Moder Maria via Jahn J Kassl, 21:e november 2017

Moder Maria via Jahn J Kassl, 21:e november 2017

 

Att veta att ljusstyrkorna kommer till mänsklighetens räddning i kritiska situationer är en sak; En helt annan sak är att ge upp det personliga ansvaret för att få en välmående Jord i framtiden, bara för att ni vet det. Och det är vad detta meddelande handlar om.

Jag omfamnar er med min kärlek, jag är MÄSTARE MARIA.

 

Älskade människor,

Ägna hela er uppmärksamhet åt ert eget liv. Ge er egen styrka och kraft den betydelse den nu förtjänar. Lita på gudomlig inspiration, himmelsk hjälp och Guds skydd. Men svik inte genom att frånta er ert eget ansvar. Det är ett problem nu.

För många ljuskrigare har fråntagit sig det egna ansvaret, och längtar bara efter sin uppstigning. De väntar på dagen D, och många är inte kapabla till mycket mer längre.

Väntan är tröttsamt, paralyserande, förslöande och demoraliserande. Sluta med det, nu när var och en av er är så viktiga.

Varken himlen eller era ljussyskon, kan eller kommer att ta på sig det som bara ni själva kan utföra! Ingen kan utföra ert bidrag till uppstigningen åt er, och ingen kan rädda er från tillståndet av väntan, utom ni själva – genom er självmedvetenhet.

De som säger: ”Saker och ting kommer att förändras snart, det finns inget kvar att göra!”, gör ett stort misstag och ger inte sin inkarnation rättvisa.

Vägen man måste gå, innebär att göra insatser dag efter dag; och detta definieras på följande två sätt:

  • att kraftfullt manifestera sin egen gudomliga verklighet, och
  • att modigt leva inom sina egna uppdrag.

Sluta vänta på uppstigningen!

Det är den rätta attityden och den moraliska kompassen för de kommande dagarna. Jag säger er:

Denna väntan på uppstigning måste upphöra nu! Ljuskrigarna kan inte längre fortsätta sova – i en sömn som baseras på specifika förväntningar angående uppstigningen. Ingen kan stiga upp som inte är villig att ta ett personligt ansvar, i sina liv på denna jord.

Tankarna om att rymdskepp ska komma och hämta er och ta er till den femte dimensionen – lika mycket som det är fascinerande – så är det felaktigt. Sanningen är den, att rymdskeppen finns för vissa nödlägen, och sanningen är den att de bara används om vissa varelser inte har något annat sätt av att kunna ta sig från matrisen.

Uppstigningens är av en sådan natur, att varje individ måste bli herre över sin egen uppstigning; och hemligheten är att uppstigningen sker genom att fullt ut acceptera det här livet, här och nu.

Att leva ”här och nu” betyder att göra det som behöver göras, och aldrig vänta på morgondagen, dagen efter eller dagen D.

Glöm tiden – agera! Glöm Framtiden – var nu! Glöm det som morgondagen kan medföra – lev nu!

Ett ny syn på uppstigningen behövs, eftersom mänskligheten klänger sig fast vid en modernt esoterisk förklarande modell kring detta ämne, och kollektivt går vilse.

De som berättar om rymdskepp och ljusvarelser som ska lösa alla jordiska ärenden åt er, bär vittnesbörd från en falsk gud och kommer – den dag som utan tvekan kommer – att möta skaparen oförställd.

Ha avsikten att vända all er energi inåt, tills ni förstår vad Uppstigning betyder, och vilken roll det är meningen att ni ska ha i den.

Sluta vänta på uppstigningen, agera och lev som självbestämmande gudar i mänskliga kroppar, som är väl medvetna om sitt ursprung och kraft i varje givet ögonblick.

Detta är ett meddelande för de kommande mästarna.

Jag är MÄSTARE MARIA.

 

»Källa – Kanal: Jahn J Kassl

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...