Moder Maria via Judith, 13:e november 2017

Moder Maria via Judith, 13:e november 2017

 

 

Jeshua:

Älskade ni, ni är här och skapar ett äventyr. Ni njuter nu – förhoppningsvis – av ert äventyr. Ni är kreativa och expanderar de kreativa Principerna, som kommer för att ni ska kunna njuta av det ni skapar. Om ni inte njuter och känner glädje, välj på nytt. Titta djupgående på det ni skapar, och se välsignelsen inom varje del av det.

Vet att ni verkligen är Fadern/Modern/Gud/Gudinnan som vandrar här på Jorden precis nu, upplever ett äventyr och söker efter det som redan väntar på er, och ni säger ”Jag är redo för förändring. Jag är redo för att börja ett nytt äventyr.” Några av er har redan tagit det första steget till äventyret. Några av er har tagit det andra och tredje steget, och ni njuter av varje steg ni tar. Om inte, så kan ni ändra det.

I sanning så är ni förlängningar av den enda Skaparen, den kreativa Principen. Det är er natur att vara kreativa. Så se på allt ni gör som ett äventyr, och prata med er själva då och då. Jag hör en del av ert pratande, och det är inte alltid det mest glädjande. Uppmana er själva att göra det ni valt att göra, även det som kan kännas lite besvärligt, lite komplicerat då och då.

Jag har tagit med mig någon som vill prata med er, som vill försäkra er om att det ni går igenom är värt det, det ni går igenom är ett äventyr som ni kan älska, och ni kan verkligen gå in i hjärtat av det, och njuta.

Jag har ett meddelande från min mor. Ni vet hur det är att få ett budskap från er mor. Ni vill kanske protestera, men kan det inte. Ni vill inte säga ”nej” till henne, eftersom det är väldigt intressant att vara En, och ni går ingenstans utan henne – och skulle heller inte vilja det. Så vi kommer verkligen att få utrymmet, och min mor kommer att prata med er. Välkomnar ni det? Ja, självklart.

 

Moder Maria:

Älskade ni, vänliga barn av den Högste, jag är den ni kallade Maria. Jag är moder till den som ni kallade den helige, förlossaren, räddaren, och han är det, jag är det och ni är det också, de som tröstar och minskar utmaningarna hela tiden.

Ni är mina barn, även om ni bara ser er som det fysiska uttrycket. Vid vissa tider har ni levt i den biologiska familjen, på den heliga Moder Jord. Ni har känt er dragna till mig, för att det finns en bindning, och oavsett hur er tidigare religiösa uppfattning sett ut, så har det funnits ett kall som ni känt från mig.

I er terminologi var jag den välsignade Modern. Jag var den Moder som ni kallade på under stor stress, och tider av svårigheter, den Moder som skulle vara urtypen för det mest moderliga och kärleksfulla som någon kan vara, och jag är det.

Nu kallar ni på Modern, för att ni lever i en tid av stor förändring. Ni känner att allt skiftas och förändras. Det beror på att ni har bett om det, eftersom ni ser vad som händer omkring er och har sagt, ”Det här är inte himlen. Jag vill att något – jag vet inte exakt vad – ska förändras så att jag kan uppleva himlen precis här, precis nu, av kärlek.”

Då sker det ytterligare någon förändring i världen, och ni undrar, ”Finns det något stabilitet? Finns det något att tro på? Finns det något som ger mig tröst i denna tid av förvirring?”

Anledningen till att sådan förvirring pågår, är att ni blir av med de gamla tankesätten baserade på det ni under generationer lärt er, och gör er redo att ta stegen in i något ni kommer att minnas, men ännu inte vet. Så ni kallar på Moders energi för att följa er, för att trösta er, för att vägleda er och läka de små skrapsåren, blåmärkena och smällarna ni fått i livets upplevelser.

Jag har hört er under era stunder av stillhet. Ni har velat att Moderns energi ska komma och trösta er. Ni har kallat på mig, och jag har hört er. Och i sanning så är ni aldrig ensamma. Alltid, som min son har sagt till er, när ni kallar på mig så svarar jag. Jag svarar alltid. Ni hör mig inte jämt, för det finns tillfällen då ni är så upptagna med det som händer, att ni inte väntar på att få känna den frid som verkligen finns där för er. Ni rusar bara på med, ”är detta svaret eller är det det här, kommer det genom den här personen, finns det i den här boken eller i den här gruppen?”

Men jag är alltid med er. Jag är alltid er Mor. Jag är Kärleken ni söker. Er styrka testas just nu. Ni har fått höra att ni är starka, och det är ni. Ni har blivit lärda att ni är svaga och ibland känner ni er så, speciellt då ni blivit lärda det i religiösa/filosofiska sammanhang, och att ni då ska kalla på mig eller min son, så att vi kan komma och hjälpa er.

