Änglarna i Gaias Livmoder via Galaxygirl den 20 maj, 2020

Änglarna i Gaias Livmoder

via Galaxygirl

den 20 maj, 2020

Hej kära Mänsklighet! Ni som håller på att uppstiga, vi kan se er utifrån vår moders livmoder. Vi övervakar hennes frekvenser. Hon uppstiger i rätt snabb takt. Många verklighetsnivåer existerar redan. Vi ser att flera tidslinjer håller på att krympa till ett dis. Vi ser att dimman lättar för mänskligheten i och med att en ny dag gryr.

Vi är Änglarna i Moderns Livmoder. Vi gör förberedelser för att hon ska föda. Vi ser att ringen av eld helt och hållet har utvidgat sig. Vi ser detta som en nödvändig omstrukturering för Gaias transformation. För hennes chakran snurrar nu så snabbt, kära ni, vilket även era chakran gör. Vi ser att ett stort utbyte sker mellan dimensioner och verkligheter. Vi ser ett stort flöde i kommande förändringar. Likt en moder som inte kan hålla tillbaka den slutliga framstöten, så kan er planetariska Moder Gaia inte längre hålla tillbaka. Detta är den gravida pausen före den slutliga sammandragningen. Vi är tjänarinnorna för de energi- och vibrationsmässiga förändringarna. Denna har tidigare inte talat med oss, men vi försäkrar er om att vi i detta nu spelar en aktiv roll.

Vi är Änglarna i Moderns Livmoder. Elden kyls ner av de djupa vattnen. Unionen mellan det gudomliga maskulina och det gudomliga feminina finns till hands. (Jag kan se undervattensvulkaner som bildas inne i den djupa livmodern i underhavsbäddarna. Jag kan se att det ångar utifrån detta uttryck för förening.)

Vi är Änglarna i Moderns Livmoder. Vi kan se mänsklighetens lägre chakran som håller de resterande tillstymmelserna av sorg och smärta, av trauma som ständigt och upprepat har hållits vid liv under eoner av cykler av återfödelse. Vi ser att det vist nog är dags att släppa taget om smärtan och förlusterna, alla förlorade barn, från mänsklighetens lägre chakran, så att ett ändlöst mottagande av alla goda ting oavbrutet kan börja strömma in till era fält. Modern är fylld av glädje, havande! Det borde även ni vara, mänskliga barn, mänskliga ljuskrigare. Vi ser mänsklighetens storslagna höjning från homo sapiens till homo spiritus. Vi ser att detta sker i en nära framtid. För vi är änglarna i Gaias inre livmoder, på de fördolda platser där alla cellminnen av smärta och kärlek, av återfödelse och hoppfull förväntan finns. Naturligtvis består ni av samma substanser som Gaia och därmed når hennes befrielse, hennes välsignelser med kärlek till er.

Vi omger ringen av eld i er planetariska moders livmoder. Vi tänder elden. Vi lyser upp koderna. Vi bjuder in er, åh ni alla som har tagit skada på vägen, som fortsätter att troget lysa med ert ljus, otröttligt, med stor kärlek och syfte och uppfyllande glädje. Ni är vår glädje. Ni har hållit ljuset så att vårt arbete såsom barnmorskor är balanserat. Vi kan se omedelbara energiförändringar i ringen av eld. Energimässigt kommer detta att bli nyckeln för skiftet. För när förlustens mörker släpps genom de lägre planetariska chakrana, så lyser ljuset med sin fulla glans av förändringarnas fräschör.

