”Ett utbyte av Medvetande” av Trädens Andar via Natalie Glasson,18 januari, 2019

”Ett utbyte av Medvetande” av Trädens Andar

via Natalie Glasson

den 18 januari, 2019

Med välsignelser från det gudomliga, vi andar som omfattar träden på Jorden hälsar till er. Det är en ära för oss som en grupp och samling varelser, att personligen få kommunicera med er. Vi önskar dela med er av vår kärlek och frid, för att stötta er i era personliga och kollektiva uppstigningsuppdrag på Jorden. I egenskap av Träd-Andar är vår energi såväl förbunden till Skaparens heliga vibrationer, som jordade djupt inom Moder Jords jordvibrationer. Vi vistas både på de fysiska och de andliga planen, vilket gör det möjligt för oss att få tillgång till den större bilden gällande vad som pågår på Jorden och inom Skaparens Universum. Fastän ett endaste fysiskt träd ofta ger rum till en ande, så kan det härbärgera många; vi är alla sammanbundna som om vi hade ett gemensamt band, vilket innebär att samtliga träd är sammanlänkade med varandra. Detta nätverk av energi och ljus låter oss existera såsom ett Träd-Medvetande i Andeform, som en källa för aktiv vibration och ett medvetande, vi är en energikropp av enhet, fastän vi förefaller vara enskilda. Vi står i ständig kommunikation genom vårt nätverk, som är essensen för vår existens på Jorden. När ni tar kontakt med ett enskilt träd, så tar ni kontakt med hela vår grupp, vårt medvetande och källan för allt som vi är och allting som är Skaparen.

Vår största Gåva till Mänskligheten

Vi, Trädens Andar, existerar på Jorden av flera anledningar, vi har många gåvor att dela med oss av till världen och vi har specifika roller i att stötta Moder Jord, samt att upprätthålla stabilitet inom Jordens energimässiga vibration. Men vår största gåva som vi önskar dela med mänskligheten är en påminnelse om vår unika enhet med allt som är Skaparen, såväl som med Jordens alla aspekter, inklusive mänskligheten. Er unika enhet är en naturlig del av er varelse, den är också er relation med er själv och Skaparens alla manifestationer. Enhet är nyckeln till att få existera i frid, kärlek och sanning med uppfyllande, om ni så bor på Jorden eller de inre planen. Enhet är också en aspekt av Skaparen och er, vilken har blivit bortglömd och till och med kan kännas främmande och besynnerlig att ens kontemplera.

Vi, Trädens Andar, nämnde att vi är individer som förkroppsligar ett fysiskt träd och ändå är vi förenade med alla andra Träd-Andar, vilka samtidigt skapar en källa för vårt renaste ljus och medvetande, vilket vi kan tillgodogöra oss och som är vår sanning. I vissa civilisationer på Jorden har mänskligheten kunnat få tillgång till denna, samt har existerat på samma sätt. Kan ni föreställa er att ni är de ni är just nu, en själ som existerar inuti en fysisk kropp. Er själ, ert medvetande och er uppmärksamhet är sammanlänkade med varje annan själ som är förkroppsligad på Jorden, så sammanbundna att ni kan få tillgång till visdom, healing, styrka, kärlek, sanning och så mycket mer, från den förenade energin hos samtliga själar på Jorden. Denna förenade energi blir som ett kraftverk och en grund som driver er framåt. Ni är ett uttryck för vilken aspekt av denna källa ni än önskar vara. Ni är aldrig ensam och ni känner er bekant med alla varelser, om ni så tidigare fysiskt har kommunicerat eller inte. Ni uppmärksammar också alla andra varelser i deras högsta manifesteringar av sig själva. Märker ni att detta redan är er sanning? Den behöver bara förverkligas och fullt ut upplevas. Vår målsättning är att stötta er och hela mänskligheten i att inse och uppleva er unika enhet, den kraft som den innehåller och de skiften som den skapar för er varseblivning och upplevelse av Jorden.

När ni börjar inse er unika enhet med mänskligheten och en stor del av mänskligheten gör detsamma, så kommer detta att lösa upp och heala många frågor som förorsakar lidande och smärta på Jorden. Sålunda kommer mänskligheten att engagera sig i handlingar av fred och omvårdnad för att framkalla övergångar på Jorden, vilka många önskar och håller nära i sina hjärtan.

När mänskligheten väl börjar minnas sin unika naturliga förmåga av förenande och enhet, så kommer de att upptäcka att de kan uppleva enhet med alla varelser och Skaparens samtliga aspekter, från naturriket till djurriket, de inre planen till Skaparens källa. När ni väl behärskar och uppmärksammar er naturliga förmåga av enhet och enighet med mänskligheten, öppnas en enhet och enighet med allting som utgör Skaparen, till och med Skaparens kärna, helt och hållet för er att utforska. Sålunda förblir ni som en själ inkarnerad i en fysisk kropp medan ni är förenad med Skaparens kärlek, aktiva energi och rena medvetande; allting finns tillgängligt för er.

Vår gåva till er är att vi, Trädens Andar, inbjuder er till att komma och sätta er ner hos oss, låt oss integrera er in till vårt förenade medvetande, för att ni ska få veta hur det känns att vara ett med en av Skaparens aspekter.

 1. Till att börja med, hitta ett fysiskt träd som du trivs med, säg till trädet: ’Hälsningar, jag känner mig vägledd till att arbeta tillsammans med dig. Jag skulle vilja be dig vägleda mig till att ta kontakt med den enhet och enighet som du upplever med alla Träd-Andar, så att jag ska få känna av sensationen och känslan, samt aktivera detsamma inom mig. Är du villig att arbeta med mig och vägleda mig?’

