Moder Maria via Elaine DeGiorgio, 30:e april 2017

Moder Maria via Elaine DeGiorgio, 30:e april 2017

 

 

Jag befann mig i den Heliga JAG ÄR-närvaron, ansluten till mitt Högre Själv, min Huvudguide Heru, mitt Andliga Team av Guider, och var hedrad med närvaron av Moder Maria, som förmedlade detta budskap tidigare idag:

Jag Moder Maria, har kommit hit för att ge välsignelse till er alla, och skina det strålande ljuset till alla förkroppsligade på Gaia nu.

Välsignade Varelser, Jag talar nu till er alla om er Gudomliga Plan. Den Gudomliga Planen för Jordens Planet och den Gudomliga Planen för er … Låt mig börja med er plan.

Den här planen är verkligen ritningen över er nuvarande livstid, men också till stor del ritningen för hela er sejour i universums materia. Innan ni anländer till ert nästa förkroppsligande, kommer ni att ha flera möten med era andliga lärare, då ni kommer att ta fram en mycket specifik gudomlig plan, för vad ni vill uppnå i er nästa livstid. Jag säger nu, är att innan ni kom hit i ert nuvarande förkroppsligande, träffade ni era andliga lärare och skapade en mycket detaljerad plan över vad ni ville lära er, vad ni ville uppleva, och vilka delar av er tidigare karma som behövde övervinnas under denna livstid. Mina älskade, den största glädje ni kan uppleva, är att förstå att ni uppfyller er gudomliga plan, att varje aspekt av ert liv stämmer överens med planen. Det blir verkligen det överflödande livet.

Vi vill påstå, att när de Medvetna Ni kom in i den fysiska kroppens täta energi, är det nästan oundvikligt att inte glömma er gudomliga plan. Även de mest andligt medvetna människorna, glömmer det mesta av sina gudomliga planer, även om många människor har en stark intuitiv känsla av vad de vill göra i livet. Därför måste ni som andliga sökare förvänta er, att ni måste anstränga er för att återansluta till er gudomliga plan.

Varför är det viktigt att återansluta till din gudomliga plan? Ja, förutom målet att uppnå större sinnesro och en djup känsla av mening, kommer det också att ge er väldigt specifika anvisningar för er nuvarande livstid. Ni kan till och med se tillbaka på ert liv och märka att ni har haft vissa obehagliga upplevelser, eller gjort vissa saker som kan verka som misstag i livet. Men när ni återkopplar till er gudomliga plan, kommer ni sannolikt att upptäcka att det var något ni var tvungna att göra. Anledningen till det kan vara att ni behövde lära er något, eller så kan det bero på att ni försökt hjälpa andra människor att lära sig något, eller att ni hade kvar karma från tidigare liv, som gjorde att ni behövde få denna erfarenhet.

Så älskade ni, misströsta inte. Många saker ska läras under er vistelse på Jorden, och när ni lär er och växer, slår ni ut som blommor.

Nu är det dags att ansluta till era hjärtan och övervinna de dualistiska sätten, som inte är rättvisa. Nu är det dags att komma in i enighet. För dualiteten är väldigt stark på Jorden nu, det är det vi kallar medvetandet av antikrist och det skapar stor separation, en illusion.

När ni skiftar och integrerar er, höjer era vibrationer er till det nya paradigmet av Kristusmedvetenhet, den Kosmiska Medvetenheten av Kärlek och Medkänsla.

Genom att göra så, skiftar ni de Karmiska Banden, som har hållit er fast i det här livet och i tidigare liv, och då de nu visar sig – så healas de. Och när ni får denna healing så befrias ni, ni släpps fria.

Den Gudomliga Planen finns för att ert liv ska utvecklas och växa, få näring och vara till stor hjälp … för er själva och för mänskligheten.

Mänskligheten har behov av Kärlek, Ljus och Healing. Det förekommer mycket konflikter, mycket krig, mycket hat och många har dukat under av bristerna på er jord, och vi arbetar med många just nu så att de kan skifta, och healas för tillfrisknande.

Vi ber er nu att se djupt in i era hjärtan, för det är där ni hittar kärleken och de svar ni söker. Det börjar med er själva. Älska er själva, för det är när ni älskar er själva ni kan återspegla kärleken till andra. När ni skiner med ert ljus och er kärlek, får ni trefaldigt tillbaka.

När ni skiner ut ljuset och kärleken, får Mänskligheten det tredubbla.

Så det är dags att stiga in i kärleken, för medkänslan för freden för ödmjukheten, och finnas till hjälp…

Välsignelser, JAG ÄR Moder Maria och jag talar genom Elaine idag.

Kanal: Elaine DeGiorgio

 

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...