Och det är sant, vi kommer och hjälper er, men vi kommer att vandra tillsammans. Det är inte så att jag kommer att utföra mirakel för er. Ni kommer att utföra dem själva, och vi kommer att vara tillsammans i kärleken som plötsligt visar er det ni har föreställt er, det ni vill finna som ni tror finns ”där ute”.

Men som min son har sagt till er så många, många gånger, så skapar ni er verklighet, stund för stund när ni fortsätter framåt. Och det ni kan visualisera, det som ert hjärta säger till er, kommer att uppenbaras för er precis i stunden; ni kommer att kunna nå och röra vid det. Det kommer att ske i realtid – exakt det ni önskat.

Just nu finns det en stor önskan om fred, om stabilitet, samtidigt som ni skapar mycket förändring, för ni tror det är så stabiliteten måste uppkomma. Ni känner att ni måste bli av med det gamla för att kunna få det nya. Och det ni åstadkommer är en mycket mirakulös stegvis förändring, och när ni tittar tillbaka på det med ert sätt att se, så kommer ni att säga, ”Ja, det skedde verkligen väldigt snabbt.”

Och ändå när ni verkar ha kommit på rätt sida om det, och det verkar finnas där ”ute” för er, så undrar ni, ”Kommer jag någonsin att få uppleva det? Kommer jag någonsin att få det jag visualiserar?” Och jag säger till er, ja det kommer ni. Ni måste få det. Det är förutbestämt att det ni visualiserar och tror med hela ert hjärta, det kommer ni att få. Det blir ert. Det är ert.

Så känn inte att, ”det jag önskat är lite för mycket för mig att greppa. Jag vet inte om jag faktiskt kan få det. Jag vet inte om jag kan ta det till mig. Jag kanske är för gammal. Jag kanske måste vänta till en annan livstid.

Men jag säger till er, nej, ni behöver inte vänta till en annan livstid. Ni har ett barns ande i er. Och sedan finns det tillfällen då ni säger: ”Åh, så kan jag inte göra, för vad kommer ”de” att tänka?”

Varför bryr ni er om vad andra tänker? Först och främst, ganska ofta när den känslan kommer, har de andra ändå inte uppmärksammat er. De är så inne i det de själva gör, att de inte ens är medvetna om vad ni gör.

Så kör på. Gå alltid framåt. Det ni önskar, verkligen önskar från Fadern, kommer att bli ert, nu eller i morgon, det som passar er tidsram bäst.

Ni har det redan, och ni har bara till synes placerat det där ute, så att det ska kunna komma till er. Och även när ni önskade det, fanns det precis där ni befann er. Det fanns redan i er omgivning, i er energisfär. Så det ni har sett fram emot, ta det bara närmare. Ni behöver inte leta långt där ute. Ta det till er redan nu.

Ni föder fram ett nytt äventyr. Ni säger, ”Okej, jag har experimenterat med det jag ärvt av världens syn på saker.” Faktiskt så skapade ni tillsammans med det, och ni säger ”jag har ärvt det och jag har gjort mitt bästa av det, och jag strävar fortfarande efter att bli den bästa människa jag kan”, men det är ni redan.

Nu går ni in i det ni kommer att tycka är ett nytt äventyr, en ny plats där ni kommer att bli totalt levande. Det är aldrig för sent att leva det liv ni vill leva, att bli det ni vill bli och bli helt och hållet levande i solens sken, och göra det ni vill för att bli glada. Varför inte? Priset är detsamma för tungsinne eller glädje. Välj glädjen.

Ni är Barnet i uttryck precis nu, äventyrslystna, vill veta, ”Hur kan jag befinna mig i en sådan skönhet? Hur kan jag vara värd den här skönheten? ” Det beror på att ni tagit det från insidan och ut, så att ni skulle få se det. Allt ni ser ”där ute”, har kommit inifrån; annars skulle det inte finnas.

Så när ni ser skönheten där ute och njuter av bergen, snön på bergen, de vackra blommorna, färgerna på blommorna som blommar, så har ni tagit det från inom er, så att ni ska kunna se er skapelse och veta att kärleken har fött det; er kärlek.

Ni är Modern i uttryck. Ni är Modern till alla era skapelser. Så när ni rör er igenom denna tid av förändring – det är mycket som förändras, och det kommer i det ni kallar framtiden, att bli ännu större förändringar – men frukta inte; det är gammalt mönster, att frukta det ni inte känner till. Hälsa allt med glädje, för ni skapar det.

Det ni upplevde med de små när de kom till er, var att de var som en gåva med okänt innehåll. Ni undrade: ”Hur kommer de att bli?” Och ni lärde er att den här är bångstyrig, den här är snäll, den här är högljudd, den här är tyst osv. De hade alla, och har fortfarande, sin egen kreativa energi. Jag tittar på er, och ni är ädelstenar av energi med uttryck av kreativitet.

