Moder Maria via Ann Dahlberg, 28 augusti, 2019

Moder Maria

28 augusti 2019

Kanal Ann Dahlbeerg

 

Jag är Moder Maria som hälsar till Er idag. Jag vill ge er all min kärlek, all min styrka och hoppfullhetens röst. Det är många som tvivlar, många som är sorgsna och som har svårt för att se ljuset i det mörker som de befinner sig i. Men det finns alltid en tunnel i mörkret, en tunnel som leder till ljuset som bor i ert hjärta.

Kära människor på Jorden, ni vandrar mellan mörker och ljus fast endast ljuset är varaktigt. Håll er till ljuset, kära barn på Jorden, så går ni på beständighetens väg. Den väg som leder er till det himmelrike som ni längtar efter. Var trogna mot er själva och överös er själva med så mycket kärlek som ni bara kan. Det är i denna kärlek som ni upptäcker ljuset och kan se sanningen. Sanningen om er själva och den värld ni lever i.

Världen håller på att utvecklas från en ful ankunge till en bländande vit svan. Utvecklingen sker genom er kära barn på Jorden. Ni finner hela tiden nya lösningar för alla de problem som ni ställs inför. Följ er inre vägledning så kommer allt att bli bra. Var de förebilder som ni kom ner för att vara. Var och en av er hade en liten uppgift med sig ner. Varje människa bidrar med något så att utvecklingen hela tiden drivs på i rätt riktning. Er inre kompass anger riktningen för ert nästa steg. Det är viktigt att lyssna inåt och följa den intuition som du har där. Det är då livet kommer att formas mer efter dina önskningar. Din vilja finns redan inskrivet i Universum och den följs till punkt och pricka. Motståndet du möter i livet är motståndet från dig själv. Du trampade på fel väg helt enkelt, det var inte den väg som du hade valt. Du har valt att utvecklas framåt och uppåt inte nedåt och bakåt. Se dina misstag som rättelser för det som du själv har valt. Vad skulle du vilja välja i stället? Vad var det du ville utveckla? Var det något speciellt som du ville lära dig, eller var det helt enkelt något annat du skulle göra. Det kan ju vara så att du valt att komma ner för att öka förståelsen för något som du själv har erfarit. Det kanske var något som du ville att människorna skulle få upp ögonen för, så att förbättringar kunde göras inom detta område.

Det finns tusen och åter tusen små saker som ni kan göra för att öka medvetenheten på Jorden. Ni är alla del av denna medvetenhet. Sakta men säkert så höjer ni er medvetenhet och blir ett med Universum. Ni är då tillbaka i paradiset igen. Ett nytt paradis av glädje och skönhet. Det är dit ni styr kosan nu och det är det som är ert mål.

Känn in den nya tidens energier och låt glädjen och kärleken fylla era hjärtan. Det är glädjens och kärlekens energier som strålar mot Jorden idag. Följ med flödet kära barn, våga följa din inre röst som uppmanar dig att följa den väg som du har valt. Våga ta in kärleken i ditt liv, kärleken som dränker all rädsla och visar på ditt sanna själv.

Jag är Moder Maria och jag vandrar med Er under dessa dagar för att skänka mera ljus och kärlek till Jorden och allt som lever med den.

Jag älskar Er och Jorden så mycket

Moder Maria

 

Du gillar kanske också...