Moder Maria via Fran Zepeda, 28 maj

Moder Maria:

”Vi Andas Tillsammans i Ren Kärleks Essens”

Mottagen den 28 maj, 2015

Kanal: Fran Zepeda

Hallå där ni vackra KÄRLEKS Varelser, som ni är. Jag kommer till er med den underbara KÄRLEKS ESSENSEN som ni ALLA ÄR – Fullbordade och Hela i ert Varande av Kärlek… I er härliga Kärleks Essens, er Innersta Kärna av er Kärlek. Ni andas, ni pulserar och utstrålar Kärlek med allting som ni är. Begrunda detta medan ni tonar in er till ert lugna, stilla Hjärtas Centrum. Allt ni är, är Kärlek och det är allt som ni också är gjorda av. Ni är hela och fullkomliga i denna Sanning. Många av er känner av detta och håller på att upptäcka det. Det håller på att ta över er Verklighet. Det känns enkelt men samtidigt mycket tydligt. Ni har tillåtit er Kärleks Essens att komma fram och låter den nu vara i förgrunden, centralt i ert liv. Den är härligheten av att VARA som ni alla har strävat efter. Den är härligheten från många livstider av stretande för att lära känna och att fånga er Verkliga Innersta Kärna. Ni har kommit fram. Ändå tvivlar ni fortfarande på det.

När ni börjar diskutera medvetenheten om att NI ÄR KÄRLEK i hela sin härlighet, börjar ni minnas ert ursprung: Den pulserande början av Kärlekspartiklar som skapade Källan, mäktig och fundamental och oändlig. Ni håller på att upptäcka er Sanna Gudomlighet när ni med era tankar återvänder till era rötter, de som är av Kärlek och Renhet. Andas med mig nu, som om ni vore den härliga Källans innersta natur, den härliga början till er Själ, den stilla medvetenheten om ert Sanna Själv. Ni är fullkomliga och hela endast när ni accepterar denna Kärleks Essens som ni är.

Så enkelt är det. Ändå är det så att ju mer ni vaknar upp till detta, desto mer tenderar ni att bli distraherade av allt som inte är Kärlek. Det är dags att hålla fast vid denna vetskap och att ständigt hålla den tätt intill ert hjärta och i ert medvetande. Andas med mig nu och känn KÄRLEKEN.

Ja, jag har kommit till er många gånger genom denna kanal och andra, för att förena mig med er och klargöra för er om den härliga Kärleks Essensen som ni består av. Den sjunker mycket djupare in i er om ni går till er kärna och känner av den i varje cell, varje ben, varje molekyl, varje atom och varje utrymme däremellan. Som underbara bubblor av Kärlek som bildas inom er, med varje andetag av er medvetenhet som ni tar – att NI ÄR KÄRLEK.

Känn att den pressas ut och utsöndras från era porer, ut från era insikter, ut ur ert medvetande. Känn Friden i den, känn den härliga Glädjen i den, känn den härliga vetskapen att ni är en vandrande, talande varelse av Kärlek.

Er värld blir skenbart reducerad till detta när ni accepterar det här, men i verkligheten utvidgar den sig för att omfatta Allt-Som-Är. Det skenbart ringa undret i den är i verkligheten en stor explosiv vidsträckt SANNING. Ni håller på att glida över till denna nya Verklighet ju mer ni drar er tillbaka från de skenbara distraktionerna i världen och bekymren utanför. För när ni drar er inåt och samlar er kärlek för er själv och andra, omvandlar ni världen enligt ert eget önskemål.

Det kan verka omöjligt, med hänseende till allting i världen som ni uppfattar den. Men den enkla metoden att ”flytta” den in till ert hjärta och att bygga upp er kärlek för er själva och för andra kommer att stråla ut och beröra allt i en stilla, men ändå avsiktlig och stadig förvandling.

Ni känner till detta, kära ni, men jag lämnar över denna information till er en gång till så att ni skall kunna uppleva den mer fullkomligt och djupare och veta att ni genom att ni förenar er med ert inre Själv och känner av den Villkorslösa Kärlek som Källan består av, så förvandlar ni allting inom er och utanför er. Så enkelt är det, men att helt och hållet leva ut det är inte så enkelt. Och därför kära ni, ber jag er att nu Andas med mig, i Kärlek, in och ut, så att luften ni andas in är Kärleken från Källan och luften ni andas ut är Kärleken från Källan, så att ni är Ett och samma med Källan.

När vi tillsammans andas in och ut, är vi Kärlek, av Källan, av den Oändliga Skapelsen, av Glädje, Överflöd och Renhet och vi ökar ständigt i intensitet och Enhet med alla som gör detsamma.

Namaste.

Vi Andas Tillsammans i Ren Kärleks Essens,

Moder Maria

Copyright  ©2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com

www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...