Moder Maria och Maria Magdalena via Natalie Glasson, 22 maj 2020

Moder Maria och Maria Magdalena via Natalie Glasson

22 maj 2020

Diskussion om Stödjande Steg för att Upplösa Rädsla och Sjukdom

Moder Maria: Det är med vibrationen av den 9:e Ljusstrålen jag hälsar er idag. Jag för fram de briljanta färgerna och vibrationerna av ett blått och grönt ljus fokuserat på själens integration och utforskning, så väl som sammanförandet av himlarna och Jorden, ljus med materia. Vänligen låt mig duscha er i det blå och gröna ljuset så det sugs in i hela er varelse. Då verkligheten av det blå och gröna ljuset av den 9:e Ljusstrålen omger er, låt er själva andas in de helande vibrationerna, visdomen och de omvandlande skiften denna aspekt av Skaparen främjar.

Själens integration med alla aspekter av era fysiska, känslomässiga och mentala kroppar är nödvändig i alla perioder av uppstigning och är i detta stadie vital. Det är viktigt och behövligt för er att ha tillit till gudomligheten, sanningen och de heliga förmågorna hos er själ som överför och förkroppsligar alla aspekter av ert varande och er verklighet på Jorden. Inte för att förstå de mystiska och heliga individuella förmågorna hos er, utan mer för att förstå de grundläggande verktyg och förmågor er själ för fram och förstärker i er varelse, vilka kan erkännas vara desamma i alla varelser. Det här är en tid för mänskligheten att förenas i en djup förståelse och tillit till sina andliga och naturliga förmågor att ändra och skifta omständigheter på Jorden och personliga verkligheter. Trossystemen på Jorden, som skapats av mänskligheten och som helt upptar och styr vardagslivet på Jorden nu, måste helt och hållet raderas ut, med nya övertygelser framfödda från varje persons själ skapade och förankrade som det nya medvetandet hos mänskligheten.

Maria Magdalena: När ni är rädda väljer ni att inte öppna dörren framför er, den kan öppnas för att låta er omfamna de nya högre vibrationerna av kärlek och sanning, speciellt i er verklighet på Jorden. En dörr framför er blir bara en blockering eller ett hinder när ni tror att ni inte har förmåga eller styrka att öppna den. Jag vill dela med er, påminna er och bemyndiga er tillit och ert mod då jag säger er att ni har styrkan att öppna dörren och uppleva Skaparens kraftfulla kärleksfulla sanning. Ni är rädda när ni väljer att inte öppna dörren. Skaparen vill inte att ni ska lida av någon form av påhäng eller uppleva rädsla eller sjukdom. Skaparen vill att ni upplöser alla former av påhäng av rädsla och sjukdom och att ni inser er makt att gå genom er uppstigning skapande bara kärleksfulla positiva saliga upplevelser för er själva. Att anknyta till eller lösgöra er ifrån skapelsen och uppleva rädsla och sjukdom är nu ert val. Ni gör detta val genom era tankeprocesser och vad ni väljer att tro på.

Tror ni att rädsla begränsar er, får er energi och kraft att sönderfalla, sålunda orsakande er att bli hjälplösa? Tror ni att rädsla är för er att acceptera och uppleva i er verklighet? Tror ni att sjukdom är er gudomliga rättighet eller är oundviklig när bevis på sjukdom finns i er verklighet eller runtom på Jorden? De riktiga frågorna ställda till er nu, som har störst kraft och påverkan på era liv är:

Är ni redo att bortse från det som verkar vara bevis på sjukdom och skapande av rädsla på Jorden, då ni känner er egen styrka och vet att ni kan välja den verklighet ni vill uppleva?

Är ni redo att skapa en värld bortom rädsla och sjukdom, även om ni blir bombarderade med bevis som säger annat?

Moder Maria: Det är dags att ni accepterar er makt och inser att vad som än händer på Jorden så kan ni välja om ni vill uppleva det och hur ni vill uppleva det. Med spridningen av sjukdom på Jorden, har ni valet att besluta om ni ska bli infekterade med sjukdom eller inte. Med skrämmande situationer som uppstår hos andra så kan ni välja huruvida ni ska ta åt er och utstråla rädsla eller inte. Om ni väljer att ta åt er rädsla, då kommer ni att dra åt er upplevelser som orsakar er rädsla i livet. Ert liv väljer ni själva, ingen annan människa kan bestämma eller diktera ert liv för er.

Det är dags att acceptera denna sanning och börja leva på ett sätt som expanderar, förstorar och förkroppsligar samma sanning inom er varelse. Ni kan välja att säga ”Nej” till upplevelser av rädsla och sjukdom och ”Ja” till upplevelser av kärlek, frid och fortsatt hälsa. Ert liv ligger nu i era övertygelser om vardagliga saker och er hängivenhet att odla det ni önskar uppleva. Det spelar ingen roll vad någon annan delar eller upplever, ni är skaparen av er egen verklighet och ni har det konstanta stödet från de inre planen, guiderna, änglarna, uppstigna mästare och gudinne-varelser.

Maria Magdalena: Jag vill dela några tekniker för att stötta er att komma in i en verklighet där ni skapar de alternativ och upplevelser ni önskar er.