Vänta på en reaktion, som kan komma till dig som en vision, en tanke, känslor eller en inre vetskap. Ifall responsen är behaglig, gå då in i trädets energifält och sätt dig eller ställ dig där, vilket som passar bäst.

 1. Ta lite tid för att ta djupa andetag och ta kontakt med dig själv, fokusera på att utstråla din själs sanning och ljus till hela din gestalt och ditt aurafält. Sänd ut energi från hjärtat ner till Moder Jord för att förankra och jorda din gestalt och låt Moder Jord stötta dig.
 2. Sänd ren kärlek och acceptans från ditt hjärtchakra till trädet som du närvarar med. Du kan föreställa dig att din energi strömmar direkt till trädets stam, strömmar upp längs dess rötter och in till dess hela varelse eller att den går in genom de yttersta grenarna för att strömma ner till stammen och rötterna.
 3. När du väl har föreställt dig detta, var medveten om att Trädets Ande kommer att göra detsamma genom att sända sin energi till din gestalt. Låt dig själv fyllas med Träd-Andens ljus och kärlek.
 4. Lägg din uppmärksamhet på ditt hjärtchakra; du omges av Träd-Andens ljus. Föreställ dig, förnim eller uppmärksamma att du existerar inom Träd-Andens energi i dess kärna. Börja känna att en enhet och en sammansmältning tillsammans med Trädets Ande äger rum inom dig.
 5. Uttala inombords: ’Vänligen visa mig nu din förbindelse och enhet med samtliga Träd-Andar, samt den ljuskälla och den Källa du ansluter dig till. Tack så mycket.’
 6. Bara ta djupa andetag och observera: Trädets Ande kommer att visa dig sin enhet med samtliga Träd-Andar på ett sätt som tjänar och inspirerar dig.

När du känner att processen är klar, be Moder Jord och dina guider jorda dig tillbaka till Jorden, din kropp och din verklighet.

Utbytet av Medvetande

Hågkomsten om enhet är vår ständiga gåva till mänskligheten; men vi vill dela med oss av en annan gåva och en process av andligt uppvaknande som passar för detta steg inom uppstigningen på Jorden. Vi vill bjuda in er till att dela av ert medvetande med oss, så att vi ska kunna gynnas av er andliga utveckling och ni kan gynnas av vår visdom och vårt uppstigningsmedvetande. Ni får behålla er visdom och era uppstigningsvibrationer, vilket även vi gör, de kommer inte att gå förlorade, de fungerar som en boost av medvetenhet, förståelse, healing och tillväxt. Det blir som om vi entusiasmerar och aktiverar varandra, vi får ta emot det som nu behövs för att stötta ytterligare uppstigande, uppvaknande och transformerande. Man kan utöva och uppleva denna process ofta, den fungerar som ett avancemang för er uppstigning.

 1. Till att börja med, hitta ett fysiskt träd som du trivs med, säg till trädet: ’Hälsningar, jag känner mig vägledd till att arbeta tillsammans med dig. Jag skulle vilja be dig skapa ett utbyte av medvetande tillsammans med mig för att stötta vår uppstigning och andliga utveckling. Är du villig och är det lämpligt att vi arbetar tillsammans?’

Invänta en respons vilken kan komma till dig som en vision, en tanke, som ord, känslor eller en inre vetskap. Ifall responsen känns bra, gå in i trädets energifält och sätt dig eller ställ dig där du känner att det passar bäst.

 1. Ta dig tid att ta djupa andetag och ta kontakt inuti din varelse, fokusera på att sända ut din själs sanning och ljus till din hela varelse och ditt hela aurafält. Sänd energi från hjärtat ner till Moder Jord för att förankra och jorda din varelse och låt Moder Jord stötta dig.
 2. Sänd ren kärlek och acceptans från ditt hjärtchakra till det träd som du närvarar hos. Du kan föreställa dig att din energi strömmar direkt till trädstammen, strömmar upp längs dess rötter och in till dess hela varelse eller att den kommer in genom de yttersta grenarna för att strömma ner till stammen och rötterna.
 3. När du väl har föreställt dig detta, var medveten om att Trädets Ande kommer att göra detsamma genom att sända sin energi in till din gestalt. Låt dig själv fyllas med Träd-Andens ljus och kärlek.
 4. Lägg din uppmärksamhet på ditt hjärtchakra, du är omgiven av Träd-Andens ljus samt ditt eget själsljus. Föreställ dig, förnim eller uppmärksamma att du existerar i enhet och fullständig harmoni tillsammans med Trädets Ande.
 5. ’Jag ger dig i gåva allt som Jag Är, jag delar med mig till dig av min renaste energi, mitt medvetande, min visdom, kärlek och vibration som om jag delade modellbeskrivningen av min andliga evolution till dig samt till alla Träd-Andar. Må detta brukas endast i service för Skaparen. Jag bjuder in dig att nu också göra detsamma, jag är redo och villig att få ta emot. Tack så mycket.’
 6. När du känner att processen är klar, be Moder Jord och dina guider jorda dig tillbaka in i Jorden, till din kropp och din verklighet.

Vi älskar er,

 

Trädens Andar

 

Channeled through Natalie Glasson – 18th January 2019 – Original Source: Sacred School of OmNa

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

You may also like...