Moder Maria via Natalie Glasson, 24:e februari 2017

Moder Maria via Natalie Glasson, 24:e februari 2017

Healingstjärnor i Universum av Moder Maria 

Kanaliserad genom Natalie Glasson 24:e februari, 2017 Original Källa: Sacred School of Omna

 

Välsignelser sänds från essensen i min själ, till er varelse; Jag är Moder Maria, övervakare av den 9:e Strålen av Ljus, medlem av Styrelsen för Karma, essensen av den Gudomliga Modern och Drottningen av Änglarnas Kungarike. I min kommunikation med er i dag, kommer jag Moder Maria, fram som en källa med information, för att underlätta er inre healing och omvandling.

Många av er går in i perioder av djup inre healing och omvandling. Mönster och erfarenheter som har hållits inom er varelse under många livstider, behöver nu upplösas och släppas av er. Förstå att de flesta av utmaningarna ni upplever nu, särskilt inom er varelse, är från en avlägsen livstid, medan ni samtidigt har energin ni har kommit till Jorden för att lösa upp, förändra och förkroppsliga i er själva, i mänskligheten, i er själ och själsgrupp. Ert inre helande är aldrig för er egen nuvarande livstid; den är alltid knuten till många livstider, själens syfte och även för formen av uppdrag för er själsgrupp. Ni är anslutna till alla aspekter av Skaparen, och därför är ni anslutna till alla delar av er varelse, eller er essens. Även de mest subtila inre förändringarna föds av syftet från er själ, även om de kan vara okända för er personlighet eller sinne. Varje obalanserad, smärtsam eller felriktad energi inom er, innebär en underbar möjlighet för er att läka, förändra och återansluta med er sanning, som i sanning innebär att återansluta allt med Skaparen. Det är dags att upptäcka de många möjligheterna som finns inom er, för att skapa djupa och inspirerande, healande erfarenheter, som underlättar ert medskapande med Skaparen.

Healing är att upptäcka er naturliga förmåga att samskapa med Skaparen, och att det är er gudomliga rätt att vara i ständigt samskapande med Skaparen.

Det inre healandet och transformeringen som sker inom er varelse, under denna period av er uppstigning, är kopplad till förkroppsligandet och uttrycket av er inre sanning. Många av de livstider som återvänder till er medvetenhet för att bli healade, innehåller erfarenheter från att ha behövt dölja sanningen, eller för att ni själva eller någon annan straffats, för att ni berättade sanningen. Smärtan som upplevdes under dessa livstider, agerar som kraftfulla blockeringar och begränsningar i ert andliga uppvaknande, medvetenheten och framstegen. De liknar tyngder som håller er nere, och stoppar er från att uppnå den nödvändiga andliga utvecklingen och nyttan. De fungerar också som förträffliga nycklar till uppvaknande, och för access till hög vibration av sanning, i er varelse. Det finns utsökta möjligheter för många att få tillgång till sin heliga inre sanning, och föra den sanningens kraft och de gudomliga vibrationerna, till förgrunden av era väsen.

Verktygen, jag, Moder Maria, vill ge er för att underlätta och stödja er healing, är användningen av Healingstjärnan av Venus, Moder Marias Stjärna för Uppvaknandets Healing, Den Elementära Stjärnan av Sanning och de Uppstigna Mästarnas Healingstjärna av Sirius. Var och en innehåller den energetiska strukturen av en stjärna, och utstrålar healingvibrationer och djup medvetenhet. De sträcker ut sig från healingenergin i medvetenheten. Varje stjärna är olik den andra, och stöder olika processer för uppvaknande, anpassning till Skaparen och medskapande. Jag kommer att ge er en sammanfattning av varje, med instruktioner om hur man kan praktisera dessa fyra kraftfulla källor för healing.

Healingstjärnan av Venus

När man kallar på Healingstjärnan av Venus, stålar det ut ett vackert mjukt och milt rosa ljus med inslag av turkos. Den huvudsakliga kroppens axlar av ljus hos stjärnan, sträcker sig ut i formen av en pyramid som omger er, och förankrar sig djupt inne i Jorden. När ni är inneslutna av Healingstjärnan av Venus, tränger vågor av ljus genom er varelse, från topp till tå. Ljuset och medvetenheten består av kärlek, och stöder healingen för bristen på kärlek, i alla dess former. Till exempel bristande egenkärlek, hjärtesorg på grund av en relation, oförmågan att öppna ert hjärta för att älska andra, oförmågan att ta emot kärlek från andra, skepticism mot kärlek eller handlingar av kärlek, i sanning allt som är kopplat till kärlek på en mänsklig nivå, och på Skaparnivå.

