Moder Jord via Pamela Kribbe, 23 januari, 2019

Moder Jord via Pamela Kribbe

23 januari 2019

Ta emot den Nya Jorden inom Er Själva

Kära vänner,

Jag är Moder Jords röst. Jag välkomnar er alla från mitt hjärta. Känn min levande närvaro mitt bland er; jag är här med er alla. Jag är bokstavligen närvarande i er kropps celler. Jag flödar i varje liten cell: i ert blod, era organ, er lemmar – jag finns i allting. Jag delar mitt medvetande med ert och delar detta liv med er.

Öppna er själva för mig och upplev min helande kraft – och ta er god tid med det. Låt min kraft flöda från marken under era fötter upp genom er varelse. Föreställ er porlet från en bäck och låt det rena vattnet flöda genom er, det bringar vederkvickelse och förnyelse till er varelse.

Känn min energi flöda upp genom era fötter, era vrister och era underben. Vet att ni hålls uppe av mig; vet att jag tar hand om er. Jag känner rytmerna och takten i naturen, och jag lever efter dessa naturliga rytmer, inte efter dem som skapats av människor i enlighet med klocktid. Jag känner tiden och rytmerna som föds fram inifrån.

Innan jag säger något om denna nya era, och ankomsten av den nya Jorden, ber jag er först ta emot min kärlek. Att ni tillåter mig komma djupare och djupare in i er, med varje andetag. Att ni låter min energi flöda genom era ben upp till er midja, så att ni känner att ni kan vila och släppa taget.

Att ni kan slappna av djupt, likt ett barn som ännu inte fullt ut lever efter klockan och samhällets normer. I början av hans eller hennes liv är en baby mer ett barn av Jorden; det rör sig med naturligt humör och naturliga känslor, med rytmen av dag och natt, av lek och vila.

Låt min energi flöda in i ert hjärta, sedan fylla ert bröst, era skuldror och armar med den där milda energin av naturlighet, av rytm och avslappning. Låt sedan den energin flöda upp i ert stackars huvud – så fullt och överbelastat. Ni tänker så mycket, och tänkande sätter press på er som naturlig varelse, som en organism som är förbunden med Jorden.

Känn hur era tankar är som elektriska strömmar i ert huvud, hur detta oavbrutna mentala kärnande drar samman er medvetenhet, i så motto att det förbrukar så mycket av ert medvetande. Att tänka, oroa sig, resonera; att vilja tänka på framtiden; planerandet, försörjandet, styrandet. Dessa strömmar i ert huvud drivs ofta av rädsla: en känsla av hot som säger er att saker kommer att gå fel om ni inte hela tiden anstränger er för att kontrollera allt.

Föreställ er nu min energi, Moder Jords milda energi, markens, djurens och växternas naturliga rytm. Föreställ er hur denna energi stiger upp i ert huvud, er krona, och frambringar vila där. Låt överskottet av tankar rinna bort från er och inse att ni inte är den del av er som ofta identifieras med överdrivet tänkande.

Om ni vill veta vem ni verkligen är, gå då – bokstavligen – med er uppmärksamhet och medvetenhet till ert hjärta och känn utrymmet där. I ert hjärta lever en önskan för mer lätthet, mer flöde, mer underkastelse. Men samtidigt har ni blivit fast i rädslans klor, vilket är motorn bakom de många tankarna i ert huvud.

Så det finns två strömningar i er: de malande tankarna som skapas av rädsla för framtiden, av rädsla för dem omkring er och för okända faror; och samtidigt finns det ett underbart flöde från ert hjärta och en önskan att vara i nuet och att underkasta er livet. Var här nu, med er medvetenhet, och känn tystnaden.

Ert hjärta är redo för det nya. Det finns en djup önskan i hela er varelse att ta nästa steg, att släppa rädslan som tyranniserar er. Detta är den nya Jordens kallelse. Det är min kallelse, då jag också har denna önskan. Jag vill också känna mer frid och harmoni.

Jag är själv i processen av att utvecklas fullt ut, vilket betyder att också jag lär och växer av allt jag upplever genom livet på mig: djur-, växt- och mineralrikena, och mänskligheten. Jag lever och lär genom er och jag känner ett tryck, en rörelse mot ett större och mer allt-inkluderande medvetande – det är ostoppbart.

Jag är på väg att förändras och känner att ni vill följa med mig, därför att tiden är kommen för förändring. Det har varit mycket smärta, mycket lidande på Jorden; en djup kamp för mänskligheten, speciellt med sig själv. Rädsla och själv-dömande har djupt påverkat er inombords. Det är som om ni inte längre vet hur ni ska leva; naturligheten är borta. Ni måste söka mycket djupt inom er själva för att hitta era mest spontana impulser, er djupaste inspiration, därför att ni lärt er att leva i periferin, de yttre kanterna av den ni är.

Detta är något verkligt sorgligt, och jag ser det som den största smärtan i människor: de har lärt sig att ignorera sina unika, oinlärda impulser. De är inte längre sanna mot det som lever djupt inom dem, i deras ursprungliga varelse, vilket har en unik lyskraft för alla, för alla är olika.