Jag vill råda er att först lyssna på er verklighet, de meddelanden och övertygelser ni har, och de meddelanden och övertygelser ni fått av andra, av media, och av till synes faktiska bevis. Välj med medvetenhet vilka ni vill acceptera och vilka ni vill avfärda. Till exempel, om ni hör att sjukdom sprider sig över världen, välj att sända kärlek till alla som upplever sjukdom medan ni väljer att affirmera och göra till er sanning att ni är fria från sjukdom, alltid friska och fyllda av vitalitet. Vet med stor säkerhet att den enkla övertygelsen alltid tillförsäkrar er hälsa och välmående.

Ett annat exempel kan vara om något sker i er verklighet eller i världen som skapar rädsla inom er och andra, säg då ”Nej” till rädsla, välj att frigöra och släppa rädslan vetande att när ni gör det så av-energiserar ni den inom er och inom andra. Skapa sedan en känsla av kärlek och trygghet inom er varelse, tänk tankar av kärlek och trygghet, affirmerande er själva den verklighet ni väljer att uppleva.

Kom ihåg att ni är Skapare av er verklighet; ni har gudomlig rätt att välja vad ni vill uppleva; det är viktigare än någonsin. Om varje människa och själ på Jorden skulle inse att de har makt att välja vad de vill skapa, då skulle all sjukdom, rädsla, fattigdom, och alla andra skadliga energier bli maktlösa och icke-existerande.

En övertygelse är i resonans och i linje med en energi. När ni tror på kärlek, trygghet och hälsa, oavsett vilka bevis som delas för att motsäga er, är ni i linje med och blir kärlek, trygghet och hälsa.

Moder Maria: Kalla på kärlek, ljus, frid och vitalitet till er varelse, låt dessa energier skölja över och genom er varelse, fantiserande, kännande, bekräftande deras färger, vibrationer och positiva påverkan på er varelse. Tro på kärlek, ljus, frid och vitalitet. Se, känn och bekräfta att hela er varelse hela tiden utstrålar dessa fyra energier från varje aspekt av ert varande.

Kalla på den 9:e Ljusstrålen att slå samman den högre energin, aspekter och medvetandet hos er själ med er fysiska kropp och aura-fält, så att ni blir positivt påverkade av er själ, att ni får tillgång till er själs vägledning och intuition. Er själ är inte i resonans eller i linje med rädsla eller sjukdom, för den kommer att agera som ett beskydd och ett vägledande ljus i er verklighet och ert varande.

Maria Magdalena: Låt kärleken i ert hjärta och er själ vara svaret på alla situationer, övertygelser och upplevelser. Kärlek är svaret, resultatet och den eviga upplevelsen för er om ni väljer den och ägnar er åt att odla den verkligheten åt er själva. Ni kan bara skapa den åt er själva, ändå kommer er hängivenhet att påverka alla själar och varelser på Jorden därför att de kommer att lägga sig i linje med vibrationen ni utstrålar: vibrationen av kärlek. Kärlek är som en magnet, alla attraheras att vara i linje med den, vara i resonans med den och kärlek är smittsam! Den är också uppfyllande för er och fungerar som det starkaste beskydd och är en kraftfull skapare av sanning och gudomligt välmående i er verklighet, sålunda i allas verkligheter. Låt er kärlek lysa starkt i varje ögonblick av er dag och be era guider och Skaparen att förstärka och höja den kärlek ni delar och upplever.

Moder Maria: Ta er tid att välja den verklighet ni vill uppleva, lägg energi i era val genom affirmationer, visualiseringar och genom att be om ljus-bemyndigande av era val från era guider och ängla-varelser. Det största skifte som måste ske är förståelsen att ni har makten att välja vad ni vill uppleva, ingen person, grupp eller regering kan diktera era val och upplevelser, ändå kan ni leva fridfullt tillsammans med vilken energi eller förening som helst.

Vänligen, var medvetna om att vi talar om att göra val framför allt inom ert sinne, detta antyder inte nödvändigtvis att något måste göras eller visas. Detta är ett fridfullt skifte inom er vilket ingen annan behöver känna till. Det är en tid när ni lösgör er från det allmänna medvetandet om verkligheten, stilla i ert sinne väljer era tankar, vetande att de kommer att manifestera i er verklighet. Det är också viktigt att inse att alla former av manipulation som ni kanske skapar, bara kommer att förankra er djupare in i att bli manipulerad av andra. När ni fokuserar på kärlek, ljus, frid och hälsa i era liv, vetande att de helt enkelt kommer att manifestera orsakande förbättring och uppfyllnad av er och allas verklighet, då kommer ni att stötta expansionen av kärlek på Jorden och inom alla.

Låt våra ord inspirera ett mjukt skifte i ert sinne, skapande lycka i ert varande och i er verklighet. Detta mjuka skifte uppmuntrar frågan med stor medkänsla, ”Vad väljer jag att göra verkligt i min verklighet?” Svaret är fyllt i överflöd med medkänsla, kärlek och sanning som är bortom egot, önskemål, desperation och behov.

Med sann kärlek, välsignelser och inspiration.

Moder Maria och Maria Magdalena

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...