“Moder Maria, vänligen kom med Healingstjärnan av Venus, för att stödja mig med att få uppleva en djup inre förvandling, och healing förbunden med kärlek. Må alla mina sår och begränsningar som skapats av bristen på kärlek i alla dess former, och hålls kvar inom min varelse, nu healas, lösas upp och försvinna för evigt, med lätthet och perfektion. Med hjälp av Healingstjärnan av Venus, kan jag ständigt samskapa med Skaparen, och uppleva den överflödande kärleken av min själ, själsgrupp och Skaparen, i varje ögonblick av min verklighet, och inspirera min anslutning till Skaparen. Tack.’.

Föreställ er, känn eller bekräfta Healingstjärnan av Venus ovanför ert huvud, med sitt ljus som kommer in i formen av en pyramid, och kapslar in er. Fokusera på varje andetag ni andas in, observera de insikter som kommer till ert medvetande, och er inre omvandling.

Moder Marias Stjärna av Uppvaknandets Healing.

Detta är ett av mina egna healingverktyg, framkomna ur healingvibrationen i min varelse. När ni ansluter till min healingstjärna, känd som Moder Marias Stjärna av Uppvaknandets Healing, ska ni veta att ni kommer att få mina healingenergier, och jag kommer personligen att vara närvarande hos er. Min healingstjärna består av mina erfarenheter av upplysning, uppstigning och anslutning med Skaparen, då jag skiftade från min livstid på Jorden som Moder Maria, till min existens av hjälp i de inre planen. Enorma mängder rent ljus och medvetenhet, återfinns i min stjärna; det kommer att stödja uppvaknandet av detsamma inom er varelse. Det kommer att hjälpa er att anpassas mer fullständigt till era egna upplevelser av upplysning, uppstigning och anslutning med Skaparen, avsedda för er i detta liv och det ni genomgått i tidigare liv. Min stjärna kallas Stjärnan av Uppvaknandets Healing, eftersom den stöder er anslutning på ett djupare plan av uppstigningen, och den andliga utvecklingsprocessen. Det är bra att kontakta min stjärna om ni upplever problem eller blockeringar i er uppstigning, eller kanske bara vill uppleva en förbättring.

“Moder Maria, vänligen stöd mig för att få uppleva inre förvandling och healing, för att underlätta min uppstigningsprocess, upplysning och medskapande med Skaparen. Jag kallar nu på, och ansluter mig med Moder Marias Stjärna av Uppvaknandets Healing. Jag tillåter det blå och gröna ljusets färg omfamna mig, och håller mig i mitten av stjärnan. Jag upplever att Moder Maria omfamnar mig, och delar med sig av sin egen uppstigning, upplysning och Skaparens anslutning med ljusvibrationer, och stöder mig samtidigt för att jag ska få uppleva min egen övergång i uppstigningen. Jag vet att jag hålls i ett utrymme och tillstånd, av djup och totalt ren kärlek. Jag tillåter mig att ta emot denna gåva, för att få uppleva de nödvändiga förändringarna. Tack.’

Den Elementära Stjärnan av Sanning

Den elementära Stjärnan av Sanning kommer från Elementens Kungarike och innehåller snabba, höga och rena vibrationer, från naturen och elementens andar.

Den snabba vibrationshastigheten hos denna stjärna, ökar på hastigheten i era energetiska vibrationer, ljuset och medvetenheten, så att illusioner, begränsningar och gränser, inte längre kan ansluta till er på samma sätt. Er energetiska vibration snabbar upp, så att ni kan ansluta med Skaparen inom er på en ny nivå, och dra större volymer av det högsta ljuset till er varelse. Detta skapar ett healande och låter er släppa behovet av att hålla fast vid vissa begränsningar, gränser och illusioner, och därmed vaknar ett nytt tillstånd av sanning inom er, och ni greppar en upplevelse av er sanna expansion, eller inre frihet. När ni ansluter med den Elementära Stjärnan av Sanning, skapas en spiral av grönt och gyllene ljus, som rör sig genom er varelse, medan stjärnan vilar under era fötter, nedbäddad i Jorden. Ni kanske känner närvaron av Elementära varelser, som arbetar med er när ni erfar den Elementära Stjärnan av Sanning, medan era energivibrationer blir allt snabbare.