Det tillhör mitt inre uppdrag att kombinera många livsformer på denna planet på ett harmoniskt sätt. Mitt högsta ideal är att varje varelse, på sitt eget sätt, kan låta sitt ljus skina, och sedan att alla dessa unika former av ljus buntas ihop till en vacker helhet, en juvel med många färger. Den Nya Jordens löfte är att alla reser sig till sin egen potential och att alla är exakt rätt, precis på sitt eget sätt. Detta är det nödvändiga steget för att göra helheten mer komplett.

Det är min djupaste inspiration att uppfylla det löftet, vilket är varför jag säger till er att tro på den ni är, att gå tillbaka till ert eget center. Ni vill detta från ert hjärta och vill inget annat. Dock finns det också röster från det gamla, från rädslan, som får er att göra motstånd. Röster som säger er att det inte borde vara så här, att det inte är avsikten; att ni måste passa in; att ni inte ska vara annorlunda.

Känn denna rädslans röst ett ögonblick, energin som vill hålla er tillbaka och borta från ert strålande själv. Analysera inte den impulsen från ert huvud, utan känn på den från det tysta utrymmet i ert hjärta. Försök inte analysera var rösten kommer ifrån, utan känn ett ögonblick insidan på den tonens energi och vad den gör med er.

Rädsla är ofta många känslors ursprung, som behovet av kontroll eller makt, av kamp, att vara olycklig eller känslig så att ni aldrig kan slappna av. Rädsla är nästan alltid grund-känslan i alla andra känslor. Försök att se på den med mildhet, som ett flöde som existerar och som fastställt denna Jord med alla dess livsformer.

Titta på rädslan, ni kanske ser en färg omkring den, eller känner en vibration som utgår från det flödet av rädsla. Genom att medvetet observera den, lösgör ni er från den, ni reser er över den. Ni kan också känna själva rädslan i er kropp då den tar tag i er, i era muskler, i ert hjärta, i er mage eller buk. Emellertid, när ni medvetet observerar den, är det någonting som omvandlar den. Ni säger: ”jag ser dig, rädsla, men jag följer inte med dig”. Rädsla kan bara bli permanent om den matas, till exempel av era tankar.

När ni ser på rädsla med ett öppet hjärta, utan att vilja ingripa, matar ni inte längre er rädsla. Den kommer fortfarande att välla upp som en gammal vana som inte dör omedelbart; rädslan är fortfarande närvarande, gång på gång. Dock, när ni känner igen denna energi och inte följer den, klingar den gradvis av och besitter er mindre och mindre.

Detta är det verkliga arbetet som väntar er, den disciplin som krävs av er. Inte disciplinen av hårt arbete eller anpassning, utan av stark medvetenhet, att förbli alert när rädslan slår till, att bli större än rädslan, en dragning närmare ert hjärta i stället för huvudet. Kom tillbaka till tystnaden i ert hjärta.

Jag ber er nu att ansluta till er inspiration, ert inre ljus, det unika inom er som ni kom för att bringa till Jorden, för ni vet att det kommer att skänka er glädje om ni uttrycker det i denna jordliga värld. Känn kraften i det ljuset som omger er, det ljuset som kommer direkt från er själ.

Medan den Jordliga energin, den helande kraften från Jorden kommer nerifrån, uppåt, upplever ni nu ett flöde från Himlarna, ovanifrån, neråt. Det är er själs ljus. Men om ni inte känner något, bara stå kvar i tystnaden; det spelar ingen roll om ni inte känner det tydligt.

Att vara närvarande i ert hjärta på ett öppet sätt är nyckeln: sedan kommer det förändring. Själen kommer till er och kan göra sig känd på många sätt. För en del personer blir det genom meditation, medan det för andra blir genom utövning av en konstform eller genom att göra något de tycker om. Flödet kommer till er därför att det tillhör er; ni behöver inte skapa det. Det finns redan där och dansar runt er.

Föreställ er nu att flödet kommer till er och ni tar emot det på det sätt det nu presenterar sig för er. Om ni tycker om att visualisera, kan ni föreställa er att ert inre barn kommer till er, denna gång strålande med en vacker gåva som symboliserar ert inre ljus. Låt Himlens och Jordens strömmar blandas inom er. Er själ är artigt inbjuden att vara här, att flytta in i alla celler i er kropp så att det blir en dans mellan mitt medvetande, Jorden, och ert, er själ.

När ert medvetande flödar igenom till den fysiska världen, berör den allting: människorna runt er, likväl som de levande varelser som inte kan tala och kommunicera på en medveten nivå, men ändå känner allting. När er själs ljus strömmar genom er, för ni en ängels vibration hit och ni välsignar livet omkring er.

Som mänsklig varelse har ni en dyrbar medvetenhet inom er. Mer än några andra varelser på Jorden har ni en fri vilja, ett fritt medvetande som kan välja. Det är kraften i det medvetandet – när det är i balans – som berör alla levande varelser på Jorden, inspirerar dem och triggar en acceleration av deras tillväxt.

Vet att ni inte bara behöver mig, utan att jag också behöver er, att ert medvetande inspirerar mig. Det är genom vårt samarbete som den nya Jorden föds. Jag inbjuder och välkomnar er; jag skapar glädje inom oss.

Tack så väldigt mycket

© Pamela Kribbe

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...