Moder Maria via Lea Chapin, 22 augusti 2017

Moder Maria via Lea Chapin, 22 augusti 2017

Hälsningar Kära Ni, ja, det är jag, Moder Maria. Maria Magdalena är också här. Det jag vill tala med er om idag är gnistan av ljus som ni alla skapades i, från den Stora Skaparen. Det är verkligen en ledsam dag, för som många av er vet orsakade våldet som skedde i ert land och Unite rally i Virginia som orsakade dödsfall och hjärtesorg. Ni förstår, Kära Ni, ni är alla förenade, helt enkelt genom gnistan som ni är, från Guds gnista. Och i denna essens av er gnista, Kära Ni, finns det verkligen ingen separation mellan själar, mellan andar, mellan essensen av alla livsformer. Och så, vet Käraste Ni, att när var och en står i er sanning, att ert hjärta nu börjar öppnas för kärleken ni är.

Var snälla och ta ett djupt andetag och börja att andas in gnistan av kärleken ni är. Ni förstår, Käraste Ni, ni är kulmen av alla era förfäder, ni är kulmen av allt liv, ni är kulmen av den galaktiska federationen och familjen av ljus. Allt är förbundet och alla är en frekvens, en essens, en ljusform. Och ändå orsakar densiteten och separationen och rädslan som människorna har skapat mellan sig själva, den skapar verkligen mycket separation, rädsla, hat och våld på er planet. Vi vet, Käraste Barn, att vi har talat om detta många, många gånger förut, men vi vill att ni förstår kraften av en, kraften av denna energi i vilken ni alla är skapade. Det är därför vi kommer, vecka efter vecka, och för med oss dessa budskap till familjen av ljus. Det är därför dessa meddelanden förs över världen, så att alla själar kan ta emot budskapet och förståelsen, att vi är här för att hjälpa er i er evolution och ge er fred, och att skapa harmoni på denna planet.

Detta är en mycket viktig tid för alla själar, att omvärdera sitt syfte, sitt uppdrag, och deras villighet att tjäna som Guds Levande Ljus. Att leva på denna Jord är inte, och var aldrig menat att vara svårt. Att leva på denna Jord var menat att leva i glädje, fred och harmoni och balans med alla livsformer. Och ändå, Käraste Ni, rädslan som man känner för varandra, separationen som man känner till sig själv, att känna sig separerad, känna sig ensam, känna sig rädd, känna sig rädd för sina medsystrar och bröder, och till och med för  djurriket, Kära Ni, vet att energin som skapade allt liv är en frekvens. Och vad man gör mot en har effekt på en annan och en annan och en annan. Det är därför det är mycket viktigt att handlingar av vänlighet och generositet delas och sprids så mycket som möjligt, och som ljusarbetare, är det mycket viktigt att ni delar era visdomsord, er vänlighet, er generositet, fritt och mycket lämpligt till den som kommer fram och söker er vänlighet. Jag säger, Kära Ni, att kärlekens energi är gratis, dela med er fritt, dela er kärlek fritt. Vet att vid denna tid står förfäderna som levde före er, är med var och en av er, och de hjälper er med ert mod att bli kvar på detta Jordplan under dessa ytterst svåra tider. För ni förstår, det mänskliga tillståndets frekvens är på ett kritiskt stadium. Som ni vet, både under Atlantis tid och under Lemurias civilisation, hölls den stora hemligheten om vad vi kallar den mänskliga upplevelsen. Hemligheten som hölls inom varje själ har nu åter aktiverats. Jag vill inte förvirra er, men inom var och en av er finns nyckeln till kunskapen, nycklarna till kunskap och visdom om fred, kärlek, lugn och glädje. Nycklarna finns vid era fingertoppar. Alla era förfäder står bakom er och de ber er att öppna dörren till dessa underbara energier till vad vi kallar hemligheten, nycklarna till dörren till att fred och kärlek ska bestå inom ert eget hjärta.