“Moder Maria, vänligen stöd mig i förankringen och upplevelsen av den Elementära Stjärnan av Sanning. Jag tillåter att mina energivibrationer påskyndas för att stödja frisläppandet av illusioner, begränsningar och gränser, från min nuvarande livstid och tidigare liv. Jag är öppen och redo att ta emot min inre sanning, och accepterar med tacksamhet och kärlek allt jag är. Jag omfamnar Skaparens energi för expansion och frihet inom min varelse, och tillåter mig själv att få tillgång till de högre vibrationerna av min sanning, för att syntetisera med min sanning i hela min varelse. Jag är min renaste vibration av sanning. Tack.’

De Uppstigna Mästarnas Healingstjärna av Sirius

De Uppstigna Mästarnas Healingstjärna av Sirius, är en underbar källa för upplysning, som vänder sig till de unika upplevelserna och syntetiseringen av Jordens värld, och de inre planens verklighet. Denna magnifika stjärna, stöder healingen av separationen, dualiteten och de smärtor som upplevts på Jorden, och tar samtidigt tag i själens längtan av att återvända hem till ljuset. När smärtan, separationen och dualiteten som upplevts på Jorden är läkt, och sanningsenlig förståelse uppnåtts, då kan en djup känsla av inre anslutning, och igenkännande ske. Man kan släppa begränsningarna på Jorden, särskilt inom sinnet, vilket får det rena medvetandet i hjärtchakrat att skifta i linje med sinnet. Förekomsten av denna healingstjärna är subtil, och därför är dess manifestation och skiften inte greppbara. Stjärnan arbetar med anslutningen av sinnet och hjärtats chakra, och frigör många uppfattningar som verkat nödvändiga i jordens verklighet, men som är illusioner. Den återansluter upplysningen av hjärtat med sinnet. Många upplever djupgående tillstånd av upplysning, medan andra inte ens kan se de förändringar som har ägt rum, båda händelserna är vanliga. Denna stjärna stöder healingen av sprickan inom er, mellan er existens på Jorden och de inre planen. Den innehåller djupgående healingenergier från Sirius, och kraftfulla influenser från de Uppstigna Mästarnas medvetenhet. Denna healing kan röra sig genom många livstider, och genererar en djup känsla av frid och tillfredsställelse. När ni upplever denna stjärna, kan ni känna att många Uppstigna Mästare samlas omkring er; ni kanske märker att stjärnan delas i två delar. En del av stjärnan kommer att finnas i ert hjärtchakra och den andra i huvudet/sinnet. Så småningom kommer de två stjärndelarna att gå samman i ert hjärtchakra, när den healande omvandlingen sker.

“Moder Maria, jag är öppen för att ta emot stöd från Sirius och de Uppstigna Mästarnas Medvetenhet. Jag anpassar mig nu till de Uppstigna Mästarnas Healingstjärna av Sirius, och tillåter att den delas och flyttar in i mitt hjärtchakra och i huvudets område. Må den nödvändiga healande omvandlingen ske inom min varelse, som stöder min frigörelse från separation, dualitet och smärtan som upplevs på Jorden, så att en djupare förståelse av sanningen, gryr i min varelse. Må sprickan mellan min verklighet på Jorden och de inre planens existens bli healade, så att en syntetisering startas. Jag är lugn och tillfreds, tack.

Ni är varmt välkomna att uppleva var och en av dessa fyra healande stjärnor, när helst ni känner er manade. Fråga inom er, och följ er inre vägledning av hur ofta ni behöver använda dessa verktyg, och när det är lämpligt. Jag berättar och påminner er om dessa verktyg, för att stödja ert inre healande och omvandling, vid denna tid i er uppstigning.

Med konstant kärlek,

Moder Maria

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

Read More from Mother Mary

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

 

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including

‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

You may also like...