna plats ni kommer att fatta beslut som är för det allra bästa för alla berörda. När ni tar med rädsla i er beslutsprocess, begränsar det er genom att förhindra det Gudomliga Sinnets fulla expansivitet från att arbeta i ert medvetna sinne. Det är den här sammansmältningen med Gud som gör att ni kan känna er fria, hela och tillräckligt öppna för att ta emot det som är rätt och sant för ert liv vid denna tid.
Hur svårt det än kan verka är det mycket viktigt att ni lär er att släppa rädslan som begränsar ert tänkande och era handlingar. Dit er uppmärksamhet går, flödar energin. När ni fokuserar på rädsla, problem och ”vad händer om” i ert framtida liv, förstärker denna fokuserade energin ert rädslotillstånd. Det blir ännu kraftfullare och till och kan med ta över er värld – om ni tillåter det att göra så. Lägg istället er energi på skapandet av det där underbara tillståndet som kommer att tjäna er bäst.
Det första steget i att göra detta är att andas djupt och veta i ert hjärta att ni har blivit gudomligt vägledda i det ögonblicket, och i varje ögonblick av ert liv. Bön är också till hjälp med att justera er inställning och öppna upp er själva för sanningen.
Ni kan också säga: ”Jag överlämnar mig till Gud, och jag låter det Gudomliga Sinnet arbeta i alla mina beslut.” Även om ni fortfarande har känslan av rädsla i magen, kommer denna enkla handling att be om befrielse, att föra in er på vägen till rätt handling och tankar, som kommer att öppna er för ert högsta goda. Ändå tar det en liten stund för den fysiska kroppen att hinna med de mentala processerna, så det är viktigt att ge er själva tillräckligt med tid att komma till en punkt av avslappning och expansion, innan ni faktiskt fattar era beslut.
Praktisera:
Ta flera avslappnande, balanserade andetag! När ni är i detta fridfulla ögonblick, låt er utandning sjunka tungt som en sten, ner under era fötter och djupt ner i jorden. Detta kommer att ta energin från er hjärna och ge er större klarhet.
När ni andas in, se er själva expandera med Guds rena ljus. Se hur det rensar er hjärna och stillar ert hjärta när ni knyter an med er gudomliga natur. Ersätt nu de oroliga tankarna, som genomsyrar ert världsliga medvetande, med bilder av vad ni verkligen vill ha i ert personliga och professionella liv – bilder av strålande hälsa, harmoni i relationer, rikligt kassaflöde och frid i ert eget hjärta. Låt dessa bilder av ert större goda genomsyra ert väsen. Tacka sedan för att ni tog emot dem i era liv.
Eftersom ni har tränats i att vara rädda och oroliga, även om det inte är produktivt, krävs det övning för att släppa rädslan och smälta samman med er sanna gudomliga natur. Änglarna är här för att hjälpa er att göra det här, medan de omsluter er i vingar av rent ljus och vägleder er till ett fridfullt liv.
Så be och ni kommer att bli hörda. Tillåt er själva att vara öppna för den Gudomliga Godheten inom allt, och var mottagliga för all den skönhet som finns inom och runt omkring er, så att det goda kan börja manifestera sig och verka i hela er värld. Om Universums generositet är vad ni vill ha i ert liv, är allt ni behöver göra att släppa den rädsla som begränsar er och låta Guds nåd arbeta för er. Trots allt:
Frigörandet av rädsla är ett litet pris att betala för glädjen att till fullo smälta samman med det Gudomliga.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...