Det kan verka svårt att förstå hur era förfäder, de som är en del i ert släktled, arbetar för att hjälpa er. Men förstå, Käraste Ni, att det DNA som er egen fysiska kropp och fysisk materia är skapad av, från era förfäder, håller många hemligheter om ert eget liv. Om vem ni är, i er personlighet, och också i er andliga utveckling. Om det finns oro inom ert DNA som de säger, kommer ni ha oro i er personlighet och er fysiska kropp. Om det finns kärlek och generositet, kommer det finnas kärlek och generositet inom själen hos den varelsen. Om det finns rädsla, missnöje, ilska, och sorg, då kommer det också sändas ut genom ert DNA. Och så, idag, ber vi er att ta er tid att tänka på att energin ni håller genom era förfäder nu kan transmuteras, och när ni öppnar nycklarna till dörren, för att föra in balans och fred in i ert liv, kan ni välja att inte bara förändra frekvensen i vilken ni höll och bar någon disharmonisk energi, utan det kommer också att ha effekt för era förfäder, detta är sant. När ni tar beslutet idag att förändra frekvensen av det som ni har hållit genom era släktled, kommer inte bara att förändra ert liv, utan ni kommer att ha effekt på alla de som kom före er. För förstår ni Käraste Ni, varje själ har ett val att vara i frid. Varje själ har ett val att vara i harmoni. Varje själv har ett val att leva och älska. Och så frågar jag er, Käraste Ni, vill ni öppna upp till hemligheten, dörren till er framgång, till er glädje, till er frid till ert lugn?

Och så ber vi er att gå framåt och vi ger er denna vackra energi av harmoni och frid och kärlek, vi ber er att öppna era hjärtan till att komma ihåg när ni blev denna gnista som den vackra ande ni är, fick gnistan i den rena essensen av er kärlek, fick gnistan i den rena essensen av er frid, fick gnistan i den rena essensen av er glädje. Ni är verkligen, verkligen kärlek. Och så, var snälla ta ett djupt andetag och andas in energin och essensen av ljus, ljuset som ni är en gnista av, kärleken som ni är en gnista av, glädjen som ni är en gnista av, friden som ni är en gnista av, andas in det, andas in det, andas in det. Andas in Guds Levande Ljus, andas in essensen av frid, och andas in essensen av lugn. Och andas in essensen av glädje. Och så, vet att vid denna tid är ert hjärta öppet för kärleken till allt som är. Ert hjärta har öppnats för kärleken till allt som är. Öppna ert hjärta till kärleken till allt som är. Och så, Käraste Barn, när ni står i denna frekvens och ni tillåter Gudsessensens Levande Ljus att smälta in i er varelse, skiftar ni och ändrar ert eget fysiska DNA så att er kropp kan börja att svara på den rena kärleken, på den rena friden, på det rena ljuset i vilket ni håller er essens. Detta kommer verkligen börja skifta er frekvens och upprymdheten och förväntan och kärleken som ni är, och glädjen, kommer att sändas ut från er varelse. Varje dag, är det mycket viktigt att ni ger er själva vad vi kallar en kärlekstransfusion, att ingjuta denna kraftfulla frekvens av kärlek in i er kropp så rikt, så grundligt, att ni kommer att börja känna er fridfulla, och sända frid och kärlek till er kropp och låta ert eget fysiska DNA svara.

För detta är ytterst viktigt, det är ytterst viktigt att ni ger er själva denna kärleksbehandling, så att ni kan finna frid inom ert system, och ändra frekvensen som har ingjutits och sänts från dina släktled. Vi ber er alla själar vid denna tid att ta ansvar för sin egen lycka, sin egen frid, och att vara kärleken i vilken ni kom till. Detta är mycket viktigt, för ni förstår, som vi har sagt er tidigare, det finns verkligen en tidtabell för denna planet för att gå tillbaka till en planet i frid och kärlek i vilket den är skapad. Och så, Kära Ni, Det är upp till er att skapa balansen och harmonin inom ert eget system. All disharmonisk energi behöver inte hållas längre i ert system. Var snälla och ta ansvar och transmutera detta med kärlek och frid och harmoni och frihet, och låt ert vackra ljus skina. Och idag, när jag, Den Välsignade Modern, kommer till er, lägger jag min hand på ert hjärta och ingjuter er med medkänsla, så att ni kan ha medkänsla med er själva, och medkänsla för era förfäder och alla de som kom före er, som inte har förstått att de är familjen av ljus. För ja, Käraste Ni, ni är alla en del av familjen av ljus.

Och denna kraftfulla familj är förbunden, och enheten, och enhetsmedvetandet kommer att föras fram när varje själ kommer ihåg hur kraftfulla de är, och hur de skapades i kärlek och frid och balans och helhet och Enhet. Och så, Kära Bröder och Systrar, nu går jag åt sidan och låter Maria Magdalena tala. Jag har kommit idag för att föra med mig energin av medkänsla, kärlek och mild nåd till alla. För det gör mitt hjärta sorgset att se er planet och mänskligheten lida i onödan för att de inte förstår att de alla är en.

» Source – Channel: Lea Chapin

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...