Vi sträcker ut våra händer, våra vingar, till er. Med er tillåtelse omger vi er, vingspets mot vingspets. Vi tänder upp era chakran med förändringarnas fräschör, vi avlägsnar all lagrad smärta av våldtäkter eller incest eller förlorade småbarn eller förlossningar som har gått fel. Nu fyller vi dessa minnen med ljus. Det finns ytterligare mer ljus i Gaias livmoder. Vi har utvidgat det ytterligare. Detta ljus sänder vi till mänsklighetens hjärtan och livmödrar, vi fyller upp dem med hopp och löftet om alla goda ting som är på väg. Vi kan se balans. Vi kan se ett gudomligt förenande av flammor som har återförenats i saliga förväntningar, vilka helt och hållet har gått i uppfyllelse.

Vi är Änglarna i Gaias Livmoder. Vi talar sällan för vi balanserar energierna med vårt ljus, vår kärlek och våra avsikter. Vi omger ert fält med hopp, med extrem glädje av återfödelsens fräschör. För ni blir alla pånyttfödda. Ni befinner er alla i processen av den stora transformationen. I och med att Gaias livmoder föder fram Nova Gaia, så kommer även ni att bli fullständigt förändrade och transformerade. Ni kommer att energimässigt kunna se klart, för dimman drar sig tillbaka/har dragit sig tillbaka. Ert hjärta/sinne utvidgas i snabb takt. Ert solar plexus där de gamla energierna lagrades, är fyllt av ytterligare ljus av självkänsla och djup inre frid. Vi sträcker nu ut detta ljus till basen i er kärna där de sexuella energierna blandas och snurrar. Vi sänder ut vår flamma av syfte, av balans, till de fördolda gömmorna inom er där trauman tidigare vistades, där finns nu enbart ljus. Det finns ingen skam. Gudomligheten hos det helade maskulina och det återställda feminina kommer återigen att uppstå. Vi ser att paradiset föds såsom en underbar trädgård i hjärtana och livmödrarna och de fördolda platserna hos människorna på Nova Gaia. Vi ser frid. Vi sänder djup frid till era sexuella organ och fyller dem med healing, balans och trygghet. I och med att de djupa vattnen genomträngs av vulkanerna så råder där total frid.

Vi är Änglarna i Gaias Livmoder. Vi förstår att det här kanske är ett mer ångande meddelande än man vanligtvis får ta emot. Men skapelsen förökar sig. Sådan är vägen för balans och den ständiga längtan efter kärlek i en kropp som oavbrutet utvidgas. Skaparen är passionerad. Ni kan se detta överallt omkring er, när djuren, varelser av alla former och storlekar parar sig, när de förökar sin art, så vidarebefordrar de med en kärleksfull avsikt sitt eget genetiska bidrag. Skäms inte. Era kroppar är sådana gåvor, kära ni.

Vi är Änglarna i Gaias Livmoder. Vi erbjuder er vårt stöd av balans i återfödelsens sexuella energier. Vi fyller era livmödrar, era sinnen, era hjärtan med ljus från änglarnas oktav. Våra ögon fylls med tårar. Vi har så länge sett fram emot detta ögonblick av planetarisk återfödelse. Känn vår välsignelse av healing och vänligen, håll er fridfulla. Vänligen var medvetna om att ni är oerhört älskade och synnerligen trygga. Ni är tillräckligt trygga att få ert sakrala chakra återställt och i linje med Gaias. Ni kommer att stiga upp som En. Vi omger er med vårt ljus och vår kärlek. Känn helheten i denna energiöverföring och håll er fridfulla. Kalla på er tvilling och dra denna energi av balans till er och omfamna den andra delen av er som ni söker efter. När ni gör så kommer ni alltid att känna er förenade med er tvilling över tid och rum, eller över dimensionsklyftorna, för balansen av djup inre healing har uppnåtts. Vilken glädjefylld tid för mänskligheten!

Vi är Änglarna i Gaias Livmoder. Ni är en så viktig del av denna kosmiska dans av förnyelse och pånyttfödelse. Tack så mycket. Vi ser er, vi ärar er. Se tillsammans med oss, när vi betraktar den planetariska kroppsliga födelsen för Nova Gaia. Frid. Ni är omåttligt älskade.

 

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...