Judas Iskariot

Judas Iskariot

Fredag 16 januari 2015

Kanal Ann Dahlberg

 

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Den nya tiden har börjat på Jorden. Det är inte märkbart för alla än men vi ser det tydligt här uppifrån. Förändringens vindar blåser på med allt större hastighet. Det är dags att hålla i hatten eller kanske hellre låta den blåsa iväg. Det är dags för nya hattar nu som passar bättre i den här tiden.

 

Låt hjärtat bestämma takten och ta det i den takt som du känner dig mogen för. Med det menar jag att du inte ska forcera dig själv. Det går tillräckligt fort ändå. Kroppen behöver sin tid att vänja sig vid de nya energierna. De är starka nu och det kan ta viss tid att vänja sig vid de nya vibrationerna. Denna högre frekvens kan vara lite påfrestande för kroppen till att börja med.

 

Kroppen behöver vänja sig vid den högre vibrationen. Innan vibrationen har nått ut till alla kroppens celler kan det kännas lite besvärligt både fysiskt och psykiskt. Det går över kära ni och om ni har tålamod och uthärdar detta, så kommer mycket glädje att fylla er kropp i stället. Då kommer ni att förstå och känna att det var väl värt mödan.

 

Se den nya tiden an, kära Jordbor det är nu allt ert arbete ska bära frukt. Tro på er själva och gör det ni känner för. Allt som känns rätt nu är rätt. Var inte rädda för att pröva något nytt, det är det som den här tiden är till för. Det nya står för dörren och det gäller både inom och utom er. Det gamla blåser bort och det nya blåser in. Det var därför ni skulle släppa den gamla hatten och ta på er en ny. Därmed inte sagt att alla måste börja på något nytt. Det är den pockande känslan som man ska följa. En del av er kanske passar bäst där ni är just nu. Det är kanske mest inombords som förvandlingen sker.

 

Var lyhörda, var i hjärtat och låt det ske som ska ske. Var inte rädda, vi är med er och hjälper er om det skulle kännas för svårt. Be om hjälp, vi finns där och försöker ändra så att stegen ska bli lättare att ta. Då viljan finns går det alltid att hitta lösningar. Er vilja alltså, vill ni gå framåt då kommer ni att gå framåt i er utveckling mot medvetenhet. Vår vilja är förståss att hjälpa er dit. Er Faders vilja är att det är dags att komma hem. Han står med vidöppna armar för att ta emot Er. Han har gett oss tydliga tecken på hur vi ska hjälpa er dit.

 

Var och en av er har många ”guider” runt sig för det är en viktig tid för er alla nu. Alla får den bästa hjälp som de kan få. Känn och förstå att ni kan vara trygga med alla de andeväsen som kretsar runt omkring er och hjälper till på olika sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Alla steg ni tar nu är viktiga steg. Alla tankar ni tänker nu är viktiga tankar. Försök att låta egot sova lite längre stunder nu så går utvecklingen lite smidigare. Kom tillbaka till nuet så ofta ni kan, så lurar ni egot att befinna sig där också emellanåt. På det viset integrerar ni er själva med er själva. Det är ju er själva ni ska bli. Tillbaka till ursprunget så att säga med mycket mer erfarenhet i bagaget. Erfarenhet som ni kan använda för att hjälpa andra i liknande situationer.

 

Ni har skrivit historia kära vänner. Det finns mycket berättat om er. Berättelser som kan ge insiktsfulla lärdomar för andra mer oerfarna. Det är då ni själva kan tjäna som guider och ledare.

 

 

Var i nuet och låt hjärtat visa vägen.

 

 

Med så mycket kärlek   Judas

 

 

 

You may also like...