Montague Keen via Veronica Keen, 12 november, 2017

Montague Keen, 12 november 2017  

Via Veronica Keen

Den andliga världen gör allt som står i deras makt för att ge er information, som förhindrar att ni faller i de fällor som har lagts ut för er av Zionisterna/Kabalen. Deras planer gjordes upp när ni fortfarande var under deras kontroll. De tog aldrig med i beräkningen möjligheten att ni skulle vakna upp och bli medvetna om deras planer. Mr Putin har många gånger försökt att varna er för de fällor, som ni sömngångaraktigt håller på att falla ner i.

 Era regeringar tar dagligen instruktioner från den dolda makt som har kontroll. Era förhoppningar höjs varje gång en ny ledare träder fram. Fråga er själva varför de så snabbt faller in i ledet och gör detsamma som deras föregångare. Endast de som har den övergripande kontrollen tar beslut. Det är en hopplös situation. Det här kommer att fortsätta tills ni hittar er röst, och vägrar att fortsätta nerför den politiska vägen mot katastrof för den mänskliga rasen. Dessa fakta måste tas på allvar om mänskligheten ska överleva. För att hjälpa er att inse vad det är ni står inför, tar jag återigen hjälp av citat från Tell the Truth and Shame the Devil, av Gerard Menuhin.  

Sidan 155: Det finns inga engelska, franska, tyska eller amerikanska judar, utan bara judar som bor i England, Frankrike, Tyskland och Amerika. (Mina kära vänner: Gilad Atzmons bok ”The Wandering WHO”, en studie av Judisk Identitet och Politik. Utgiven av Zero Böcker, Winchester 2011).

Den engelska, franska eller amerikanska etc. judiska patriotismen är bara en mask som de tar på sig för att behaga landets befolkning. (Den Judiska Världen, 8 december 1911.)

Judarnas verkliga identitet är som näringsidkare, framförallt som finansiärer. (Karl Marx, Deutsh Fran Zosishe, februari 1844. Philipp Reclam, juninumret, Leipzig 1919 sid. 50)

Sidan 156: Från födseln är de inplanterade mullvadar, potentiella förrädare mot sina värdländer och patrioter bara så länge som det gynnar dem. För att använda bergets metafor; deras bekymmer om sig själva och deras intressen kommer i första hand. Inte konstigt att de stör oss. Faktum är att panoramat har ersatts av ett judiskt diorama; en ständigt föränderlig återspegling av deras försök att förvirra oss, som ibland kallas ”NYHETER”. Dessa LÖGNER, som ivrigt sprids av deras lakejer, förstör med jämna mellanrum för de vanliga medierna. (Några exempel)

MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN, ”GLOBAL UPPVÄRMNING,” Delvis amerikanskt utbildade och finansierade ”ISLAMISKA STATLIGA TERRORMILITÄR”, men också ”MUTOR”, och tidigare förtal och ärekränkning av SENATOR MC CARTHY, hans korståg mot kommunistisk infiltrering av USa:s regering, armé, media etc. och hans anklagelser om tortyr för att tvinga fram bekännelser vid Rättegångarna i Nürnberg.

Med några få undantag, som inte alls figurerar, är hela världspressen i våra händer. (THEODOR HERTZEL grundare av ZIONISM vid den Zionistiska Världskongressen i Basel, Schweiz 1897) JUDAR, MÄSTARE PÅ ATT SÄGA LÖGNER, (Jag kan gå i god för det) (Arthur Schopenhauer, Parerga och Paralipa-mena, Hahn, Berlin 1851 volym 2 sidan 357)

”Låt oss vara ärliga, kära Judar. Vi kontrollerar medierna. Vi har fått så många kompisar hos styrelsen i alla stora filmproduktionsföretag att det nästan är OBSCENT. Nästan varenda film eller TV-show, vilket det är ”Tropic Thunder” eller ”Your Enthusiasm” är fulla med våra skådespelare, regissörer och författare som är judiska. Visste ni att alla åtta stora filmstudios drivs av judar? Men det är inte allt. Vi kontrollerar också reklamen som går på de TV-programmen”. (Marty Friedman, Times of Israel, 12 juli 2012)

Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora utgivare, vars direktörer har deltagit i våra möten, och respekterat deras löften om diskretion i nästan fyrtio år. Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen, om vi hade blivit utsatta för publicitet under dessa år. Men världen är mer sofistikerad och beredd att marschera mot en VÄRLDSREGERING nu. Den överstatliga suveräniteten hos en INTELLEKTUELL ELIT och VÄRLDSBANKIRER, är säkerligen att föredra framför det nationella självbestämmande som tillämpas av de flesta länder.” (David Rockefellers tal 9 juni 1991 vid Bildebergmötet i Baden, Tyskland)

Sidan 157: En tidning har tre saker att göra. En är att roa, en annan är att underhålla och resten är att VILSELEDA. (Brittiska utrikesministern ERNEST BEVIN, under en konferens för utrikesministrar i London, 10 feb. 1946)

Jag frågar er nu, vilka kan ni lita på? Ni har blivit förrådda av dem ni uppmanades att lita på. Många modiga människor gräver fram information som har varit dold för er, för att hjälpa er att förstå vad det är ni har att kämpa emot.

 David Egans nya bok ”DEN NYA VÄRLDENS OORDNING”. En åsikt om ”Ekonomisk Demokrati, Reformerad Politisk Demokrati och Samgående med alla människor”. Den här boken förklarar och hjälper er att få en klar bild av vad ni står inför. Det är ingen slump att sådana böcker skrivs vid denna avgörande tid för mänskligheten. Vi, på den här sidan av livet, ser till att många blir inspirerade att plocka upp pennan och låta sig bli ledda att skriva om det som mänskligheten behöver just nu.

Att möta sanningen är aldrig lätt. Det betyder att förkasta allt det ni har accepterar som sanning, antingen genom familj, utbildning eller religion. Att de låg bakom alla lögner ni har anammat i hela ert liv är svårt att acceptera, men det är sant. Jag har försökt att varsamt öppna era ögon sedan min övergång 2004. Nu är det absolut nödvändigt att ni tar till er informationen eller försvinner. När ni väl säger NEJ till Kabalen är det slut med dem. Bollen ligger hos er, mina vänner, ni kan dra undan mattan under deras fötter när helst ni vill. Allt som behövs är att ni engagerar er i att göra det. Den rätta tidpunkten för att göra det är NU.

Vår djupa tacksamhet går till alla som sträckte ut en hand till Dave McCann och alla andra oskyldiga människor över hela världen, som har spärrats in av Kabalen. De behöver er kärlek, era böner och alla annan hjälp de kan få. En intern som Dave har blivit vän med, har varit i fängelset i 40 år. Han begick inte brottet. Han var borta vi den tidpunkten. Han vill dö hemma. Det är amerikansk rättvisa. Det finns tusentals som honom. Regeringen bryr sig inte. Kabalen låser in människor varje dag. Det äger pressen, så ni får ingenting veta. Rättvisa är något som tas för givet, tills ni en dag inser att den inte gäller för alla.

Min kära, Kabalen upphör aldrig att förvåna dig. Misslyckade individer används alltid till att försöka skapa problem. Det är synd om dem. De är livrädda för att titta på sina egna liv.

Var stark, min kära.

Din alltid beundrande Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...