När ni väl upptäcker förändringarna att kunna glädjas över, så kommer det fler och fler. Det upphör inte. Fortsätt bara att vara lyckliga, och mer kommer till er. Ni märker det. Och som alltid, när ni behöver lite uppmuntran, vill känna hjärtat växa, kontakta mig. Kontakta er Moder, er inre Moder, och säg: ”Jag behöver lite uppmuntran. Jag behöver få veta att det kommer att bli okej”, och det blir det. Jag kan garantera det, för jag vet vad ni vill uppleva och uttrycka. Så jag vet att det kommer att bli bra. Jag kan se det genom det ni ser som er framtid, för jag vet er önskan. Ni vill inte bara bli äldre, och sitta någonstans och titta på andra som blir äldre. Det må vara deras val, men det behöver inte vara ert. Ni kan vara till stor nytta hela tiden. Eller hur? Ni skapar varje stund.

(Skrattar) Min son säger till mig, ”Säg hur det är, Mamma.” Han är ganska uppmuntrande, en som uppmuntrar, som jag gör med er. I själva verket är jag med er varje dag. Jag hör verkligen era tankar. Jag ser er energinivå. Och det händer att jag kommer till er och viskar i örat, ”Ja, men det kanske behövs lite till.

För ibland känner ni er som ”Okej, jag kan inte göra mer. Det här är allt jag kan göra. ”Nej, det går alltid att göra mer; alltid mer glädje, alltid mer kreativitet, alltid mer kärlek, för varje sak ni tar till er för att älska. Håll det inte på en armlängds avstånd och säg, ”Jag förtjänar det inte. Jag är för gammal. Jag är för ung. Jag är för dum. Jag är för … vad som helst.”

Välkomna det till er. Säg, ”Ja, jag är redo. Jag vill veta vad jag kan uppleva som är bra, under nästa hmm, okej, låt oss säga – femton minuter. Vad kan jag få uppleva som är bra? Vem kan jag möta som ser mig rakt i ögonen och säger, med ord och blick: ”Jag ser dig, och jag älskar dig. Jag uppskattar dig verkligen. Tack för att du varit med mig under denna resa.”

För ni går verkligen ingenstans ensamma. Ni kanske känner – och jag har sett de av er som går med huvudet nedböjt och tänker: ”Jag ska bara försöka ta mig igenom ytterligare en dag.” Eller så kan ni försöka vara glada över det. Ni förtjänar att känna er älskade. Ni förtjänar att känna lycka. Ni förtjänar att få det ni verkligen önskar.

Det här är den förändringen ni ber om. Det är den förändring som ni kallar på. Det kan ibland verka som kaos. Men när ni tänker efter, så är världen född ur kaos. Men ni skapar en ny värld. Ni skapar en familj av kärlek. Det är er Verklighet – med stort ”V” – från vilken ni har kommit, och ni åstadkommer det nu i er verklighet, med litet ”v”, för att ni vill minnas, ni vill verkligen känna, ni vill verkligen känna med alla fibrer i er fysiska kropp.

Ni befinner er nu på en mycket spännande plats, för ni finns precis vid randen till Uppvaknandet. Ni, som individuella, tar er direkt till platsen då ni vaknar på morgonen eller på kvällen, och säger då ”Jag är född på nytt”.

Min son berättade det för er för många, många år sedan. Att ni föds på nytt. Frågan blev då i grupperna av människor, hur ska man kunna komma in i livmodern igen, och bli född på nytt? Fast så är det ju inte. Ni föds på nytt genom förnyelsen i ert Hjärta och den glädje vi talar om, joie de vivre, är att bli levande genom glädjen i livet, så att ni själva förstår att ni verkligen är här av en anledning: ni är här för att vara Mor till er själva, ni är här för att förstå att era skapelser är heliga, ni är här för att förstå att allt som händer är ett steg mot Uppvaknande. Världen och världens problem, är inte det slutliga resultatet; det är bara steg längs vägen till Uppvaknandet av Allt ni Är, gudomliga steg för att vägleda er Hem.

Det är inte något ni måste läsa er till. Det är inte så att ni måste läsa i den stora boken. Den tar er på en resa, men den kan kanske inte sätter igång Hjärtat. Den kanske inte kan ta er till platsen där ni upplever förändringen.

Jag är alltid med er. Det kan inte vara på annat sätt. Jag knackar er på axeln och viskar i örat: ”Jag älskar det ni är, alltid och för alltid, bortom tidens gräns. Jag älskar det ni är.

Ni vandrar alltid i kärlek. Det kan inte vara på annat sätt. Från Kärlek har ni kommit, till Kärlek kommer ni att återvända i er medvetenhet; alltid och för alltid i kärlek.

Så är det.

Jeshua Ben Joseph (Jesus) och Moder Maria,

framfört av Judith.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...